Olemme käynnistäneet Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian. Tulevaisuusakatemia yhdistää tutkimusta, kehittämistä ja uuden luomista ikääntyneiden palveluissa ja osallisuudessa.

Tulevaisuusakatemia on koko konsernimme yhteinen. Siinä ovat mukana Miina Sillanpään Säätiö sr ja Wilhelmiina Palvelut Oy.

 

Tulevaisuusakatemia nojaa sukupolvi- ja elämänkulkuajatteluun. Haluamme, että Suomessa kaikenikäiset voivat kohdata toisiaan ja olla osallisina yhteiskunnassa sekä sen eri toiminnoissa. Näemme paljon mahdollisuuksia näiden kohtaamisten lisäämisessä ja ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamisessa.

 

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian toimintoja

Tulevaisuusakatemian toimintoja ovat avoin tutkimusrahoitushaku, Studia Generalia sekä innovaatio-ohjelma. Tutkimusrahoitushaussa painotamme korkeatasoisen tutkimustiedon tuottamista, joka luo uutta ymmärrystä ja tukee myös käytännön kehittämistyötä.

 

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian yhteydessä toteutamme kaikille avoimia Studia Generalia -luentoja. Aihepiirit linkittyvät Miina Sillanpään elämäntyöhön ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen. Tutkimusrahoituksen saajat pääsevät esittelemään tutkimuksiaan Studia Generaliassa.

 

Innovaatio-ohjelma toteutetaan ensimmäisen kerran Säätiökonsernimme sisäisenä ohjelmana. Avaamme ohjelmasisällöt ja tekemisen kuitenkin kaikille kiinnostuneille. Ohjelmassa tähtäämme uusiin toimintatapoihin ja palveluihin, jotka luovat parempaa hyvinvointia ja osallisuutta ikääntyneille ja kaikenikäisten kohtaamiselle.

 

Vaalimme Miina Sillanpään perintöä

Miina Sillanpää oli rohkea ja tulevaisuusviisas. Hän ei kaihtanut ristiriitaisia ja vaikeitakaan asioita yhteiskunnassa. Miina Sillanpää tarttui sellaisiinkin epäkohtiin, joita muut eivät halunneet nähdä ja joita pidettiin hävettävinä. Sillanpää oli näkijä ja tekijä.

 

Meille Miina Sillanpään Säätiössä ja koko Säätiökonsernissa on tärkeintä vaalia Miina Sillanpään perintöä kestävällä ja inhimillisellä tavalla. Tulevaisuusakatemia on yksi osa tätä toimintaamme. Se elää ajassa, ja muokkaamme sisältöjä kulloistenkin tarpeiden mukaan.