Läheisenä työelämässä (lyhennetty Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hankenimestä) on Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä rahoitettava valtakunnallinen hanke vuosille 2022–2024. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Maria Akatemian yhteishanke jota Maria Akatemia koordinoi. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään.

 

Taustaa

Työssäkäyvistä suomalaisista noin joka kolmas huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Väestön ikääntyessä, myös läheistään huolta pitävien määrä tulee kasvamaan.

 

Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Läheishoiva voi olla:

  • toisen asioiden hoitamista erilaisten ammattilaisten tai palveluntuottajien kanssa
  • avun ja tuen antamista omassa tai läheisen kotona
  • tuen antamista puhelimen ja verkon välityksellä sekä toiselle paikkakunnalle matkustamista läheisen asuessa kaukana

Huolenpitoa tarvitseva läheinen voi olla esimerkiksi oma tai puolison vanhemmat, alaikäinen tai aikuinen lapsi, sisarus, sukulainen tai ystävä.

 

Toiminta

Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin kasvotusten pääkaupunkiseudulla. Toimintamuotoina hankkeessa ovat kartoittavat yksilötapaamiset, suljetut vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö, sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Yksilötapaamisissa tuetaan ja pyritään lisäämään läheishoivaajan voimavaroja ja tarvittaessa ohjataan muiden palveluiden piiriin.

 

Vertaisryhmissä keskustellaan itsetuntemukseen syventyvien teemojen kautta työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Vapaaehtoisia koulutetaan vertaisryhmien ohjaamiseen.

 

Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille läheishoivaajien asema yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa asiakastyön vaikuttavuutta mitataan Maria Akatemian kehittämän Tunnevaaka® -mittarin avulla. Keräämme myös toiminnastamme palautetta asiakkailta. Hankkeen vapaaehtoistyön ja verkostoyhteistyön tuloksia arvioidaan kyselyiden perusteella.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Työeläkeyhtiö Varma, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Helsingin kaupungin Seniori-info. Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksien tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla yhteydessä hanketyöntekijä Anna-Maria Kuriin.

 

 

 

Tietoa ja tukea työssäkäyville läheisestään huolehtiville

Läheisenä työelämässä -hankkeen ammattimainen tuki voi olla vertaisryhmätoimintaa tai työssäkäynnin ja hoivan yhteensovittamisen keinojen sekä sinua ja läheistäsi helpottavien palveluiden kartoittamista.

Työn joustoista apua työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Huoli läheisestä on läsnä työpaikalla ja hänen asioitaan voi joutua hoitamaan työajalla. Tilanteeseen löytyy apua työelämän joustoista.

Vertaisuudesta ja itsetuntemuksesta apua läheishoivaajan tunnekuormaan

Ymmärrys omista tunteista ja tarpeista, sekä kokemus siitä, että ei ole tilanteessaan ajatuksineen yksin, on merkittävä voimavara läheishoivaajalle.

Läheisenä työelämässä -hankkeen seminaarikooste

Kahdessa vuorossa – Näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen -webinaarissa oli tietoa, havaintoja ja omakohtaisia kokemuksia teemasta.

Läheisenä työelämässä -toiminta jatkuu monipuolisena

Työssä käyvien läheishoivaajien tueksi toteutettavan yksilö- ja ryhmätoiminnan lisäksi tulossa on tapahtumia, webinaareja ja väliseminaari.

Asiakastyötä ja yhteiskehittämistä

Läheisenä työelämässä -hankkeen toiminta on saanut hyvää palautetta osallistuneilta. Yhteiskehittämisen mallia toteutetaan vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa kehittäjäryhmäläisten kanssa.

Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Tutustu hankkeen ensimmäisen vuoden toimintaan, julkaistuihin artikkeleihin – ja käynnissä on myös haku kehittäjäryhmään.

Joka kolmas työssäkäyvä hoitaa sekä työnsä että läheistään – silti osa vaikenee työpaikallaan

Hoitojärjestelyistä vastaaminen, läheisen yhteydenotot työpäivän aikana sekä oman ajan ja unen puute kuormittavat työssäkäyviä läheishoivaajia.

Asiakastyön mallia jalkautetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeet järjestivät yksilö- ja vertaisryhmämallien koulutuksen Virossa omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Läheisenä työelämässä -hankkeen vauhdikas syksy

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tukea työn ja läheishoivan yhteensovittamista. Tulossa mm. webinaari 8.12. sekä verkkovertaisryhmä.