Aleksis Kivi kuvaa seitsemän veljeksen tahtoa edetä kivisellä tiellään. Jokaisen miehen henkilökohtaisia ominaisuuksia hyödyntäen selviydytään ja opitaan yhdessä, myös erehdyksen kautta. Olennaista on miesten ryhmässä toisilleen antama vertaistuki, joka kantaa vaikeina hetkinä myös tämän päivän ihmistä. Yhdessä suunniteltu ja tavoitteellinen ryhmätoiminta luo mahdollisuuksia siihen osallistuvien voimavarojen vahvistumiseen ja olemassa olevan luovuuden toteuttamiseen.

 

Tarkoitus ja tavoite

Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvoinnin vahvistuminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa luodaan miesten vertaisryhmätoiminnan malli, jonka mukaisia ryhmiä toteutetaan eri puolilla Kainuuta. Järjestöjen, kuntien ja maakunnan yhteistyöverkostojen tiivistymisen myötä Löydetyt miehet -ryhmätoiminta jatkuu paikallisesti hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuotoksia ovat varhaisen puuttumisen toimintamalli ja Hyte-yhteistoimintamalli.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan osallistuvat miehet asettavat henkilökohtaiset tavoitteensa arjen hyvinvoinnin vahvistumiseksi, joita kohti edetään yhteisen toiminnan ja keskinäisen vertaistuen avulla. Ryhmätoimintaan osallistuvat miehet tekevät pieniä päivittäisiä muutoksia elintapoihinsa liittyen liikuntaan, päihteettömyyteen ja terveelliseen ravitsemukseen. Ryhmätoimintaan osallistuminen lievittää miesten kokemaa yksinäisyyttä.

 

Toiminnan kuvaus

Toiminta on käynnistynyt huhtikuussa 2018 ja alkuvaiheessa on keskitytty yhteistyökumppaniverkoston rakentamiseen. Alueellisten järjestöjen ohella hankkeen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen kohderyhmän miehet ja julkisen sektorin eri toimijat.

 

Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä järjestetään jokaisella paikkakunnalla yhteistyökumppaneiden kanssa ideointityöpaja, jossa suunnitellaan paikkakuntakohtaisen ryhmätoiminnan suuntaviivat ja yhteistyön pohja. Suunnitteluvaiheen yhteistyö ja jatkuva tiedonvaihto edistävät ryhmätoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja toiminnan vakiinnuttamista paikkakunnille. Kun Löydetyt miehet -hankkeen ryhmäprosessi päättyy, jatkuu toiminta paikkakunnalla yhteistyökumppaneiden avulla.

 

Löydetyt miehet -hankkeen aikana toteutetaan eri puolilla Kainuuta yhteensä 9 ryhmäprosessia.

 

Löydetyt miehet -ryhmät

  • Ryhmätoimintaa miehille eri puolilla Kainuuta.
  • Vahvistetaan muutosta kohti terveellisiä elämäntapoja.
  • Elämän hallinta ja arjen osallisuus lisäävät miesten hyvinvointia.
  • Osallistujat määritelevät toiminnan tavoitteita ja sisältöä.
  • Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja lievittää yksinäisyyden kokemusta.

 

Yhdessä kohti arjen oivalluksia

Ota askel ja tule kokemaan ja suunnittelemaan yhdessä toimintaa. Kokemusten ja oivallusten jakaminen antaa itselle muille ryhmään osallistujille paljon. Seuraa eri paikkakuntien osallistujarekrytointia hankesivun sivupalkista sekä somekanavissamme.

Ota yhteyttä kehittäjiin ja tule rohkeasti mukaan toimintaan! 

 

Yksinäisyyttä vastaan käydään usein yhteisöllisin menetelmin. Mahdollisuudet muuttuvat voimaksi ja toiminnaksi ryhmässä. Luottamuksellinen yhteisö antaa yksilölle erilaisia mahdollisuuksia kokeilemaan ja kokemaan. Kokeilemalla ja kiinnostumalla uusista asioita voi löytää tien itsensä kehittämiseen. Itseluottamuksen lisääntyminen, yhteisöllisyys, ryhmän tuki, usko tulevaisuuteen ovat havaittuja huomioita ryhmätoiminnassa saavutetuista tuloksista.
(THL Työpaperi 9/2018)

 

 

Miehet edellä -webinaarin tallenne ja aineistot

Löydetyt miehet -hankkeen aineistot on julkaistu ja loppuseminaarin tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen.

Löydetyt miehet -hankkeen webinaari ”Miehet edellä” 3.11.

Striimilinkki julkaistu uutisessa! Luvassa on mielenkiintoinen iltapäivä kainuulaismiesten asioiden äärellä.

Kolmas kerta toden sanoo

Kajaanin uusi ryhmä on koko Löydetyt miehet -hankkeen viimeinen toteutuva ryhmä, aloitusta jouduttiin koronatilanteen takia siirtämään pariinkin kertaan.

Miesten ryhmä yksinäisyyden lieventäjänä

Miehet ovat huomanneet, että monella heistä on kokemus yksinäisyydestä. Tämä on yhdistänyt Löydetyt miehet -ryhmäläisiä ja tarjonnut heille vertaistukea. 

”On mukava tuntea kuuluvansa johonkin”

Löydetyt miehet -ryhmiin osallistuvat asettavat itselleen tavoitteita hyvinvointinsa lisäämiseksi. Tule mukaan 2.9. alkavaan Kajaanin -ryhmään!

Etäryhmätoiminnan kokemuksia

Löydetyt miehet -etäryhmän toiminnan tavoitteellisuus ja ryhmän tarjoama vertaisuus toteutuvat myös etänä.

Kun Heikki otti uuden suunnan

Heikki kokee, että viimein hän on saanut elämäänsä sisältöä, arkeen on tullut uusia kavereita. Puhelimessa on numeroita, joihin soittaa.

”Tarve nähdä porukoita, vaikka sitten virtuaalisesti.”

Löydetyt miehet -hanke muokkaa toimintaansa vastatakseen miesten tarpeisiin myös poikkeusolosuhteissa.

Osallisuus ja vertaisuus auttavat arjen muutoksessa

Löydetyt miehet -ryhmissä koettu positiivinen ilmapiiri ja vertaistuki ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa. ”Olen kokenut saavani ryhmästä sellaista vahvuutta, että voin olla ilman alkoholia.”

Kainuulaismiesten toimijuuden tukeminen ryhmätoiminnan avulla

Miina Sillanpään Säätiö on yhdessä Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjien kanssa tehnyt kuluvan vuoden aikana yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksen kanssa.