Muistaakseni laulan® -hanke toteutui vuosina 2009–2011. Siinä edistettiin musiikkipohjaisten kuntoutusmenetelmien käyttöönottoa ja saatiin tietoa niiden vaikuttavuudesta. Lievässä tai keskivaikeassa muistisairauden vaiheessa olevien henkilöiden omaiset, hoitajat ja vapaaehtoistyöntekijät osallistuivat valmennukseen, jossa yhdessä koettiin musiikkielämyksiä laulamisen tai musiikin kuuntelun avulla. Satunnaistetun ja kontrolloidun vaikuttavuustutkimuksen avulla saatiin tietoa valmennusmallista muistisairaan toimintakyvyn sekä omaisen ja hoitajan hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Tarkoitus ja tavoite

Hankkeessa kehitettiin valtakunnallisesti levitettävä ja helposti käytettävissä oleva valmennusmalli, jossa musiikin avulla tuetaan muistisairaiden henkilöiden toimintakykyä ja heidän lähiverkostonsa toimintaa.

 

Tutkimus

Tieteellinen vaikuttavuustutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen, Sibelius-Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 90 lievästi tai keskivaikeasti muistisairasta henkilöä. Tutkimushenkilöt olivat Helsingin ja Espoon vanhusten palvelulaitosten asiakkaita. He asuivat kotona, kävivät lyhytaikaisessa hoidossa tai olivat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

 

Muistaakseni laulan -laulukirja, Muistaakseni laulan®, hanke, kuntoutus, kuntoutusmenetelmä, musiikki, muistisairas, henkilö, omainen, läheinen, laulukirja, toimintakyky, elämänlaatu
Muistaakseni laulan -laulukirja

Toiminnan kuvaus

Muistaakseni laulan® -hankkeessa muistisairaiden omaisia, vapaaehtoisia ja hoitajia ohjattiin sairastuneen muistiin ja elämänlaatuun myönteisesti vaikuttavan musiikkipohjaisen kuntoutusmenetelmän käytössä.

 

Hankkeessa toteutettiin musiikkivalmennusryhmiä, joissa soitettiin, laulettiin ja kuunneltiin osallistujien mielimusiikkia. Valmennuksen avulla hoitajat oppivat soveltamaan musiikkia asiakaslähtöisessä muistisairaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Hankkeessa kehitettiin myös hoitolaulumenetelmä, jota voidaan käyttää yhtenä lääkkeettömän hoidon vaihtoehtona erilaisissa hoitotilanteissa.

 

Muistaakseni laulan® -musiikkitoiminta hankkeen jälkeen

Hankkeen pohjalta kehitetty Muistaakseni laulan® -musiikkitoiminta kohdentuu yleisesti ikääntyville ihmisille, mutta sisältää myös muistisairaille tarkoitettua erityistoimintaa. Muistaakseni Laulan -hanketuotoksia ja laulukirjaa levitetään edelleen valtakunnalliseen käyttöön. Säätiö järjestää sekä yksin, että yhteistyökumppaneiden kanssa kaikille ikääntyville ihmisille avointa kuoro- ja yhteislaulutoimintaa, esimerkkeinä ikääntyneiden Laulusta voimaa -kuorotoiminta, Helsinki laulaa -tapahtumat sekä ARMAS-festivaali, johon säätiö on osallistunut vuodesta 2017 pääosin musiikkisisällöillä.

 

Kuva: Heikki Tuuli

Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa toteutetaan asukkaille monipuolista musiikkitoimintaa (konsertit, kuoro, muistisairaiden lauluhetket). Musiikkineuvos, kuoronjohtaja Marjukka Riihimäki on aktiivisesti osallistunut Laulusta Voimaa! -seniorikuoron toiminnan, Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa kuukausittain järjestettävien teemallisten yhteislaulutilaisuuksien sekä viikoittain Wilhelmiinan muistisairaille asukkaille järjestettyjen ohjattujen laulu- ja muisteluhetkien kehittämiseen. Marjukka Riihimäki toimii myös toiminnan vetäjänä.

 

Koronapoikkeustilanteessa musiikkitoimintaa on järjestetty etäyhteyksin, videoiden välityksillä ja ulkona. Palautteiden perusteella toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa on osoittautunut erittäin merkitykselliseksi yksinäisyyden tunteiden vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ikäihmisille avoimessa Laulusta Voimaa! -kuorossa on tällä hetkellä yli 50 osallistujaa. Laulusta Voimaa! -kuoro on konsertoinut mm. Helsingin Musiikkitalossa, eduskunnassa, ARMAS-festivaaleilla sekä ikääntyneiden palvelukeskuksissa. Kuoro on tehnyt kansainväliset vierailut  Tallinnaan ja Espanjan Aurinkorannikolle.

 

 

Seniorikuoro laulattaa yhteislauluvideon välityksellä!

Laulusta Voimaa -seniorikuoro, johtajanaan musiikkineuvos Marjukka Riihimäki, edustavat ikääntyneiden aktiivista kulttuuritoimintaa ARMAS-festivaalin yhteislauluvideollaan.

Marjukka Riihimäki palkittiin kuorokulttuurin uudistamisesta ja ihmisten laulattamisesta

Marjukka Riihimäki itse puhuu erityisen lämpimästi toiminnastaan Wilhelmiina palvelukeskuksen muistisairaiden asukkaiden kanssa.

Muistaakseni laulan -laulukirja

Musiikista hyvinvointia! Hanki Muistaakseni laulan -laulukirja omaksi tai anna lahjaksi joulun lähestyessä. Vietä yhdessä ystäväsi tai läheisesi kanssa mukava lauluhetki ja muistele tuttujen laulujen parissa.

ARMAS-festivaali juhlisti ikääntymistä ja kannusti osallisuuteen

Osallistuminen erilaisiin kulttuuritapahtumiin on yksi tapa lisätä osallisuutta ja torjua yksinäisyyttä.

Hanki oma Muistaakseni laulan®–laulukirja

Muistaakseni laulan®–laulukirjaa voi tilata Miina Sillanpään Säätiöltä. Hanki omasi mukaviin yhteislauluhetkiin!