Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio elämänvoimana -hankkeen (2020–2022) päätavoitteena on, että ikääntyvät omaishoitajanaiset, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, kokevat hyvinvointinsa ja jaksamisensa parantuneen hankkeessa kehitetyn psykoedukaation sekä yksilöllisen ja ryhmämuotoisen mini-intervention avulla.

Tavoitteena on myös, että omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten työntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät.

 

Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka sisältää kolme osa-aluetta:

  1. Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten ammattilaisille, vapaaehtoisille ja muille kohderyhmää kohtaaville toimijoille järjestettävät infotilaisuudet.
  2. Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät mini-interventiot, jotka koostuvat yksilö- ja ryhmätapaamisista.
  3. Maria Akatemiassa kehitetyn Tunnevaakaoppaan soveltaminen iäkkäiden omaishoitajanaisten kanssa työskentelyyn.

 

Hanke on Miina Sillanpään Säätiö sr:n, Kuntoutussäätiö sr:n, Maria Akatemia Yhdistys ry:n, Omaishoitajaliitto ry:n ja sen paikallisyhdistysten yhteishanke, jonka koordinoinnista vastaa Miina Sillanpään Säätiö. Hanke saa avustusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

 

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Anne Rahikka
anne.rahikka@miinasillanpaa.fi
puh. 040 5355 223