Teknologia-avusteisen kuntoutuksen rohkeaa ja vastuullista kehittämistä muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa Yhteinen sävel -hankkeessa.

 

Juuri päättyvässä Yhteinen sävel -hankkeessa kehitettiin muistisairauden varhaisessa vaiheessa olevien henkilöiden ja heidän läheistensä tarpeista lähtevä monipuolinen kuntoutus, jonka innovatiivisuus perustuu siinä hyödynnettävään tieto- ja viestintäteknologiaan sekä muistisairaiden ja läheisten yhteiseen osallistumiseen. Yhteinen sävel -kuntoutuksen vaikutusten ohella Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa kolmevuotisessa hankkeessa selvitettiin monipuolisesti teknologian soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta muistisairaiden henkilöiden kotona tapahtuvassa kuntoutuksessa.

 

YS kansikuva 350Yhteinen sävel -kuntoutus sisälsi musiikki- tai puheterapeutin ohjaamia muistisairaiden ja läheisten yhteisiä ryhmätapaamisia, joiden lisäksi osallistujat tekivät kotona tablet-tietokoneella musiikkiin ja yleistietoon perustuvia muisteluharjoituksia. Muistisairaan ja läheisen päivittäisen toiminnan jäsentämiseksi tabletille laadittiin hyvinvointisuunnitelma. Myös kotiohjaus toteutui virtuaalisena Pieni piiri Oy:n ääni- ja kuvapuhelinsovelluksen avulla.

 

Vuosien 2012–2014 aikana hankkeeseen osallistui 75 muistisairaasta henkilöä ja 74 heidän läheistään. Suurin osa osallistuneista oli kiinnostuneita tablet-tietokoneesta ja siinä olevista sovelluksista. He olivat motivoituneita harjoittelemaan sekä ohjatun ryhmäprosessin aikana että omatoimisesti sen jälkeen. Tulosten perusteella näyttää, että kuntoutukseen osallistuneet suhtautuvat positiivisesti itsenäiseen harjoitteluun tablet-tietokoneella, mutta he tarvitsivat siihen vahvaa taustatukea. Erityisesti hankkeen alkuvaiheen teknologiset ongelmat harmittivat osallistujia, sillä kyseisen teknologian uusina käyttäjinä he eivät osanneet päätellä ongelmien syitä. Olennaista olikin luoda turvallinen ilmapiiri ja positiivinen käyttökokemus, jotka motivoivat tablet-tietokoneen käyttöä pulmista huolimatta.

 

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys ja arvo perustuivat Yhteinen sävel -hankkeessa siihen, että se mahdollisti itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman harjoittelun kotona. Kuvapuhelimen avulla ohjaajat pystyivät keskustelemaan osallistujien tai osallistujaparien kanssa myös henkilökohtaisista asioista, joiden käsittely ei olisi onnistunut ryhmässä. Parhaimmillaan Yhteinen sävel -kuntoutus rikastutti osallistujien päivittäistä elämää tuoden uutta sisältöä ja innostusta muistisairaan henkilön ja läheisen yhteiseen toimintaan, esimerkiksi uusia muisteluharjoituksia ja niiden pohjalta virinneitä keskusteluita.

 

Tästä muistiharjoituksiin: Aivotreenit

Impulssi korvataan 1.2.2019 alkaen uudella maksuttomalla Muistipuisto -verkkopalvelulla. Muistipuistosta löydät tuttuja sisältöjä, mm. aivotreenit, mutta myös paljon uutta ja innostavaa aivoterveytesi tueksi. www.muistipuisto.fi

 

MSS_YS_KANSI_GRANO 350
Yhteinen sävel -hankkeen loppuraportti julkaistaan viikolla 45.