Läheisenä työelämässä on STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke vuosille 2022–2024. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Maria Akatemian yhteishanke (ent. Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hanke, jonka nimi on työstetty lyhyempään muotoon.), jota Maria Akatemia koordinoi. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään.

 

Taustaa

Läheisen hoiva ja huolenpito tulevat vastaan jokaiselle jossakin elämänkulun vaiheessa. Työssäkäyvistä suomalaisista 28 % eli yli 700 000 henkilöä huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Väestön ikääntyessä, myös läheistään huolta pitävien määrä tulee kasvamaan.

 

Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Läheishoiva voi olla:

  • toisen asioiden hoitamista erilaisten ammattilaisten tai palveluntuottajien kanssa
  • avun ja tuen antamista omassa tai läheisen kotona
  • tuen antamista puhelimen ja verkon välityksellä sekä toiselle paikkakunnalle matkustamista läheisen asuessa kaukana

Huolenpitoa tarvitseva läheinen voi olla esimerkiksi oma tai puolison vanhemmat, aikuinen lapsi, sisarus, sukulainen tai ystävä.

 

Toiminta

Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin kasvotusten pääkaupunkiseudulla. Toimintamuotoina hankkeessa ovat kartoittavat yksilötapaamiset, suljetut vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö, sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Yksilötapaamisissa tuetaan ja pyritään lisäämään läheishoivaajan voimavaroja ja tarvittaessa ohjataan muiden palveluiden piiriin. Vertaisryhmissä keskustellaan eri teemojen avulla työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Vapaaehtoisia koulutetaan yksilö- ja vertaisryhmien ohjaamiseen. Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille läheishoivaajien asema yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä.

 

Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksien tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla yhteydessä hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, puh 044 491 4097, anna-maria.kuri@miinasillanpaa.fi

 

Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa.

(Kuvassa hankkeen työntekijät Suvi Kehälinna (vas.), Anna-Maria Kuri ja Siru Jokimies)

 

 

 

Asiakastyötä ja yhteiskehittämistä

Läheisenä työelämässä -hankkeen toiminta on saanut hyvää palautetta osallistuneilta. Yhteiskehittämisen mallia toteutetaan vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa kehittäjäryhmäläisten kanssa.

Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Tutustu hankkeen ensimmäisen vuoden toimintaan, julkaistuihin artikkeleihin – ja käynnissä on myös haku kehittäjäryhmään.

Joka kolmas työssäkäyvä hoitaa sekä työnsä että läheistään – silti osa vaikenee työpaikallaan

Hoitojärjestelyistä vastaaminen, läheisen yhteydenotot työpäivän aikana sekä oman ajan ja unen puute kuormittavat työssäkäyviä läheishoivaajia.

Asiakastyön mallia jalkautetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeet järjestivät yksilö- ja vertaisryhmämallien koulutuksen Virossa omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Läheisenä työelämässä -ryhmiä alkamassa

Helsingissä aloittaa lähiryhmä 19.1.2023 , valtakunnallinen verkkovertaisryhmä aloittaa 15.2.2023. Ilmoittaudu mukaan!

Läheisenä työelämässä -hankkeen vauhdikas syksy

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tukea työn ja läheishoivan yhteensovittamista. Tulossa mm. webinaari 8.12. sekä verkkovertaisryhmä.

Läheisenä työelämässä -hankkeen asiakastoiminta on käynnistynyt

Työssä jaksamisen ja läheishoivan yhdistämiseen on tarjolla tukea hankkeen chat-palvelussa, sekä yksilökeskustelujen ja syksyllä alkavien ryhmien muodossa.

Kirjoituspyyntö työssäkäyville läheishoivaajille

Kirjoittamalla tarinasi teet näkyväksi oman kokemuksesi työssäkäyvänä läheishoivaajana ja annat arvokasta tietoa työn kehittämiseksi.

Tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Hankkeen kautta työssäkäyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssäjaksamiseen sekä työn ja läheishoivan yhdistämiseen ammatillisesti ohjatun yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta.  

Läheisenä työelämässä -hanke on käynnistynyt

Parhaillaan suunnitellaan mm. ryhmä- ja yksilötoiminnan sisältöjä, kesällä aloitetaan läheishoivaajille suunnattu chat-palvelu. Tutustu hankkeeseen, sen työntekijöihin ja tulevaan toimintaan.