Miina Sillanpään Säätiön Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla -paikallishanke ehkäisee yksinäisyyttä, sekä edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla asuvien yli 65-vuotiaiden eläkeläisten naisten ja miesten mielen hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta ryhmätoiminnan ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.

 

Tarkoitus ja tavoite

Ryhmiin osallistuvat eläkeläiset määrittävät itse sekä henkilökohtaiset että ryhmänsä yhteiset tavoitteet. Tavoitteita kohti edetään yhteisen liikkumisen, ulkoilun, keskusteluiden, sukupolvien välisen yhteistyön ja vertaisuuden kautta. Osallistujat tukevat toisiaan mielen hyvinvoinnin edistämisessä ja terveellisien elämäntapojen haltuunotossa. Ryhmäläisiltä saa apua ja konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin kohentamiseen niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

 

Hankkeen lähtökohtana ja toiminnan painopisteinä ovat vertaisuus, yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen. Tällä tavoin voidaan aidosti kohdata toinen ihminen ja lisätä osallistujien yhteisöön kuulumisen tunnetta. Samalla toiminta voimaannuttaa ryhmäläisiä auttaen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja siten lisäämään elämänhallinnan ja osallisuuden tunnetta.

 

Toiminnan kuvaus

Yhteistyötä tehdään matalalla kynnyksellä alueen toimijoiden kanssa. Meilahden yläaste, Meilahden Seurakunta, Pikku Huopalahden Asukastalo sekä Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry ovat hankkeessa pääyhteistyökumppaneita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Pikkis Juhlii ry:n, Wilhelmiinan ja Helsingin kaupungin liikunnan edistämisen yksikön kanssa.

 

Hanketta seurataan ja arvioidaan Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Menetelmällä tehdään hanketyö näkyväksi ja osoitetaan rahoittajille toiminnan hyödyt ja tarpeellisuus. Sen avulla tarkastellaan ryhmätoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle terveyden edistämisen määrärahoista valtionavustuksen Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla (2018–2019) hankkeelle. Hankkeen suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja arvioinnista vastaa hankkeen kehittäjä.

 

Ryhmätoimintamalli

Hankkeen toiminta alkoi maaliskuussa 2018 ja ensimmäinen pilottiryhmä toteutettiin toukokuussa. Pilottiryhmän arvokkaiden kokemusten perusteella saadaan lisätietoa kohderyhmän tuen tarpeista tuleviin Virkeyttä ja vireyttä -ryhmiin. Varsinainen ryhmätoiminta käynnistyi alkusyksystä ja tammikuussa 2019 aloittaa jo kolmas ryhmä.

 

Tutustu ryhmämainokseen ja tule mukaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmän toimintaan! Seuraa viestintäämme uusien osallistujien rekrytoinnista.

 

 

 

 

Elinvoimaa kotikulmilta omasta ryhmästä

Pienetkin asiat ja ohjattu tuki aloitukseen voivat saada aikaan lisää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia!

Virkeyttä ja vireyttä -ryhmästä henkistä ja fyysistä vahvuutta

Aktiivisen yhdessä tekemisen kautta voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin, saada uusia ideoita elämään ja mahdollisesti uusia kavereita.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen vauhdikas aloitus

Ryhmätoiminta on käynnistynyt ja etsimme osallistujia elokuussa aloittavaan toiseen ryhmään. Lue Haagalaisen lehtijuttu ja tule mukaan!

Tule mukaan Virkeyttä ja vireyttä -ryhmään

Haemme Pikku Huopalahden alueen eläkeläisiä mukaan maksuttomaan hyvinvointia edistävään ryhmätoimintaan.

Virkeyttä ja vireyttä -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Tutustu kehittäjä Tuija Tuormaan ajatuksiin ja tavoitteisiin hankkeen aloituksen myötä.

Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla

Uusin hankkeemme edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla.