Miina Sillanpään Säätiö julkaisee A, B ja C-sarjan julkaisuja. Julkaisuja toimitetaan mm. kirjastoille, yliopistoille ja yleishyödyllisille järjestöille. Painettuja julkaisuja voi tilata maksutta säätiöstä.

 

A-sarjan julkaisut ovat väitöskirjoja.
JULKAISUSARJA A

B-sarjaan kuuluvat tutkimuksista, kokeiluista tai selvityksistä tehdyt julkaisut.
JULKAISUSARJA B

C-sarjassa julkaistaan henkilökunnan laatimia raportteja, jotka liittyvät yhteisömme toimintaan ja työn kehittämiseen.
JULKAISUSARJA C

 

Julkaisusarja A

 

12. Dialogi auttavissa verkkopalveluissa – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta
Anne Rahikka, väitöskirja / 2015 (ensimmäinen julkaisu 2013)

11. ASLAK-kuntoutus vahvistaa työhyvinvointia valikoivasti
Maija Tirkkonen / 2013

10. Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen
toimintakyvyn tukemisessa
Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki, Pekka Rantanen / 2011
Muistaakseni laulan -tutkimusraportti (pdf)
Muistaakseni Laulan laulukirjaa (sis. cd:n) voi tilata Säätiöltä, hinta 15e.

9. Kurssimuotoisen ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus lonkkamurtumien ehkäisyssä
Pekkarinen Tuula / 2011

8. Työhyvinvointi vahvistuu varhaiskuntoutuksessa: ASLAK-kuntoutuksen ja Työhyvinvointi-kuntoremontin vaikuttavuus
Maija Tirkkonen, Ulla Kinnunen / 2010
Työhyvinvointi vahvistuu (pdf)

7. Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa
Merja Kurki, Katri Hemiö, Jaana Lindström, Laura Jaakkola / 2008
Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa (pdf)

6. Missä kunnossa kuntoutukseen, entä kuntoutuksen jälkeen? Tules- ja Aslak-kurssit pystyvyysarvioiden vahvistajana.
Merja Kurki, väitöskirja / 2004

5. Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti.
Tarja Aaltonen, väitöskirja / 2002

4. Siuntion Kuntoutumiskeskus. Kertomus 25-vuotisesta taipaleesta.
Jouni Puumalainen / 2001

3. Lepopirtti
Toim. Johanna Välimäki / 1996

2. Narkolepsy – Epidemiology, clinical picture and treatment
Christer Hublin, väitöskirja / 1994

1. Miina Sillanpään bibliografia
Toim. Outi Piiroinen-Backman / 1989

 

Julkaisusarja B

 

43. Neuvokkaat naiset – Ryhmätoiminnan käsikirja
Ella Niini, Helena Launiainen (toim.), Saini Suutari/ 2017
Neuvokkaiden naisten ryhmätoimintamallin käsikirja (pdf)

42. Eteenpäin elävä mieli – Muistiluuri-kehittämishankkeen loppuraportti
Launiainen Helena (toim.), Arifullen Hämäläinen Ulla, Koskinen Sanna, Nevalainen Tomi, Pietilä Piia, Poutiainen Erja, Rosenvall Ari, Sarajuuri Jaana /2016
Muistiluuri -hankkeen digitaalinen loppuraportti (pdf)

41. Anni ja Onni – Huomaamaton teknologia arjen apuna
Jaana Leikas, Helena Launiainen (toim.)/ 2016
Julkaisun ISSUU-versio
Anni ja Onni (pdf)

40. Viisaus vanhuuden kodissa -hankkeen loppuraportti (verkkojulkaisu)
Anna Maksimainen, Anne Rahikka (toim.) /2016
Viisaus vahuuden kodissa loppurarportti (pdf)

39. Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle (verkkojulkaisu)
Ulla Arifullen-Hämäläinen, Ella Niini, Helena Launiainen (toim.) / 2016
Opas Muistikompassi-kuntoutuksen ohjaajalle (pdf)

38. Yhteinen sävel – kotona asuvan muistisairaan teknologia-avusteinen kuntoutus. Tutkimuksen loppuraportti.
Merja Kurki, Helena Launiainen, Sari Laitinen, Erja Poutiainen, Pirjo Vantanen, Anne Eskelinen, Eeva Soikkeli, Kristiina Sarmas / 2015
Yhteinen sävel -hankkeen loppuraportti, digitaalinen versio (pdf)

