Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö on rohkea, uutta luova kehittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija.


Tuemme ja toteutamme ikääntyneitä koskevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä oppimista (TKIO).
Säätiömme toiminta on yleishyödyllistä ja tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
Haluamme rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita,
joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin.

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Innovaatio-opinnot 2. tapaaminen, kaksi naista istuu sohvalla nauraen

Innovaatio-ohjelma eteni seitsemän kokeilun käsittelyyn

Miina Sillanpään Säätiökonserni uudistuu ja uudistaa, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Innovaatio-ohjelma on edennyt kokeiluihin.

Miina Sillanpää tulevaisuusakatemian logo

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiassa tarkasteltiin ikääntyneiden kuntoutusta ja sen uudistamista

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian aamukahveilla 8.4.2024 esiteltiin Säätiön ja Säätiökonsernin tavoitteet ikääntyneiden kuntoutuksen uudistamiseksi.

Miina Sillanpään Säätiö kannattaa vanhusasiavaltuutetun ehdotuksia ikääntyneiden kuntoutuksen uudistamiseksi

Säätiö pitää erinomaisena vanhusasiavaltuutetun suositusta kuntoutuksen tuomisesta entistä vahvemmin osaksi ikääntyneiden palveluita. 

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat ikääntyvän väestön hyvinvointia. Luomme ikääntyvien ihmisten elämänlaatua edistäviä oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


VOIMAA IKÄMIESTEN ARKEEN

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat kulut terveydenhuollolle ovat merkittävät. Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät tarjoavat ratkaisuja. Tutustu SROI-analyysiin eli taloudelliseen vaikuttavuusarviointiin hankkeesta.
Lue lisää 

 

BLOGIMME

Blogissamme pohdittua: ”Ikääntyminen voidaan nähdä isona ongelmana, mutta samalla myös innovoinnin aarrearkkuna. Siihen mahdollisuuteen on syytä myös järjestöjen tarttua”.

Hankekoordinaattorimme Jenni Karvonen SenioriKamu-hankkeesta pohtii blogikirjoituksessaan vapaaehtoistoiminnan onnistumisen ydinkysymyksiä ja haasteita.

Tilat ja ympäristö voivat tukea yhteisöllisyyttä. Keskeistä on myös ihmisten välinen sosiaalinen vuorovaikutus, eritoten sen laatu. Yhteisöllisyyden ydintä on se, ettei kukaan jäisi haluamattaan yksin.

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja voi tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.

 

Ikämiesten vertaisryhmätoiminnan taloudellisia vaikutuksia selvittävä SROI-analyysi käsittää ryhmätoiminnan tuottamien rahamääräisten hyötyjen arvioinnin. Jokainen ikämiesten ryhmätoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kahden euron suuruisen hyödyn.

Tunne voimavarasi -hanke on julkaissut omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Tutustu ja katso myös muut omaishoitajille ja ammattilaisille suunnatut maksuttomat materiaalit.

Hanki suosittu laulukirjamme itsellesi tai lahjaksi. Vietä yhdessä ystäväsi tai läheisesi kanssa mukava lauluhetki muistellen menneitä perinteisten laulujen parissa. Hinta 15e+postikulut.

TAPAHTUMAT

 

Tulossa webinaari kaikille ikääntyneiden kuntoutuksesta ja erityisesti sen kustannusvaikuttavuudesta kiinnostuneille. Järjestäjinä Tule ry ja Miina Sillanpään Säätiö. Lisätietoja tulossa.

Lue lisää

Katso ajankohtainen ryhmäliikunnan ohjelma ja aikataulut länsihelsinkiläisille senioreille hankkeen sivuilta. Tervetuloa liikkumaan yhdessä!

Lue lisää

Vapaaehtoisuuden hyötyihin sukeltamista, uusiin ihmisiin tutustumista ja oman hyvinvoinnin lähteiden pohtimista. Joko olet ilmoittautunut mukaan?

Lue lisää