Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

 

Tunne voimavarasi -hankkeen tavoite oli tukea ikääntyviä omaishoitajanaisia, edistää heidän hyvinvointiaan ja jaksamista sekä ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena oli myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. 

 

Ilmiöstä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet.

 

Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

 

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen on kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omien tarpeiden huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Hankkeen keskiössä onkin terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Kehitetyt materiaalit ja toimintamalli

Omaishoitajille että heidän parissaan työskenteleville julkaistiin ilmiön tunnistamiseksi ja puheeksi ottamisen avuksi monipuolista maksutonta materiaalia.
Tunne voimavarasi: Omaishoitajan kokemuksia uupumisesta -video tuotettiin kolmena eri kieliversiona. Lisäksi julkaistiin sekä painettuna että sähköisenä omaishoitajien voimavarojen kartoittamiseksi TunneVaaka® -kirjanen. Painettua kirjaa voi tilata itselleen ja jaettavaksi maksutta osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

 

Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä vertaisryhmämalli sekä sen käyttöönottoa tukevia koulutusvideoita.

 

Linkit materiaaleihin löytyvät sivupalkista. Hankkeen omat nettisivut www.tunnevoimavarasi.fi lakkautetaan 20.12.2023.

 

Yhteiskehittäminen

Tunne voimavarasi -hanke toteutui STEA:n tukemana yhteishankkeena. Kyseessä oli Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö vuosina 2020–2023. Hanke perustui järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija toi oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

 

Tunne voimavarasi -materiaalikooste

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetyt materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi. Tutustu kaikkiin hankkeen aikana tuotettuihin maksuttomiin materiaaleihin.

Asiakastyön mallia jalkautetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeet järjestivät yksilö- ja vertaisryhmämallien koulutuksen Virossa omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Tunne voimavarasi-hanke julkaisi koulutusvideoita

Koulutusvideot taustoittavat Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin sisältöjä ja teemoja sekä antavat tukea ja tietoa ryhmien perustamiseen omaishoidon parissa työskenteleville.

Omaishoitajanaisten tuen tarpeeseen kehitetty interventio osoittautui tulokselliseksi

Arviointitietojen perusteella Tunne voimavarasi -hankkeen interventiomalli nähtiin erinomaiseksi ja toimivaksi.

Tunne voimavarasi -materiaalit omaishoitajille ja ammattilaisille

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetyt materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi.

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli on julkaistu, osallistu koulutukseen

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallista on nyt julkaistu sähköinen ohjaajan opas. Vertaisryhmämalli on tarkoitettu ikääntyville omaishoitajanaisille, jotka ovat huolissaan tunteistaan ja käyttäytymisestään.

Tunne voimavarasi -vertaisryhmämalli ja koulutukset

Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muita ryhmiä tai toimintaa.

Tunne voimavarasi: Työkaluja omaishoitajien jaksamiseen

Tunne voimavarasi -hankkeen monipuolisista ja maksuttomista materiaaleista hyötyvät niin omaishoitajat, kuin heidän parissaan työskentelevät.

Omaishoito on paljon muutakin kuin fyysistä avustamista

Monet omaishoitajat kokevat jäävänsä yksin, eivätkä saa sellaista tukea, mitä tilanteessaan kaipaisivat. On tärkeää, että palveluita kehitetään, unohtamatta omaishoitajan henkistä hyvinvointia ja jaksamista.

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille

Tunne voimavarasi -hanke julkaisi omaishoitajien jaksamisen tueksi maksuttoman TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjasen. Se on oiva työkalu myös omaishoitajien parissa työskenteleville.