Vuonna 1965 perustettu Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää, edistää ja tukee

  • aikuisväestön kuntoutusta
  • vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja
  • kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä

 

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä hyvinvoinnin kehittäjänä. Kehittämistoimintamme lähtökohtina ovat tulevaisuuden ennakointi ja vaikuttaminen ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin, toimintakykyyn sekä hyvää arkea edistävään asumiseen ja elinympäristöön. Toimimme suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä kehittämällä ikääntyvien ihmisen sekä monialaisen yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme kanssa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 säätiölle uuden strategian vuosille 2021–2024. Toimintamme missiona on hyvä arki ikääntyvälle. Teemme visiomme mukaisesti rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Strategian painotukset ovat:

  • Lisäarvoa yksilölle ja yhteiskunnalle
  • Perustellut ja uudistavat toimintatavat
  • Jatkuvasti kehittyvä osaaminen
  • Vakaa talous tulevaisuuden turvaajana.

 

Kuva: Tuuli Hannikainen, suunnittelija ja teollinen muotoilija

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät valppautta ja nopeaa reagointikykyä toimintojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta ne vastaavat kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Henkilöstön ennakoivalla ja aloitteellisella työotteella, säännöllisellä osaamisen ja asiantuntemuksen edistämisellä sekä palvelujen käyttäjien osallisuudella toimintaprosesseissa varmistamme yhteistoiminnallisen kehittämis- ja kokeilukulttuurin.

 

Tieteellisiin tutkimuksiin säätiö myöntää myös apurahoja.

 

Hallitus

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Hallitusammattilainen Pekka Räsänen, varapuheenjohtaja
Johtava asiantuntija, terveystieteiden tohtori Teija Hammar
Erityisasiantuntija, filosofian tohtori Sari Hosionaho
Kehityspäällikkö, kasvatustieteen maisteri Jyri Juusti
Vanhempi konsultti, valtiotieteiden maisteri Satu Korhonen
Toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Marja Pajulahti

Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja, VTT Soile Kuitunen.

 

Säätiön omistama liiketoimintayhtiö

Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingissä. Wilhelmiina Taavetti toimii Pikku Huopalahdessa ja Wilhelmiina Tenhola avataan alkukesästä Ruskeasuolle.