37. Hyvinvointinetti kuntoutuksen verkkotyöskentelyssä ja eri toimijoiden yhteistyössä.
Tiina Salo / 2013

36. Muistaakseni laulan –laulukirja. Toimittanut Sari Laitinen / 2011
Tilattavissa

35. Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen. Ohjaajan opas.
Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen, Merja Kurki / 2011
Muistaakseni laulan: Ohjaajan opas musiikkituokioiden järjestämiseen (pdf)

34. Muista Pääasia -Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Tutkimuksen raportointi.
Kaisa Rolig, Merja Kurki, Ville Ojanen / 2011
Muista Pääasia: Tutkimuksen raportointi (pdf)

33. Muista Pääasia -ohjaajan opas
Ulla Arifullen-Hämäläinen / 2011
Muista Pääasia: Ohjaajan opas sis diat ja liitteet

32. Taavetinpuisto ja Ikiliikkujareitti-raportti
Kirsti Hamström / 2011
Taavetinpuisto ja ikiliikkujareitti-raportti (pdf)
Taavetinpuisto ja ikiliikkujareitti, raportin liitteet (zip)

31. Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa
Marjut Rantanen / 2009
Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa (pdf)

30. Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta
Merja Kurki, Hannu Tavio ja Kirsti Hamström / 2008
Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta (pdf)

29. Toimintakyvyn arvioinnin työkalut Wilhelmiinan dementiayksikössä
Ari Rosenvall / 2007

28. Kuusviisplus-palveluohjausprojektin seurantatutkimus
Katri Korolainen, Juha Karvonen, Merja Kurki ja Mika Pekkonen / 2006

27. Loppuraportti Kuusviisplus-palveluohjausprojekti äskettäin eläkkeelle jääneille 2003-2006
Katri Korolainen / 2006

26. Terveyttä kehitysvammaisille kuntoutuskursseilla
Merja Kurki / 2005

25. Inkontinenssikursseilta apua virtsankarkailuun
Merja Kurki / 2005

24. Ohjelmoitu ja ohjattu liikunta sydämen vajaatoimintapotilaiden kuntoutuksessa
Juha Karvonen ja Katri Korolainen / 2005

23. Ote elämään. Rintasyöpäpotilaiden sopeutumisvalmennuksen vaikuttavuus ja koetut hyödyt Anna-Mari Aalto, Arja R Aro, Päivi Hietanen ja Kirsti Hamström / 2005

22. Aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien musiikkiterapiaryhmä
Sari Laitinen / 2004

21. Kuntoutujien kokemat muutokset TYK-prosessin aikana
Päivikki Karjalainen ja Anne Matikka / 2002

20. Työelämästä syrjäytymistä, työttömyyttä ja ennenaikaista työkyvyttömyyttä ehkäisevä projekti (TESE) /2002

19. Sopeutumisvalmennuskurssit ohitusleikkauspotilaiden ja omaisten tukena
Pirkko Liskola ja Kimmo Luomanmäki / 2001

18. Kuntouttava lyhytaikaishoito dementoituneiden toimintakyvyn tukena. Loppuraportti.
Sirkkaliisa Heimonen, Katriina Juva, Jarna Lundgren, Päivi Voutilainen / 2001

17. Kuntoutustarveselvitykseen perustuva kuntoutusinterventio
Tom Candolin / 2000

16. Kuvionuottimenetelmän käyttö aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa
Sari Laitinen ja Hilkka Pataila / 2000

15. Kuntoutuskurssit pystyvyysodotusten vahvistajana
Merja Kurki / 1999

14. Afasiapotilaiden sopeutumisvalmennusmenetelmistä
Marjaana Hokkanen, Sari Laitinen, Satu Lapola, Sirpa Marna / 1996

13. Laihduttaminen obstruktiivisen uniapneasyndrooman hoitona
Soili Kajaste ym. / 1995

12. Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus. Seurantatutkimus Siuntion Kuntoutumiskeskuksen TYK-asiakkaista
Sari Mikkola / 1994

11. Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus. Selvitys Siuntion Kuntoutumiskeskuksen TYK-asiakkaiden elämäntilanteesta
Sari Mikkola / 1994

10. Sepelvaltimotautipotilaiden kurssimuotoinen laitoskuntoutus Lydia Hallin hoitotyön mallia soveltaen
Pirkko Liskola / 1993

