Vuonna 1965 perustettu Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää, edistää ja tukee

  • aikuisväestön kuntoutusta
  • vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja
  • kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä

 

Säätiömme tunnetaan vahvana, innostuneena ja näkemyksellisenä hyvinvoinnin kehittäjänä ja kehittämistoimintamme lähtökohtina ovat tulevaisuuden ennakointi ja vaikuttaminen omalla toimialalla. Toimimme suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä kehittämällä monialaisen yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme kanssa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia ratkaisuja aikuisväestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin. Miina Sillanpään Säätiön hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 säätiölle uuden strategian vuosille 2021–2024. Toimintamme missiona on hyvä arki ikääntyvälle. Teemme visiomme mukaisesti rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät valppautta ja nopeaa reagointikykyä toimintojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta ne vastaavat kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Henkilöstön ennakoivalla ja aloitteellisella työotteella sekä palvelujen käyttäjien osallisuudella toimintaprosesseissa varmistamme yhteistoiminnallisen kehittämis- ja kokeilukulttuurin.

Tieteellisiin tutkimuksiin säätiö myöntää myös apurahoja.

 

Hallitus

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Pekka Räsänen, varapuheenjohtaja
Johtava asiantuntija, terveystieteiden tohtori Teija Hammar
Erityisasiantuntija, filosofian tohtori Sari Hosionaho
Kehityspäällikkö, kasvatustieteen maisteri Jyri Juusti
Vanhempi konsultti, valtiotieteiden maisteri Satu Korhonen
Toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Marja Pajulahti

Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja, kasvatustieteen maisteri Eija Sorvari.

 

Säätiön omistama liiketoimintayhtiö

Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingissä.