Tällä sivulla löydät tietoa tietosuojasta ja -käytänteistämme sekä saavutettavuutta koskevia asioita.

 

Henkilötietojen ja ihmisten yksityisyyden suoja on meille arvokas asia. Arvioimme toimintatapojamme jatkuvasti EU:n Tietosuoja-asetuksen hengessä, ja myös muutamme niitä, kun on tarpeen. Rekistereitä kertyy toiminnastamme alla eritellyn mukaisesti.

 

Tutkimusrahoitushaku 

Meille kertyy henkilötietoa tutkimusrahoitushausta sekä aiemmista apurahan hakijoista. Nämä tiedot säilytämme kaksi vuotta päätöksenteosta ja myönnettyjen rahoitusten ja apurahojen hakemukset säilytetään 10 vuotta päätöksestä.

Tarkemmat tiedot: Tutkimusrahoitusrekisterin tietosuojaseloste (sis. aiemman apuraharekisterin tietosuojaselosteen) (pdf)

 

Uutiskirje ja yhteistyöverkostomme

Lähetämme uutiskirjeitä sen tilanneille ja postituslistallamme oleville yhteistyökumppaneillemme sekä yksityishenkilöille. Heille ja yhteistyöverkostollemme lähetämme myös sähköpostitse tietoa koulutuksistamme, seminaareistamme ja tilaisuuksistamme. Tässä viestinnässämme hyödynnämme MailChimp/Campaing Monitor-järjestelmää ja -tietokantaa. Näistä voi tietonsa poistaa käyttämällä uutiskirjeessä tai viestissä olevaa linkkiä (peruuta tilaus).

Tarkemmat tiedot: Yhteistyö- ja verkostorekisterimme tietosuojaseloste (pdf)

Lisätietoja MailChimpin ehdoista voit lukea täältä.

Lisätietoja Campaign Monitorin ehdoista voit lukea täältä.

 

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme hankkeet

Miina Sillanpään Säätiön tutkimus- ja kehittämishankkeissa järjestettävään ryhmätoimintaan liittyen kerätään henkilö- ja yhteystietoja ryhmään osallistujista. Näistä muodostuu hankekohtainen osallistujarekisteri, joka sisältää henkilötietoja. Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa hankkeen ajan ja niihin on pääsy vain kyseisen hankkeen työntekijöillä. Hankkeen päättymisen jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan arkistointia varten ja tiedot säilytetään ilman identifiointimahdollisuutta lain vaatimat 10 vuotta.

Keko-valmennuksen tietosuojaseloste (pdf)
Kunnon kaveri -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)
SenioriKamu -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)
Tunne voimavarasi -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)
Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen tietosuojaseloste (pdf)

 

Evästeet ja verkkosivustojen kehittäminen

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.

Lue lisää: Evästekäytäntö (pdf)

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jaanaliisa Kuoppa, Tietosuoja- ja viestintäpalvelu Sincere, tietosuojavastaava@miinasillanpaa.fi

 

Saavutettavuus

Säätiö harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa sekä ulkopuolisella rahoituksella että omarahoituksella. Lisäksi säätiöllä on muutakin toimintaa ja vain osa toimintamme on katettu julkisella rahoituksella esim. sosiaali- ja terveysministeriön avustuksilla. Yleinen saavutettavuusdirektiivi ei koske säätiön verkkosivuja, mutta olemme pyrkineet huomioimaan sekä helppokäyttöisyyden että visuaalisen selkeyden sivujen ulkoasussa. Yksittäisten hankkeiden omia verkkosivuja, kuten esimerkiksi Kuu kiurusta kesään -hankkeen Luontosivustoa, Tunne voimavarasi -hankkeen omia verkkosivuja sekä Muistipuisto-palvelua, saavutettavuusdirektiivi koskee ja tämä on huomioitu sivujen teknisessä toteutuksessa ja sisällöissä.

 

Vanhempien jo päättyneiden hankkeidemme materiaaleja, jotka on toteutettu ennen saavutettavuusdirektiivin aikamääreitä, on yhä saatavilla maksutta nettisivuillamme yleishyödylliseen käyttöön, kuten mm. Neuvokkaiden naisten Materiaalipankki sekä Muistikompassi -opas. Hankkeiden päättymisen jälkeen niiden päivittämiseen ei ole erillistä rahoitusta, vaan ne ovat käytettävissä siinä muodossa, kuin ne on aikanaan tehty eli ei kaikilta osin saavutettavina. Sisällöstä hyötyvät kuitenkin edelleen monet tahot, joten niiden saatavuus edelleen esimerkiksi ryhmien ohjauskäyttöön on perusteltua.

 

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen mukaan:
1. Oikeus saada tietoa henkilötiedoista
2. Oikeus saada tietoa henkilötiedoista
3. Oikeus saada oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
4. Oikeus saada poistetuksi turhat henkilötiedot
5. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
6. Oikeus tietyin edellytyksin saada siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
7. Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta
8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity tai hänen laillinen edunvalvojansa haluaa tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, pyyntö tulee esittää kirjallisesti Miina Sillanpään säätiölle. Tarkastuspyyntö on henkilökohtaisesti allekirjoitettu kirje, joka lähetetään säätiön osoitteeseen: Pauliina Ohtonen, Miina Sillanpään Säätiö, Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki.

 

Sivu päivitetty 27.10.2023