Aleksis Kivi kuvaa seitsemän veljeksen tahtoa edetä kivisellä tiellään. Jokaisen miehen henkilökohtaisia ominaisuuksia hyödyntäen selviydytään ja opitaan yhdessä, myös erehdyksen kautta. Olennaista on miesten ryhmässä toisilleen antama vertaistuki, joka kantaa vaikeina hetkinä myös tämän päivän ihmistä. Yhdessä suunniteltu ja tavoitteellinen ryhmätoiminta luo mahdollisuuksia siihen osallistuvien voimavarojen vahvistumiseen ja olemassa olevan luovuuden toteuttamiseen.

 

Tarkoitus ja tavoite

Löydetyt miehet (2018–2020) -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden kainuulaismiesten arjen osallisuuden lisääntyminen ja elämänhallinnan kohentuminen kohti liikunnallisempaa, päihteettömämpää ja terveellisempää elämäntapaa. Hankkeessa mallinnetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa kaverivalmentaja- ja ryhmätoimintamalli. Hanke toteutuu Kainuun alueella ja sen tuotoksena syntyy varhaisen puuttumisen toimintamalli ja Hyte-yhteistoimintamalli.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaan osallistuvat miehet määrittävät sekä henkilökohtaiset että ryhmän yhteiset tavoitteet, joita kohti edetään yhteisen toiminnan, keskinäisen vertaistuen ja kaverivalmennuksen avulla. Ryhmät tukevat ja kannustavat osallistujia elämänhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin tähtäävässä muutosprosessissa.

 

Toiminnan kuvaus

Toiminta käynnistyi huhtikuussa ja aloitusvaiheessa keskitytään yhteistyökumppaneiden ja paikallisen verkoston rakentamiseen. Alueellisten järjestöjen ohella hankkeen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen kohderyhmää edustavat kehittäjäkumppanimiehet ja julkisen sektorin eri toimijat. Yhteistyöverkoston ensimmäinen ideointityöpaja toteutuu kesäkuussa, jolloin yhdessä luodaan ryhmätoiminnan suuntaviivat.

 

Löydetyt miehet -hankkeen ryhmät alkavat Kajaanissa syyskuussa, joten rekrytoimme parhaillaan Kajaanin ryhmän kaverivalmentajia ja osallistujia.

 

Löydetyt miehet -ryhmätoimintamalli

  • Ryhmätoimintaa miehille eri puolilla Kainuuta.
  • Vahvistetaan muutosta kohti terveellisiä elämäntapoja.
  • Elämän hallinta ja arjen osallisuus lisäävät miesten hyvinvointia.
  • Osallistujat määritelevät toiminnan tavoitteita ja sisältöä.
  • Kaverivalmentaja-malli tukee osallisuutta ja muutosta.
  • Vertaistukea ryhmässä.

 

Yhdessä eteenpäin

Ota askel ja tule kokemaan ja suunnittelemaan yhdessä toimintaa. Voit olla mukana ryhmässä kaverivalmentajan tai ryhmäläisen roolissa. Kokemusten ja oivallusten jakaminen antaa itselle muille ryhmään osallistujille paljon.

Tule rohkeasti mukaan toimintaan! 

 

Yksinäisyyttä vastaan käydään usein yhteisöllisin menetelmin. Mahdollisuudet muuttuvat voimaksi ja toiminnaksi ryhmässä. Luottamuksellinen yhteisö antaa yksilölle erilaisia mahdollisuuksia kokeilemaan ja kokemaan. Kokeilemalla ja kiinnostumalla uusista asioita voi löytää tien itsensä kehittämiseen. Itseluottamuksen lisääntyminen, yhteisöllisyys, ryhmän tuki, usko tulevaisuuteen ovat havaittuja huomioita ryhmätoiminnassa saavutetuista tuloksista.
(THL Työpaperi 9/2018)

 

 

 

 

 

 

Löydetyt miehet -toiminta kiinnostaa

Moni mies on pysähtynyt jakamaan elämäntarinansa. Itselle mielekäs tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat kantaneet, kun oma usko on loppunut sairastumisesta, päihdeongelmasta tai muista vastoinkäymisistä johtuen.

Löydetyt miehet Mahdollisuuksien Torilla

Kajaanin Mahdollisuuksien Tori -tapahtumassa hankkeemme herätti kiinnostusta ja todettiin tarpeelliseksi. Etsimme osallistujia syksyllä alkavaan ryhmätoimintaan.

Helena Leinonen – tunnelmia hankkeen alkutaipaleelta

Yhdessä kun tuumaillaan ja jokaista kuunnellaan, syntyy uutta toimintaa, omaa paikallista – toteaa Löydetyt miehet-hankkeen kehittäjä.

Löydetyt miehet hankkeen kehittäjä esittäytyy

Tutustu kainuulaiseen Harri Smedbergiin ja hankkeen tavoitteisiin – lähtökohtina asiakaslähtöisyys ja miesten äänen kuuleminen.