Miina Sillanpään Säätiö on perustettu vaalimaan Miina Sillanpään arvokasta perintöä vuonna 1965.

Sääntöjen mukaisesti säätiömme on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tehtävinä on järjestää ja kehittää ikääntyneiden asumiseen ja palveluihin liittyvää toimintaa, kuntoutusta sekä muuta kansanterveystyötä. Lisäksi säätiömme tukee tieteellistä tutkimusta, valistusta ja kokeilutoimintaa.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 säätiölle uuden strategian vuosille 2021–2024. Toimintamme missiona on hyvä arki ikääntyvälle. Teemme visiomme mukaisesti rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Strategian painotukset ovat:

  • Lisäarvoa yksilölle ja yhteiskunnalle
  • Perustellut ja uudistavat toimintatavat
  • Jatkuvasti kehittyvä osaaminen
  • Vakaa talous tulevaisuuden turvaajana.

 

Kuva: Tuuli Hannikainen, suunnittelija ja teollinen muotoilija

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät valppautta ja nopeaa reagointikykyä toimintojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta ne vastaavat kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Henkilöstön ennakoivalla ja aloitteellisella työotteella, säännöllisellä osaamisen ja asiantuntemuksen edistämisellä sekä palvelujen käyttäjien osallisuudella toimintaprosesseissa varmistamme yhteistoiminnallisen kehittämis- ja kokeilukulttuurin.

 

Jaamme myös tutkimusrahoitusta tieteellisiin tutkimuksiin.

 

Operatiivinen johto

Miina Sillanpään Säätiötä operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena ja apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat kehitysjohtaja ja TKIO-päällikkö (1.1.2024 alkaen). Talousjohtaja ja viestinnän koordinaattori osallistuvat johtoryhmän kokouksiin noin kerran kuussa.

 

Hallitus

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Hallitusammattilainen Pekka Räsänen, varapuheenjohtaja
Johtava asiantuntija, terveystieteiden tohtori Teija Hammar
Erityisasiantuntija, filosofian tohtori Sari Hosionaho
Kehityspäällikkö, kasvatustieteen maisteri Jyri Juusti
Vanhempi konsultti, valtiotieteiden maisteri Satu Korhonen
Toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Marja Pajulahti

Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja, VTT Soile Kuitunen.

 

Säätiön omistama liiketoimintayhtiö

Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingissä. Wilhelmiina Taavetti toimii Pikku Huopalahdessa ja Wilhelmiina Tenhola Ruskeasuolla.