Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -paikallishanke ehkäisee yksinäisyyttä, sekä edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla asuvien yli 65-vuotiaiden eläkeläisten naisten ja miesten mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.

 

Tarkoitus ja toteutus

Hankkeen lähtökohtana ja toiminnan painopisteinä ovat pienryhmätoiminnan kautta toteutuva vertaisuus, yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen. Tällä tavoin voidaan aidosti kohdata toinen ihminen ja lisätä osallistujien yhteisöön kuulumisen tunnetta. Samalla toiminta vähentää yksinäisyyttä, voimaannuttaa ryhmäläisiä auttaen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja siten lisäämään elämänhallinnan ja osallisuuden tunnetta.

 

Ryhmiin osallistuvat eläkeläiset määrittävät itse sekä henkilökohtaiset että ryhmänsä yhteiset tavoitteet. Tavoitteita kohti edetään yhteisen liikkumisen, ulkoilun, keskusteluiden, sukupolvien välisen yhteistyön ja vertaisuuden kautta. Osallistujat tukevat toisiaan mielen hyvinvoinnin edistämisessä ja terveellisien elämäntapojen haltuunotossa. Ryhmäläisiltä saa apua ja konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin kohentamiseen niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

 

Ylisukupolvinen valmennus

Valmennuksen tavoitteena on tuoda yhteen eri ikäisiä Pikku Huopalahden ja lähialueiden asukkaita. Valmennuksessa lisätään tietoa alueen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, tutustutaan vapaaehtoistoimijoihin sekä lisätään yhteisöllisyyttä. Vuonna 2019 toteutetaan kaksi valmennusta.

 

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmät

Hankkeen ryhmätoiminta alkoi maaliskuussa 2018. Toimintavuosien aikana toteutetaan kuusi pienryhmää, joissa on korkeintaan yhdeksän osallistujaa. Ohjattuja tapaamiskertoja Pikku Huopalahden alueella on 10-12, jonka jälkeen tavoitteena on, että ryhmäläiset jatkavat itsenäisesti yhteydenpitoa.

 

Yhteistyö ja arviointi

Yhteistyötä tehdään matalalla kynnyksellä alueen toimijoiden kanssa. Meilahden yläaste, Meilahden Seurakunta, Pikku Huopalahden Asukastalo sekä Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry ovat hankkeessa pääyhteistyökumppaneita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Pikkis Juhlii ry:n, Wilhelmiinan, Pikku Huopalahden nuorisotalon ja Helsingin kaupungin liikunnan edistämisen yksikön kanssa.

 

Hanketta seurataan ja arvioidaan Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Menetelmällä tehdään hanketyö näkyväksi ja osoitetaan toiminnan hyödyt ja tarpeellisuus. Sen avulla tarkastellaan ryhmätoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Raportti valmistuu alkuvuodesta 2020.

 

 

 

Vapaaehtoisvalmennuksen kokemuksia

”Loistojuttu! Saatan löytää paikkani, jota olen odottanut”, todettiin oman alueen vapaaehtoistyöhön keskittyvästä Virkeyttä ja vireyttä -valmennuksesta.

Etsimme osallistujia vapaaehtoisvalmennukseen ja ryhmätoimintaan

Pienillä teoilla ja kohtaamisilla on suuri merkitys. Tule mukaan Pikku Huopalahden alueen Virkeyttä ja vireyttä-hankkeen toimintaan.

Etsimme osallistujia Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Oletko eläkkeellä oleva mies tai nainen? Asutko Helsingin Pikku Huopalahdessa tai lähialueella? Tule mukaan 19.3. aloittavaan maksuttomaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään.

Elinvoimaa kotikulmilta omasta ryhmästä

Pienetkin asiat ja ohjattu tuki aloitukseen voivat saada aikaan lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia!

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmästä henkistä ja fyysistä vahvuutta

Aktiivisen yhdessä tekemisen kautta voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin, saada uusia ideoita elämään ja mahdollisesti uusia kavereita.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen vauhdikas aloitus

Ryhmätoiminta on käynnistynyt ja etsimme osallistujia elokuussa aloittavaan toiseen ryhmään. Lue Haagalaisen lehtijuttu ja tule mukaan!

Tule mukaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Haemme Pikku Huopalahden alueen eläkeläisiä mukaan maksuttomaan hyvinvointia edistävään ryhmätoimintaan.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Tutustu kehittäjä Tuija Tuormaan ajatuksiin ja tavoitteisiin hankkeen aloituksen myötä.

Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla

Uusin hankkeemme edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.