Miina Sillanpään Säätiö

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä
hyvinvoinnin kehittäjänä.


Miina Sillanpään Säätiö on perustettu vuonna 1965.
Painopistealueemme ovat vanhustyö, kuntoutus,
kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta,
julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Hae nyt mukaan syksyn yksilö- ja ryhmätoimintaan

Tunne voimavarasi -hanke aloittaa yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa ikääntyneille omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Tutkimusapurahojen haku aukeaa 24.8.

Apurahoja myönnetään tutkimuksiin, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa.

Tunne voimavarasi -hanke päivystää läpi kesän

Hankkeen Auttava puhelin ja Chat ovat auki normaalisti koko kesän.

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat suomalaisten hyvinvointia. Luomme kuntoutukseen ja vanhustyöhön oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


ESITTELYSSÄ: LÖYDETYT MIEHET JA KUU KIURUSTA KESÄÄN -HANKKEET

 

Löydetyt miehet -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen. Ryhmätoiminnan, vertaistuen ja paikallisen verkostoyhteistyön avulla elämänhallinta kohentuu kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa.

 

Kuu kiurusta kesään – Elinvoimaa luonnosta sekä Luontosivusto.fi -palvelusta. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja, jossa hyödynnettiin luonnosta saatavaa hyvinvointia oman jaksamisen tukena ja voimavarana. Yhteistyötä tehtiin erityisesti ikääntyneiden omaishoitoperheiden kanssa.

 

BLOGIMME

Omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtiminen auttaa selviämään poikkeusajan läpi ja kantaa pitkälle myös tulevaisuudessa.

Omaishoitajista ikääntyvät naiset muodostavat enemmistön. Tilanteissa, joissa omainen hoitaa kotona huonokuntoista läheistään on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä.

Moni pohtii eläköitymiseen liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä ja uutta eläkeidentiteettiään jo ennakolta. ”Olenko vielä hyödyllinen ja arvokas yhteiskunnan ja yhteisöni jäsen? Mihin rahani riittävät?”

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja saa tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.

 

SROI-raportti ”Virkeyttä ja vireyttä eläkevuosiin – Arvioiva SROI eläkeläisten ryhmätoiminnan vaikutuksista” on julkaistu ja löytyy sekä sähköisenä julkaisuna Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta sekä painettuna.

Nautitaan luonnosta -korttipakka ja Luontosivusto.fi -verkkopalvelu tarjoavat monipuolisesti luontoon liittyvää sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi.

Tilaa Neuvokkaiden naisten maksuttomat Käsikirja ja Konstikokoelma -kirjat. Käsikirja vie neuvokkaiden maailmaan ja on tarkoitettu Neuvokkaiden naisten ryhmän ohjaamisesta ja oman ryhmän perustamisesta kiinnostuneille.

TAPAHTUMAT

 

Etsimme osallistujia miesten ryhmätoimintaan. Yhdessä kohennetaan kuntoa, hyvinvointia ja virkistytään. Ota yhteyttä!

Lue lisää

Tunne voimavarasi -hankkeen maksuttomat puhelinpäivystys ja chat ikääntyville omaishoitajanaisille tarjoavat tukea omien voimavarojen löytämiseen.

Lue lisää

Ennakkokutsu, merkitsethän jo kalenteriisi: Löydetyt miehet -hankkeen loppuseminaariin ”Miehet edellä”.

Lue lisää