Miina Sillanpään Säätiö

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä
hyvinvoinnin kehittäjänä.


Miina Sillanpään Säätiö on perustettu vuonna 1965.
Painopistealueemme ovat vanhustyö, kuntoutus,
kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta,
julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Tervetuloa Löydetyt miehet -hankkeen loppuseminaariin. Luvassa on mielenkiintoinen iltapäivä kainuulaismiesten asioiden äärellä.

Kutsu ammattilaisten ja vapaaehtoisten työpajaan 17.12.

Sinä ammattilainen ja vapaaehtoinen Etelä-Karjalan alueella, joka kohtaat työssäsi ikääntyviä naisomaishoitajia – tule mukaan Tunne voimavarasi -hankkeen maksuttomaan työpajaan.

Eduskuntaan on perustettu uusi kuntoutusverkosto

Eduskuntaan on perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa.

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat suomalaisten hyvinvointia. Luomme kuntoutukseen ja vanhustyöhön oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


ESITTELYSSÄ: LÖYDETYT MIEHET JA KUU KIURUSTA KESÄÄN -HANKKEET

 

Löydetyt miehet -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen. Ryhmätoiminnan, vertaistuen ja paikallisen verkostoyhteistyön avulla elämänhallinta kohentuu kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa.

 

Kuu kiurusta kesään – Elinvoimaa luonnosta sekä Luontosivusto.fi -palvelusta. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, jossa hyödynnettiin luonnosta saatavaa hyvinvointia oman jaksamisen tukena ja voimavarana. Yhteistyötä tehtiin erityisesti ikääntyneiden omaishoitoperheiden kanssa.

 

BLOGIMME

”Olen Säätiön hallituksen jäsenenä saanut tutustua tämän rohkean ja aikaansa edellä olevan naisen ajatuksiin ja kirjoituksiin. Mitä enemmän niitä luen, sitä enemmän häntä ihailen.”, kirjoittaa Merja Mäkisalo-Ropponen.

On tärkeää kehittää ennaltaehkäisevää työtä, jotta kaltoinkohteluun voidaan puuttua jo varhain ja vähentää väkivaltaista käyttäytymistä sekä sen aiheuttamia ongelmia.

Omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtiminen auttaa selviämään poikkeusajan läpi ja kantaa pitkälle myös tulevaisuudessa.

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja saa tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.

 

SROI-raportti ”Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista” on julkaistu ja löytyy sekä sähköisenä julkaisuna Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta sekä painettuna.

Nautitaan luonnosta -korttipakka ja Luontosivusto.fi -verkkopalvelu tarjoavat monipuolisesti luontoon liittyvää sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi.

Tilaa Neuvokkaiden naisten maksuttomat Käsikirja ja Konstikokoelma -kirjat. Käsikirja vie neuvokkaiden maailmaan ja on tarkoitettu Neuvokkaiden naisten ryhmän ohjaamisesta ja oman ryhmän perustamisesta kiinnostuneille.

TAPAHTUMAT

 

Sinä ammattilainen ja vapaaehtoistoimija Etelä-Karjalan alueella, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä naisomaishoitajia – tule mukaan Tunne voimavarasi -hankkeen maksuttomaan työpajaan.

Lue lisää

Tunne voimavarasi -hankkeessa alkaa syksyllä sekä kehittäjäryhmä että ikääntyvien omaishoitajanaisten yksilö ja ryhmätoiminta. Tule mukaan!

Lue lisää

Tervetuloa Löydetyt miehet -hankkeen loppuseminaariin. Luvassa on mielenkiintoinen iltapäivä kainuulaismiesten asioiden äärellä.

Lue lisää