Muistaakseni laulan® -hanke toteutui vuosina 2009–2011. Siinä edistettiin musiikkipohjaisten kuntoutusmenetelmien käyttöönottoa ja saatiin tietoa niiden vaikuttavuudesta. Lievässä tai keskivaikeassa muistisairauden vaiheessa olevien henkilöiden omaiset, hoitajat ja vapaaehtoistyöntekijät osallistuivat valmennukseen, jossa yhdessä koettiin musiikkielämyksiä laulamisen tai musiikin kuuntelun avulla. Satunnaistetun ja kontrolloidun vaikuttavuustutkimuksen avulla saatiin tietoa valmennusmallista muistisairaan toimintakyvyn sekä omaisen ja hoitajan hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Muistaakseni laulan, Sari, kitara, Muistaakseni laulan®, hanke, kuntoutus, kuntoutusmenetelmä, musiikki, muistisairas, henkilö, omainen, läheinen, laulukirja, toimintakyky, elämänlaatu

Tarkoitus ja tavoite

Hankkeessa kehitettiin valtakunnallisesti levitettävä ja helposti käytettävissä oleva valmennusmalli, jossa musiikin avulla tuetaan muistisairaiden henkilöiden toimintakykyä ja heidän lähiverkostonsa toimintaa.

 

 

Tutkimus

Tieteellinen vaikuttavuustutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, Sibelius-Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 90 lievästi tai keskivaikeasti muistisairasta henkilöä. Tutkimushenkilöt olivat Helsingin ja Espoon vanhusten palvelulaitosten asiakkaita. He asuivat kotona, kävivät lyhytaikaisessa hoidossa tai olivat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

 

Muistaakseni laulan -laulukirja, Muistaakseni laulan®, hanke, kuntoutus, kuntoutusmenetelmä, musiikki, muistisairas, henkilö, omainen, läheinen, laulukirja, toimintakyky, elämänlaatu
Muistaakseni laulan -laulukirja

Toiminnan kuvaus

Muistaakseni laulan® -hankkeessa muistisairaiden omaisia, vapaaehtoisia ja hoitajia ohjattiin sairastuneen muistiin ja elämänlaatuun myönteisesti vaikuttavan musiikkipohjaisen kuntoutusmenetelmän käytössä.

Hankkeessa toteutettiin musiikkivalmennusryhmiä, joissa soitettiin, laulettiin ja kuunneltiin osallistujien mielimusiikkia. Valmennuksen avulla hoitajat oppivat soveltamaan musiikkia asiakaslähtöisessä muistisairaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hankkeessa kehitettiin myös hoitolaulumenetelmä, jota voidaan käyttää yhtenä lääkkeettömän hoidon vaihtoehtona erilaisissa hoitotilanteissa.

 

 

 

Muistaakseni laulan -laulukirja

Musiikista hyvinvointia! Hanki Muistaakseni laulan -laulukirja omaksi tai anna lahjaksi joulun lähestyessä. Vietä yhdessä ystäväsi tai läheisesi kanssa mukava lauluhetki ja muistele tuttujen laulujen parissa.

Hanki oma Muistaakseni laulan®–laulukirja

Muistaakseni laulan®–laulukirjaa voi tilata Miina Sillanpään Säätiöltä. Hanki omasi mukaviin yhteislauluhetkiin!