Miina Sillanpään Säätiön visiona on tehdä kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassamme vaalimme Miina Sillanpään perintöä. Miina Sillanpää paransi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja tarttui epäkohtiin määrätietoisesti ja sinnikkäästi.

 

TKIO-toimintamme ydintä ovat ikääntyneiden toimintakyvyn ja kuntoutumisen kokonaisvaltainen tukeminen, osallisuuden edistäminen ja heidän tarpeisiinsa pohjautuva toiminta. Säätiöllämme on myös työikäisten työhön kuntoutumiseen, työssä jatkamiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää TKIO-toimintaa.

 

Vaikuttamistyössä laadimme lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja. Haluamme havahduttaa. Teemme rohkeita avauksia ja tuomme oman merkittävän panoksemme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Tuoreimmat lausunnot, vetoomukset ja kannanotot löydät alta.

 

Säätiön antamat lausunnot

 

Vetoomukset ja kannanotot

  • Ikääntyneiden kuntoutusta ja toimintakyvyn tukea pitää uudistaa. Miina Sillanpään Säätiön, Tuki ja liikuntaelinliitto Tule ry:n sekä Vanhustyön Keskusliiton edustajat tapasivat Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun 8.12.2023 ja luovuttivat hänelle yhdessä laaditun vetoomuksen.
  • Ikääntyneiden kuntoutukseen ja toimintakyvyn tukeen tarvitaan koordinaatiota. Miina Sillanpään Säätiön, Hyvinvointialan, Kuntoutusinstituutin, Kuntoutuksen toimialayhdistyksen, Muistiliiton, Tuki- ja liikuntaelinliiton ja Vanhustyön keskusliiton edustajat tapasivat sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson 29.9.2023. Kyseiset tahot luovuttivat ministerille yhdessä laaditun vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutusasioiden edistämiseksi.

 

Yhteiset vetoomukset ja kannanotot