Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka tähtää ennakoivaan kehittämiseen ja vaikuttamiseen toimialallaan. Vuosille 2016–2020 laaditun strategiamme mukaisesti toiminta-ajatuksenamme on olla merkityksellisen elämän mahdollistaja. Päämääränämme on olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Kehitämme yhdessä monialaisen yhteistyö- ja kumppanuusverkostomme kanssa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia toimintamalleja aikuisväestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin.
 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja epävarma taloustilanne edellyttävät valppautta ja nopeaa reagointikykyä toimintojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta ne vastaavat kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Arvojemme mukaisesti toimintamme lähtökohtia ovat jokaisen ihmisen arvostaminen ja yhdenvertainen hyvä kohtelu sekä ihmisistä huolehtiminen. Henkilöstön ennakoivalla ja aloitteellisella työotteella sekä palvelujen käyttäjien osallisuudella toimintaprosesseissa varmistamme yhteistoiminnallisen kehittämis- ja kokeilukulttuurin.
 

Painoalueita tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme ovat yleishyödyllisten aikuisväestön osallisuutta edistävien toimintojen ja ratkaisujen kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen elämälähtöisesti hyvinvoinnin edistämiseksi.
 

MSS TKI_strategia_2016-2020 (pdf)

 

Anne
Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka

Säätiönjohtaja Eija Sorvari
Säätiönjohtaja Eija Sorvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Anne Rahikka, tutkimuspäällikkö
puh. 040 5355 223
anne.rahikka@miinasillanpaa.fi
 
Eija Sorvari, säätiönjohtaja
puh. 040 5205 485
eija.sorvari@miinasillanpaa.fi