Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö on rohkea, uutta luova kehittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija.


Tuemme ja toteutamme ikääntyneitä koskevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä oppimista (TKIO).
Säätiömme toiminta on yleishyödyllistä ja tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
Haluamme rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita,
joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin.

Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa myös mahdollisuuksia

Oikein konseptoituna ikäihmisten yhteisöllinen asuminen voi toimia asumisen mallina, jossa ennaltaehkäisten vähennetään sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyden kautta syntyvää huonoa kierrettä.

Presidentti Sauli Niinistön myöntämä kunniamerkki Eija Sorvarille

Eija Sorvari teki lähes koko työuransa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Hän edisti ihmisten parempaa hyvinvointia ja osallisuutta, ja teki työtä ihmisten arjen parantamiseksi.

Pinkki kesäkukka

Tutustu Säätiön kesän uutiskirjeeseen

Kesän uutiskirjeessä vaalitaan Miina Sillanpään perintöä ja suunnataan katseet tulevaisuuteen. Aiheina ovat ikääntyneiden työntekijöiden merkitys, yhteisöllisyys palveluasumisessa sekä toimitusjohtajien ajatukset innovaatio-opinnoista. Lisäksi esittelemme uudet nimitykset ja positiivisia hankeuutisia.

 

HANKKEEMME

Etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat ikääntyvän väestön hyvinvointia. Luomme ikääntyvien ihmisten elämänlaatua edistäviä oivaltavia tulevaisuuden toimintamalleja ja käytänteitä.


VOIMAA IKÄMIESTEN ARKEEN

Yksinäisyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat kulut terveydenhuollolle ovat merkittävät. Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmät tarjoavat ratkaisuja. Tutustu SROI-analyysiin eli taloudelliseen vaikuttavuusarviointiin hankkeesta.
Lue lisää 

 

BLOGIMME

Usean ihmisen kädet sylikkäin

Miina Sillanpään Säätiön hallituksen väistyvät puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sekä varapuheenjohtaja Pekka Räsänen kirjoittavat Miina Sillanpään yhteiskuntapoliittisesta perinnöstä ja sen merkityksestä.

Kolme seniorinaista kesäisellä polulla

TtM ja geronomi Laura Rautiainen pohtii blogissa iäkkäiden yksinäisyyden kokemuksia ja luonnon merkitystä palveluasumisessa.

Blogissamme pohdittua: ”Ikääntyminen voidaan nähdä isona ongelmana, mutta samalla myös innovoinnin aarrearkkuna. Siihen mahdollisuuteen on syytä myös järjestöjen tarttua”.

JULKAISUMME

Miina Sillanpään Säätiö julkaisee mm. tutkimus- ja kehittämistoimintansa raportteja, oppaita sekä aihepiiriin liittyviä väitöskirjoja. Painettuja julkaisuja voi tilata meiltä maksutta osoitteesta julkaisut@miinasillanpaa.fi. Useimmat julkaisut ovat ladattavissa myös sähköisenä.

 

Ikämiesten vertaisryhmätoiminnan taloudellisia vaikutuksia selvittävä SROI-analyysi käsittää ryhmätoiminnan tuottamien rahamääräisten hyötyjen arvioinnin. Jokainen ikämiesten ryhmätoimintaan sijoitettu euro tuottaa noin kahden euron suuruisen hyödyn.

Tunne voimavarasi -hanke on julkaissut omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Tutustu ja katso myös muut omaishoitajille ja ammattilaisille suunnatut maksuttomat materiaalit.

Hanki suosittu laulukirjamme itsellesi tai lahjaksi. Vietä yhdessä ystäväsi tai läheisesi kanssa mukava lauluhetki muistellen menneitä perinteisten laulujen parissa. Hinta 15e+postikulut.

TAPAHTUMAT

 

Läheisenä työelämässä -ammattilaiset tarjoavat yksilökeskusteluja, vertaisryhmiä tai työssäkäynnin ja hoivan yhteensovittamisen keinojen kartoittamista. Ota yhteyttä kesälläkin!

Lue lisää

Toiminta jatkuu kesälläkin! Katso länsihelsinkiläisille senioreille suunnattu ryhmäliikunnan ohjelma ja aikataulut hankesivulta. Tervetuloa liikkumaan yhdessä!

Lue lisää

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaa järjestetää Studia Generalian avajaistilaisuuden 1.10 kuntoutuksen teemalla. Mukaan mahtuu 60 ensimmäistä ilmoittautujaa.

Lue lisää