Miina Sillanpään Säätiö

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä
hyvinvoinnin kehittäjänä.


Miina Sillanpään Säätiö on perustettu vuonna 1965.
Painopistealueemme ovat vanhustyö, kuntoutus,
kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta,
julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Liputuspäivänä tehdään tunnetuksi myös järjestöjen tärkeän työn merkitystä. Miina toimi järjestöaktiivina ja on hyvä roolimalli ja esimerkki kansalaisvaikuttamisesta.

Syksyn uutiskirjeemme on julkaistu

Poikkeusoloissakin toimintamme ja tekemämme merkityksellinen työ jatkuu ja kantaa hedelmää. Tutustu ajankohtaisiin kuulumisiimme!

Muistipuisto toivottaa Hyvää Muistiviikkoa!

Muistiviikon teemana on tänä vuonna ”Muistiasia on kaikkien asia”. Voisit esim. vinkata Muistipuistosta ystävälle ja pitää yhteiset aivotreenit.

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat suomalaisten hyvinvointia. Luomme kuntoutukseen ja vanhustyöhön oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


ESITTELYSSÄ: LÖYDETYT MIEHET JA KUU KIURUSTA KESÄÄN -HANKKEET

 

Löydetyt miehet -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen. Ryhmätoiminnan, vertaistuen ja paikallisen verkostoyhteistyön avulla elämänhallinta kohentuu kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa.

 

Kuu kiurusta kesään – Elinvoimaa luonnosta sekä Luontosivusto.fi -palvelusta. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, jossa hyödynnettiin luonnosta saatavaa hyvinvointia oman jaksamisen tukena ja voimavarana. Yhteistyötä tehtiin erityisesti ikääntyneiden omaishoitoperheiden kanssa.

 

BLOGIMME

On tärkeää kehittää ennaltaehkäisevää työtä, jotta kaltoinkohteluun voidaan puuttua jo varhain ja vähentää väkivaltaista käyttäytymistä sekä sen aiheuttamia ongelmia.

Omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtiminen auttaa selviämään poikkeusajan läpi ja kantaa pitkälle myös tulevaisuudessa.

Omaishoitajista ikääntyvät naiset muodostavat enemmistön. Tilanteissa, joissa omainen hoitaa kotona huonokuntoista läheistään on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä.

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja saa tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.

 

SROI-raportti ”Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista” on julkaistu ja löytyy sekä sähköisenä julkaisuna Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta sekä painettuna.

Nautitaan luonnosta -korttipakka ja Luontosivusto.fi -verkkopalvelu tarjoavat monipuolisesti luontoon liittyvää sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi.

Tilaa Neuvokkaiden naisten maksuttomat Käsikirja ja Konstikokoelma -kirjat. Käsikirja vie neuvokkaiden maailmaan ja on tarkoitettu Neuvokkaiden naisten ryhmän ohjaamisesta ja oman ryhmän perustamisesta kiinnostuneille.

TAPAHTUMAT

 

Apurahoja myönnetään tutkimuksiin, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa.

Lue lisää

Tunne voimavarasi -hankkeessa alkaa syksyllä sekä kehittäjäryhmä että ikääntyvien omaishoitajanaisten yksilö ja ryhmätoiminta. Tule mukaan!

Lue lisää

Liputuspäivänä tehdään tunnetuksi myös järjestöjen tärkeän työn merkitystä. Miina toimi järjestöaktiivina ja on hyvä roolimalli ja esimerkki kansalaisvaikuttamisesta.

Lue lisää