Miina Sillanpään Säätiö

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä hyvinvoinnin kehittäjänä.


Miina Sillanpään Säätiö on perustettu vuonna 1965.
Painoalueemme ovat vanhustyö, ikääntyvien asuminen ja ikääntyneiden palveluihin liittyvä toiminta,
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntoutus, terveyttä ja hyvinvointia edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta
sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen toimialalla.

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Säätiö nostaa esille ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämisen, kuntoutuksen saatavuuden, pienituloisten eläkeläisten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä TK-toiminnan roolin kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa.

Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Tutustu hankkeen ensimmäisen vuoden toimintaan, julkaistuihin artikkeleihin – ja käynnissä on myös haku kehittäjäryhmään.

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke mukana TerveSos-finaalissa

Voimaa ikämiesten arkeen -toimintamalli on valittu THL:n TerveSos-palkintoehdokkaaksi. Finaaliin valittiin kuusi ehdokasta.

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat ikääntyvän väestön hyvinvointia. Luomme ikääntyvien ihmisten elämänlaatua edistäviä oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


KEKO-VALMENNUS

Olemme järjestäneet jo lähes 20 vuotta kehitysvammaisille työikäisille ja heidän ohjaajilleen maksutonta ryhmämuotoista elintapavalmennusta eli Keko-valmennusta. Noin vuoden kestävä valmennuskokonaisuus muodostuu etävalmennuksesta ja kahdesta alle viikon kestävästä lähijaksosta. Keko-valmennus tarjoaa tietoa, motivointia ja tukea kohti terveellisempää elintapaa ja hyvinvointia arjen pienin muutoksin. Etsimme jälleen viittä uutta pienryhmää. Vuoden 2023 hakuohjeet löytyvät Keko-hankesivulta.
Hae mukaan 31.3. mennessä!

 

BLOGIMME

Yksinäisyyden lievittäminen on nähtävä yhtenä keskeisenä toimenpiteenä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä, kirjoittaa kehittämisasiantuntijamme Elisa Virkola blogissaan.

Muistisairauden myötä ihmisen kyky ilmaista toimijuuttaan heikentyy, mutta kokemus toimijuudesta on hyvinvoinnin kannalta olennainen.

Kulttuuri voi sisältyä monin eri tavoin hyvinvointia edistävään toimintaan. Sen avulla voidaan vahvistaa osallisuutta, vähentää yksinäisyyttä, käsitellä tunteita ja rikastaa arjen merkityksellisyyttä. Lue säätiön toimitusjohtajan Eija Sorvari blogi kulttuurihyvinvoinnista.

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja voi tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.. Postitukset ovat kesätauolla 1.7-15.8.22.

 

Vertaisryhmämalli (pdf) on tarkoitettu ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka ovat huolissaan tunteistaan ja käyttäytymisestään. Sähköistä opasta voi hyödyntää sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta ryhmätoimintaa.

Tunne voimavarasi -hanke on julkaissut omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Se on oiva työkalu myös omaishoidon parissa työskenteleville.

Hanki suosittu laulukirjamme itsellesi tai lahjaksi. Vietä yhdessä ystäväsi tai läheisesi kanssa mukava lauluhetki muistellen menneitä perinteisten laulujen parissa. Hinta 15e+postikulut.

TAPAHTUMAT

 

Katso Kunnon kaveri -alasivulta ajankohtainen ja monipuolinen ohjelmatarjonta talvelle 2023. Tervetuloa mukaan liikkumaan yhdessä!

Lue lisää

Uusia ryhmiä alkamaa Läheisenä työelämässä ja Voimaa ikämiesten arkeenhankkeissa. Myös Keko-valmennuksen hakuaikaa jatkettu, dl 30.3.

Lue lisää

Pohdi ajoissa eläkevuosien asumistasi ja myös asumistarpeiden muutosta. Tutustu ikääntyneiden asumisen ennakoinnin tietopakettiin.

Lue lisää