Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -paikallishanke (2018-2019) ehkäisee yksinäisyyttä, sekä edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla asuvien yli 65-vuotiaiden eläkeläisten naisten ja miesten mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.

 

Tarkoitus ja toteutus

Hankkeen lähtökohtana ja toiminnan painopisteinä ovat pienryhmätoiminnan kautta toteutuva vertaisuus, yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen. Tällä tavoin voidaan aidosti kohdata toinen ihminen ja lisätä osallistujien yhteisöön kuulumisen tunnetta. Samalla toiminta vähentää yksinäisyyttä, voimaannuttaa ryhmäläisiä auttaen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja siten lisäämään elämänhallinnan ja osallisuuden tunnetta.

 

Hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja innostetaan vapaaehtoisuuteen käytännönläheisen vapaaehtoisvalmennuksen avulla, joka huomioi kotikulmien tarpeet ja toimintamahdollisuudet. Valmennuksessa tutustutaan vapaaehtoistyön perusteisiin sekä vieraillaan eri toimijoiden luona.

 

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmät

Hankkeen ryhmätoiminta alkoi maaliskuussa 2018. Toimintavuosien aikana toteutetaan kuusi pienryhmää, joissa on korkeintaan yhdeksän osallistujaa. Ohjattuja tapaamiskertoja Pikku Huopalahden alueella on 10-12, jonka jälkeen tavoitteena on, että ryhmäläiset jatkavat itsenäisesti yhteydenpitoa.

 

Ryhmiin osallistuvat eläkeläiset määrittävät itse sekä henkilökohtaiset että ryhmänsä yhteiset tavoitteet. Tavoitteita kohti edetään yhteisen liikkumisen, ulkoilun, keskustelujen, sukupolvien välisen yhteistyön ja vertaisuuden kautta. Osallistujat tukevat toisiaan mielen hyvinvoinnin edistämisessä ja terveellisien elämäntapojen haltuunotossa. Ryhmäläisiltä saa apua ja konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin kohentamiseen niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Osa ryhmäkerroista toteutetaan yhdessä paikallisen yläasteen oppilaiden kanssa.

 

Vapaaehtoisvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on tuoda yhteen eri ikäisiä Pikku Huopalahden ja lähialueiden asukkaita, vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja innostaa alueen asukkaita vapaaehtoisuuteen. Valmennus antaa tietoa oman asuinalueen mahdollisuuksista, mutta ei velvoita vapaaehtoisuuteen. Käytännönläheisessä valmennuksessa keskustellaan vapaaehtoisuuden periaatteista, vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ryhmien ohjaamisesta. Valmennuksessa vieraillaan oman asuinalueen, kylän tai kaupunginosan toimijoiden luona, jotka kaipaavat vapaaehtoisia. Tämän lisäksi voidaan kutsua eri tahojen edustajia vierailemaan valmennuksessa.

 

On tärkeää jakaa valmennettaville ajantasaista tietoa oman asuinalueen tilanteesta. Valmennuksessa jaettavasta vapaaehtoistyön listasta löytyy tieto vapaaehtoisia tarvitsevista toimijoista yhteystietoineen, jotta valmennettavan kynnys vapaaehtoistyön aloitukseen olisi mahdollisimman matala. Vapaaehtoistyö voi olla pieniäkin tekoja kuten lukemista, laulamista, ulkoilua ja apua arkeen. Usein pelkkä läsnäolo riittää.

 

Valmennusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin paikkakunnan ja alueen erityispiirteet huomioiden. Valmennus voidaan järjestää joko yksin tai yhteistyössä monen toimijan kesken. Valmennusmalliin voit tutustua lyhyen esittelyvideon myötä. Vapaaehtoisvalmennuksen vaikutusketju on avattu alla olevassa kaaviossa. Vaikuttavuuslähtöisen toiminnan tavoitteena on todellisten muutosten aikaansaaminen. Vapaaehtoisvalmennuksessa tavoitteena on paikallisen yhteisöllisyyden lisääminen vapaaehtoisuuden lisääntymisen kautta.

 

Yhteistyö ja arviointi

Yhteistyötä tehdään matalalla kynnyksellä alueen toimijoiden kanssa. Meilahden yläaste, Töölön Seurakunta, Pikku Huopalahden Asukastalo sekä Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry ovat hankkeessa pääyhteistyökumppaneita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Pikkis Juhlii ry:n, Wilhelmiinan, Pikku Huopalahden nuorisotalon ja Helsingin kaupungin liikunnan edistämisen yksikön kanssa.

 

Hanketta seurataan ja arvioidaan Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Menetelmällä tehdään hanketyö näkyväksi ja osoitetaan toiminnan hyödyt ja tarpeellisuus sidosryhmille. Sen avulla tarkastellaan ryhmätoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta. Raportti valmistuu alkuvuodesta 2020.

 

 

SROI-menetelmän käyttökokemuksia

SROI:n avulla on mahdollista osoittaa ehkäisevän toiminnan tuottamat taloudelliset hyödyt, jotka perinteisen arvioinnin avulla jäisivät raportoimatta.

Toimintakyky voi kohentua vahvistamalla uskoa omiin kykyihin

Ryhmätoimintaan osallistuneista eläkeläisistä osa sai uusia sosiaalisia kontakteja, vahvistusta psyykkiselle toimintakyvylle sekä lisättyä aktiivisuutta arjessaan.

Maailman tärkeintä työtä -video esittelee vapaaehtoisvalmennusmallia

Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla –hanke on julkaissut alueelliseen vapaaehtoistyöhön innostavan vapaaehtoisvalmennusmallin esittelyvideon.

Vapaaehtoisvalmennuksen kokemuksia

”Loistojuttu! Saatan löytää paikkani, jota olen odottanut”, todettiin oman alueen vapaaehtoistyöhön keskittyvästä Virkeyttä ja vireyttä -valmennuksesta.

Etsimme osallistujia vapaaehtoisvalmennukseen ja ryhmätoimintaan

Pienillä teoilla ja kohtaamisilla on suuri merkitys. Tule mukaan Pikku Huopalahden alueen Virkeyttä ja vireyttä-hankkeen toimintaan.

Etsimme osallistujia Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Oletko eläkkeellä oleva mies tai nainen? Asutko Helsingin Pikku Huopalahdessa tai lähialueella? Tule mukaan 19.3. aloittavaan maksuttomaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään.

Elinvoimaa kotikulmilta omasta ryhmästä

Pienetkin asiat ja ohjattu tuki aloitukseen voivat saada aikaan lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia!

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmästä henkistä ja fyysistä vahvuutta

Aktiivisen yhdessä tekemisen kautta voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin, saada uusia ideoita elämään ja mahdollisesti uusia kavereita.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen vauhdikas aloitus

Ryhmätoiminta on käynnistynyt ja etsimme osallistujia elokuussa aloittavaan toiseen ryhmään. Lue Haagalaisen lehtijuttu ja tule mukaan!

Tule mukaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Haemme Pikku Huopalahden alueen eläkeläisiä mukaan maksuttomaan hyvinvointia edistävään ryhmätoimintaan.