Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle terveyden edistämisen määrärahoista valtionavustuksen Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla (2018-2019) hankkeelle. Hanke edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla. Toteutettavaa toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, joka perustuu senioreiden omien voimavarojen käyttöönottoon.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Meilahden yläaste, Helsingin kaupungin liikunnan edistämisen yksikkö ja Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös kehittää Pikku-Huopalahden alueella sijaitsevien yksityisten organisaatioiden, järjestöjen ja Helsingin kaupungin toimialojen välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisesti hyödynnettävä toimintamalli, jonka taloudellisia vaikutuksia seurataan ja arvioidaan Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Hankkeen suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja arvioinnista vastaa hankkeen kehittäjä. Hankkeen toiminta alkoi maaliskuussa 2018.

 

 

Tule mukaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Haemme Pikku Huopalahden alueen eläkeläisiä mukaan maksuttomaan hyvinvointia edistävään ryhmätoimintaan.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Tutustu kehittäjä Tuija Tuormaan ajatuksiin ja tavoitteisiin hankkeen aloituksen myötä.

Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla

Uusin hankkeemme edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.