Uudessa yhteistyöhankkeessa tuetaan 40–65 vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista, minkä työelämän ja läheishoivaajaroolin yhteensovittaminen voi aiheuttaa. Työssä käyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssä jaksamiseen sekä työn ja läheishoivaajaroolin yhdistämiseen ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä. Kehitettävä toimintamalli  koostuu psykoedukatiivisesta ja vertaistuellisesta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Toimintaa toteutetaan sekä digitaalisesti, että lähitoimintana. Keskeisessä roolissa on vaikuttajaverkostossa tehtävä vaikuttamistyö, jonka avulla tukea tarvitsevat läheishoivaajat löytävät avun piiriin sekä tietoisuus läheishoivaajuudesta ja siihen liittyvistä kuormitustekijöistä lisääntyy yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

 

Kyseessä on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteishanke, jota koordinoi Maria Akatemia. Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä, joista toinen hanketyöntekijä työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa. Voimaa läheishoivaajan arkeen on STEAn tukema kehittämishanke vuosille 2022–2024.

 

Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hankkeen nimi on työstetty lyhyempään muotoon eli viestimme jatkossa hankenimellä Läheisenä työelämässä.