Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle Veikkaus Oy:n pelituotoista avustuksen Löydetyt miehet -hankkeelle. Hanke toteutuu Kainuun alueella vuosina 2018–2020 yhteistyössä Ehyt ry:n, Eläkeliitto ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa.

 

Hanke tähtää syrjäytymisvaarassa olevien 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten elämänhallinnan ja elintapojen kohentumiseen sekä arjen osallisuuden lisäämiseen järjestöjen, kunnan ja maakunnan yhteisellä toiminnalla. Hankkeeseen osallistuvien miesten hyvinvointi ja selviytyminen päivittäisessä elämässä vahvistuvat oman elämän kaverivalmentajan tuella. Osallistujia kannustetaan pieniin päivittäisiin ja omaan elämään sopiviin muutoksiin, jotka ohjaavat heitä liikunnalliseen, päihteettömään ja terveelliseen elämäntapaan. Löydetyt miehet -hanke sisältää kaverivalmentajien ohella toiminnallisia vertaisryhmätapaamisia, joita on ensimmäisten kolmen viikon aikana viisi ja seuraavien kolmen kuukauden aikana 3–4 kuukaudessa.

 

Hankkeen tuloksena siihen osallistuneet miehet onnistuvat elämäntapamuutoksissaan ja heidän päivittäiset rutiininsa muotoutuvat arkiselviytymistä tukeviksi. Miesten fyysinen kunto kohenee, ravitsemus monipuolistuu, päihteiden käyttö ja sen aiheuttamat haitat vähenevät. Lisäksi miesten sosiaalinen verkosto laajenee. Hankkeen tuotoksena syntyy varhaisen puuttumisen toimintamalli ja Hyte-yhteistoimintamalli.

 

Toiminta käynnistyy Kainuussa huhtikuussa 2018.

 

 

Haemme hankekoordinaattoria ja -työntekijää

Haemme määräaikaisia työntekijöitä Löydetyt miehet -hankkeeseen Kajaaniin. Hanke tähtää syrjäytymisvaarassa olevien miesten hyvinvoinnin edistämiseen.