Ikääntyvän väestön kotona asumisen tukeminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Hoito- ja hoivamenojen kasvupaineita voidaan hillitä edistämällä tulevaisuuden vanhusten hyvinvointia ja toimintakykyisyyttä.

 

Yleiskuvat_26 350Me kaikki haluamme asua turvallisesti omassa kodissamme mahdollisimman pitkään. Hyvä ikääntyminen toteutuu kodissa, joka on turvallinen ja joustaa asukkaan tarpeiden mukaisesti asumismuodon luonteesta riippumatta. Mahdollisuudet itselle merkitykselliseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen vahvistavat asumistyytyväisyyttä ja – viihtyvyyttä.

 

Olennaista on edistää yksilön päivittäistä selviytymistä. Monet palveluntuottajat etsivät uudenlaisia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ikääntyvien omatoimisen asumisen. Sosiaali-, terveys- ja teknologia-alan yhteinen osaaminen luo uusia mahdollisuuksia ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen ja kotona pärjäämisen tukemiseen.

 

Miina Sillanpään Säätiö kehittää ikääntyvien asuinympäristöjen esteettömyyttä, turvallisuutta, toimivuutta ja viihtyvyyttä. Säätiö etsii monipuolisia kotona asumista tukevia ratkaisuja yhdessä ikääntyvien, heidän läheistensä ja monialaisten verkostojen kanssa. Tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ympäristöllisin keinoin.

 

Kategorian alle kuuluvat hankkeet:

BeWell – Aktiivinen arki
Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti

 

Päättyneiden hankkeiden osalta voit tiedustella lisätietoa Kehittämispäällikkö Helena Launiaiselta.