Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli julkaistiin keväällä 2023 ja sen levittämisen tueksi malli on nyt kuvitettu infograafiksi. Mallin keskiössä ovat tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun. Malli on kehitetty osallistujilta saadun palautteen sekä ryhmänohjaajien kokemusten perusteella ja sen tavoitteena on vahvistaa ryhmän itseohjautuvuutta mahdollistaen lopulta itsenäisen vertaisryhmätoiminnan.

 

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminnan tarkoituksena on 60–70-vuotiaiden miesten yksinäisyyden kokemusten vähentäminen sekä osallisuuden, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen ryhmätoiminnan keinoin. Ensimmäiset miesryhmät käynnistettiin syksyllä 2021 Imatralla ja Haminassa, jonka jälkeen niitä on perustettu toistakymmentä kappaletta Kaakkois-Suomeen. Ryhmätoiminnan pilottipaikkakuntina toimivat Imatra, Luumäki, Kotka ja Hamina, jonka lisäksi ryhmätoiminta on levittäytynyt myös Ruokolahdelle. Kevään 2023 aikana aloitetaan yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa ohjattu miesryhmä Valkealassa. Lisäksi hankkeen toimintaan sisältyy vapaaehtoisvalmennusta, jonka avulla ryhmätoimintaa pyritään juurruttamaan paikkakunnilla pysyväksi. Miesryhmien osallistujista pyritään rekrytoimaan vapaaehtoisuudesta innostuneita henkilöitä myös muiden paikallisten toimijoiden vapaaehtoisiksi.

 

Vuoden 2022 aikana ryhmätoiminnassa oli aktiivisesti mukana yhteensä 80 miestä. Ryhmäkertoja kertyi yhteensä 135 kappaletta ja kohtaamiskertoja 1 122 kappaletta. Kävijäkato oli vuoden 2022 aikana hyvin vähäistä ja ryhmätoiminnan lopetti ainoastaan muutama yksittäinen mies. Ryhmätoimintamallin kehittämistä varten osallistujilta on kerätty aktiivisesti sekä kirjallista että suullista palautetta. Palautteissa on noussut useasti esille positiivisena seikkana se, että osallistujat pääsevät itse suunnittelemaan toiminnan sisältöjä omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta ja ettei ryhmäkerroille ole etukäteen päätettyä sapluunaa. Tällä tavoin ryhmäläiset osallistetaan alusta alkaen suunnitteluun, mikä osaltaan lisää ryhmän me-henkeä ja itseohjautuvuutta.

 

Ryhmätoimintamallista on alusta alkaen pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja helposti toteutettava. Näin ollen toimintamallista innostuneiden tahojen on mahdollista aloittaa omalla paikkakunnallaan miesryhmätoiminta mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja pienillä resursseilla. Toiminnassa korostuu nimenomaan osallistujien omat mielenkiinnon kohteet sekä erityisosaaminen. Näin ollen ryhmäsisällöiksi on saattanut valikoitua vaikkapa puukonteon perusteet tai edunvalvontavaltuutuksen byrokratiaan perehtyminen.

 

Ensi syksyllä lähdemme levittämään ryhmätoimintamallia entistä laajemmalle ja toivomme, että mahdollisimman moni toimija ottaisi sen käyttöön. Ryhmätoimintamalli oli ehdolla myös TerveSos- palkinnon saajaksi kuuden finalistin joukossa. Palkinnon voitti Väkivallaton VAKE -toimintamalli eli Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, sekä yleisöäänestyksen voitti Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -malli.

 

 

 

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Socomin yhteishanke (2021–2024). Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.