Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

 

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. 

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020–2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

 

Ilmiöstä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet. Omaistaan hoitava henkilö voi myös kokea väkivaltaa hoidettavan läheisensä taholta. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

 

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen ja syvä empatiakyky ovat kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä on terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Hankkeen toiminta

Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka koostuu kahdesta osasta:

  • Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten ammattilaisille, vapaaehtoisille ja muille kohderyhmää kohtaaville toimijoille järjestettävät infotilaisuudet ja työpajat
  • Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät mini-interventiot, jotka koostuvat kasvokkain ja verkossa tapahtuvista yksilö- ja ryhmätapaamisista

 

 

Tunne voimavarasi -materiaalikooste

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetyt materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi. Tutustu kaikkiin hankkeen aikana tuotettuihin maksuttomiin materiaaleihin.

Asiakastyön mallia jalkautetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeet järjestivät yksilö- ja vertaisryhmämallien koulutuksen Virossa omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Tunne voimavarasi-hanke julkaisi koulutusvideoita

Koulutusvideot taustoittavat Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin sisältöjä ja teemoja sekä antavat tukea ja tietoa ryhmien perustamiseen omaishoidon parissa työskenteleville.

Omaishoitajanaisten tuen tarpeeseen kehitetty interventio osoittautui tulokselliseksi

Arviointitietojen perusteella Tunne voimavarasi -hankkeen interventiomalli nähtiin erinomaiseksi ja toimivaksi.

Tunne voimavarasi -materiaalit omaishoitajille ja ammattilaisille

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetyt materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi.

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli on julkaistu, osallistu koulutukseen

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallista on nyt julkaistu sähköinen ohjaajan opas. Vertaisryhmämalli on tarkoitettu ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka ovat huolissaan tunteistaan ja käyttäytymisestään.

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli ja koulutukset

Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muita ryhmiä tai toimintaa.

Tunne voimavarasi: Työkaluja omaishoitajien jaksamiseen

Tunne voimavarasi -hankkeen monipuolisista ja maksuttomista materiaaleista hyötyvät niin omaishoitajat, kuin heidän parissaan työskentelevät.

Omaishoitajan arki ja haastavat tunteet -seminaarin uutiskooste

Tunne voimavarasi -hankkeen seminaarin uutiskooste ja aineistot on julkaistu. Tallenteet ovat katsottavissa 15.4. asti.

Omaishoito on paljon muutakin kuin fyysistä avustamista

Monet omaishoitajat kokevat jäävänsä yksin, eivätkä saa sellaista tukea, mitä tilanteessaan kaipaisivat. On tärkeää, että palveluita kehitetään, unohtamatta omaishoitajan henkistä hyvinvointia ja jaksamista.