Tunne voimavarasi ─ Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

 

Tunne voimavarasi -hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään naisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. 

 

Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020–2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke perustuu järjestökumppaneiden väliseen yhteiskehittämiseen sekä tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, jossa jokainen toimija tuo oman asiantuntemuksensa hanketoimintaan.

 

Ilmiöstä

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Omaishoitajissa ja -hoidettavissa kuitenkin painottuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Omaishoitotilanteissa on useita väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä. Omaishoitaja voi esimerkiksi uupua hoitotehtäväänsä ja unohtaa huolehtia omista tarpeistaan. Ikääntyviä omaishoitajia kuormittavat myös hoitotilanteen ulkopuoliset tekijät, kuten taloudelliset ongelmat ja psyykkiset tai fyysiset sairaudet. Omaistaan hoitava henkilö voi myös kokea väkivaltaa hoidettavan läheisensä taholta. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tietojen ja taitojen puutteesta johtuvaa. Väkivallan muotoja on monia, mutta kaikki niistä vaarantavat ihmisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden.

 

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö, sillä hoivaaminen ja syvä empatiakyky ovat kulttuurissamme naiseuden ydintä. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä on terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

 

Hankkeen toiminta

Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien omaishoitajanaisten väkivaltaa ehkäisevä interventio, joka koostuu kahdesta osasta:

  • Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten ammattilaisille, vapaaehtoisille ja muille kohderyhmää kohtaaville toimijoille järjestettävät infotilaisuudet ja työpajat
  • Ikääntyville omaishoitajanaisille järjestettävät mini-interventiot, jotka koostuvat kasvokkain ja verkossa tapahtuvista yksilö- ja ryhmätapaamisista

 

Lisätietoja hankkeesta:

Päivikki Paakkanen,
Tunne voimavarasi -hankkeen hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö sr
Puh. 044 7060 176, paivikki.paakkanen@miinasillanpaa.fi

 

Henriikka Laurola,
Tunne voimavarasi -hankkeen projektityöntekijä, Maria Akatemia ry
Puh. 040 5544 619, henriikka.laurola@maria-akatemia.fi

 

Etsimme osallistujia kehittäjäryhmään sekä yksilö- ja ryhmätoimintaan

Tunne voimavarasi -hankkeessa alkaa syksyllä sekä kehittäjäryhmä että ikääntyvien omaishoitajanaisten yksilö ja ryhmätoiminta. Tule mukaan!

Hae nyt mukaan syksyn yksilö- ja ryhmätoimintaan

Tunne voimavarasi -hanke aloittaa yksilö- ja vertaisryhmätoimintaa ikääntyneille omaishoitajanaisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Tunne voimavarasi -hanke päivystää läpi kesän

Hankkeen Auttava puhelin ja Chat ovat auki normaalisti koko kesän.

Tunne voimavarasi -nettisivut on julkaistu

Tunne voimavarasi -hankkeen omat nettisivut sisältävät monipuolisesti tietoa ja tukea omaishoitajanaisille ja ammattilaisille.

Päivikki Paakkanen esittäytyy

Tutustu toukokuussa työnsä aloittaneeseen Tunne voimavarasi -hankkeen hankekoordinaattori Päivikki Paakkaseen.

Auttava puhelin omaishoitajanaisille

Tunne voimavarasi -hankkeen maksuton puhelinpäivystys ikääntyville omaishoitajanaisille tarjoaa tukea jaksamiseen.