Vuonna 1965 perustettu Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää, edistää ja tukee

  • aikuisväestön kuntoutusta
  • vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja
  • kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä

 

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä hyvinvoinnin kehittäjänä ja kehittämistoimintamme lähtökohtina ovat tulevaisuuden ennakointi ja vaikuttaminen omalla toimialalla. Toimimme suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä kehittämällä monialaisen yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme kanssa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia ratkaisuja aikuisväestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin. Olemme merkityksellisen elämän mahdollistaja.

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät valppautta ja nopeaa reagointikykyä toimintojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta ne vastaavat kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Henkilöstön ennakoivalla ja aloitteellisella työotteella sekä palvelujen käyttäjien osallisuudella toimintaprosesseissa varmistamme yhteistoiminnallisen kehittämis- ja kokeilukulttuurin.

Tieteellisiin tutkimuksiin säätiö myöntää myös apurahoja.

 

Hallitus

Johtaja, kauppatieteiden tohtori Tuire Santamäki-Vuori, puheenjohtaja
Sosiaalineuvos Helena Hiila-O’Brien
Kehityspäällikkö, kasvatustieteen maisteri Jyri Juusti
Kansanedustaja, terveystieteen tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen
OKT Marja Pajulahti
Toiminnanjohtaja Pekka Räsänen
SHJ Varpu Vehmersalo, varapuheenjohtaja
Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja, kasvatustieteen maisteri Eija Sorvari

 

Säätiön omistama liiketoimintayhtiö

Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingissä.