Väestömme ikääntyessä muistisairauksien määrä lisääntyy. Myös stressi työuran loppuvuosina ja työurien pidentämisen tavoite haastavat kehittämään muistihäiriöitä ehkäiseviä valmennusmalleja.

Ikääntyvien kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävä Muista Pääasia® -hanke toteutui vuosina 2008–2011. Siinä luotiin ikääntyville soveltuva toimintakykyä ja mielen hyvinvointia parantava valmennusohjelma. Hankkeessa käytettiin matkapuhelimeen asennettua Mindex -ohjelmistoa, jonka avulla mitattiin aivojen toimintakykyä, kuten reaktioaikaa, tarkkaavuutta ja muistia.

Tarkoitus ja tavoite

Muista Pääasia® -hankkeen tavoitteena oli kehittää valtakunnallisesti levitettävä, järjestöjen sekä kansalais- ja työväenopistojen kurssitoimintaan sopiva valmennusmalli, joka edistää ikääntyvien aivojen terveyttä.

 

Muista pääasia, hanke, Miina Sillanpään Säätiö, toimintamalli, kuntoutus, tutkimus, valmennusmalli, Mindex, muistisairaus

Tutkimus

Muista Pääasia®hankkeen johtopäätöksissä todettiin, että ryhmävalmennuksella on myönteisiä vaikutuksia muistin toimintoihin sekä itse arvioituna että reaktioaikatestein mitattuna. Osallistuminen valmennukseen oli innostunutta. Tulosten mukaan valmennuksen avulla voidaan vaikuttaa ikääntyvän henkilön muistiin, elämänlaatuun ja koettuun terveyteen.

Toiminnan kuvaus

Muista Pääasia®hankkeessa kehitetty valmennus toteutettiin kymmenen osallistujan ryhmissä, jotka kokoontuivat kerran viikossa kahdeksan viikon ajan. Kurssikerrat sisälsivät tietoa ja harjoituksia muistitoiminnoista, mielen hyvinvoinnista, unesta ja rentoutumisesta sekä muistiterveyttä edistävistä elämäntavoista. Hankkeen aikana valmennukseen osallistui yhteensä 190 henkilöä, joista 55–65 -vuotiaita oli 70 ja eläkkeelle siirtyneitä 65–75 -vuotiaita 120. Valmennuskursseja ohjasivat aivojen terveyteen ja muistin toimintoihin perehtyneet fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Muista Pääasia, työväenopisto, kurssitoiminta, valmennusmalli, hanke, Miina Sillanpään Säätiö, edistää, aivot, terveys, muistisairaus, kuntoutus

 

Muistiterveyttä Muista Pääasia-kursseilta

Muista Pääasia-hankkeessa kehitettiin kurssitoimintaa aivojen terveydestä kiinnostuneille ikääntyville ja tarjottiin keinoja aivojen terveyden ylläpitämiseksi.