9. Ilmaston vaikutus TULE-oireisten astmaatikkojen kuntoutuksessa / Tutkimusraportti
Irma Karhu, Leena Punakivi / 1993

8. Sosiodraama afaatikkojen sopeutumisvalmennuksessa / Kokeiluraportti ja Seurantaraportt
Virve Pyyppönen / 1992

7. Varhaiskuntoutus Siuntion Kylpylässä 1989-1991
Jukka-Pekka Kouri, Ani Tuomaala-Kopola, Liisa Sillantaka, Merja Sahamies-Vehmanen, Johanna Turja, Erkki J. Valtonen / 1991

6. Raportti afasiapotilaiden ja heidän omaistensa avohoitokokeilusta keväällä 1988 ja 1989
Päivi Yli-Pohja / 1990

5. Sosiodraama afaatikkojen sopeutumisvalmennuksessa / Kokeiluraportti
Virve Pyyppönen / 1990
(painos loppunut, katso raportti n:o 8)

4. Sukuselvitys Miina Sillanpään suvusta / 1990 (painos loppunut)

3. Kylpylähoito ja koettu hyvä olo
Ritva Raatikainen / 1989

2. Jooga astman hoitokeinoksi / Alustava kokeilu ja arviointi
Marjaana Pelkonen / 1989

1. Ravinnon vaikutus uneen / Kirjallisuusselvitys
Salme Lehmuskorpi / 1989

Julkaisusarja C

17. Tutkimusmatkalla tuoksujen maailmaan Wilhelmiinan senioritalon asukkaiden kanssa.
Jari Tuominen, Iiris Landström & Ulla Arifullen-Hämäläinen
Tutkimusmatkalla tuoksujen maailmaan (pdf)

16. Paraneeko työkyky – piteneekö työura? Seurantatutkimus vuonna 2005 Tyk-valmennukseen osallistuneista kuntoutujista Siuntion Hyvinvointikeskuksessa.
Virpi Vartiainen / 2009
Paraneeko työkyky -vaikuttavuusraportti (pdf)

15. Hyvä vanheneminen ja hyvinvoiva henkilöstö Wilhelmiinassa. Wilkut-hankkeen loppuraportti.
Susanna Ahvenniemi, Merja Kurki ja Jaana Puranen / 2009

14. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.
Sari Laitinen / 2008

13. Depressiosta toipuvien työhönpaluun kuntoutus Takaisin työhön –valmennuskurssi.
Merja Kurki / 2007

12. Effect of monthly Prophylaxes on Oral Health of the Frail Elderly A three year follow-up study / A pilot study.
Anja Ainamo / 2004

11. Pidä huolta – myös itsestäsi. Päiväkuntoutuskurssi dementiaa sairastavien henkilöiden omaishoitajille Loppuraportti päiväkuntoutuskokeilusta Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa vuosina 2000 – 2003.
Hannele Timberg / 2003

10. Kivun yhteys vanhusten toimintakykyyn
Jaana Puranen / 2003

9. Nopeusvoimatyyppisen kuntosaliharjoittelun vaikutukset yli 65-vuotiaan lihasvoimaan ja tasapainoon
Susanna Virtanen ja Hanna-Kaisa Vitikka / 2001

8. Veteraaniklubitoiminta Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa ja Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa 1997 – 1999
Hannele Timberg / 1999

7.A Musiikkiterapiaryhmä Wilhelmiinan dementiayksikössä 1997 Erillispainos julkaisusta C:7
Sari Laitinen / 1998

7. Naisten musiikkiterapiaryhmät Wilhelmiinassa 1997
Sari Laitinen / 1998

6. Kuntoutuksessa olleiden selkä- ja niskaoireisten henkilöiden tilanne 2-5 vuotta laitoskuntoutuksen jälkeen
Laura Jaakkola / 1997

5. Dementiapotilaiden ravitsemus ja ruokailu kirjallisuuden ja havaintojen valossa
Riitta Tainio / 1995

4. Kurssista prosessiksi – Viisi vuotta ASLAK-kuntoutusta Siuntion Kuntoutumiskeskuksessa
Pekka Pöllänen / 1994

3. TYK-kuntoutujan arvioima muutos hyvinvoinnissaan ja työssäselviytymisessään
Riitta Ervasti, Suvi Nikulainen / 1993-1994

2. Kuntoutustyöryhmässä toimivien eri ammattiryhmien arvio työnsä sisällöstä työkykyä ylläpitävässä ja parantavassa valmennuksessa
Irma Gerstenmaier / 1994

1. Varhaiskuntoutuskurssien pitkäaikainen tuloksellisuus kuntoutujien kokemana
Irma Gerstenmaier, Raimo Kauppinen / 1991-1992