Miina Sillanpään Säätiö jakaa tutkimusrahoitusta säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Painotamme korkeatasoisen tutkimustiedon tuottamista, joka luo uutta ymmärrystä ja tukee myös käytännön kehittämistyötä

  • ikääntyneiden toimintakyvyn
  • terveyden
  • kuntoutumisen
  • osallisuuden
  • asumisen
  • arjen toimintaympäristöissä toimimisen kysymyksissä

Tutkimusrahoitus on yleishyödyllistä ja tulosten tulee olla kaikkien avoimesti saatavilla.

 

Säätiömme hallitus päättää tutkimusrahoituksen teemoista, rahoituksen suuruudesta sekä hankkeiden kestosta. Vuonna 2024 toteutettavassa tutkimusrahoitushaussa rahoitus myönnetään kaksivuotisena. Seuraavasta tutkimusrahoitushausta päätetään hallituksessa vuonna 2025.

 

Uutta luovat näkökulmat, idearikkaus ja korkea tutkimuksellinen osaaminen keskeisinä kriteereinä

Arvostamme uutta luovia näkökulmia, idearikkautta ja rohkeutta. Edellytämme tutkimushankkeen tekijöiltä tutkimuksellisesti korkeaa tasoa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen.

 

Vaikuttavaa tutkimusta

Tarjoamme tutkimushankkeen toteuttajalle vaikuttavuustuen hankkeen sparraamiseen, tiedon levittämiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Tutkimusrahoituksen saajalla on ainutlaatuinen foorumi esitellä tutkimustaan ja sen tuloksia Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian yhteydessä. Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemia yhdistää tutkimusta, kehittämistä ja uuden luomista. Tulevaisuusakatemialla luomme yhteisön, joka toteuttaa Miina Sillanpään arvoja ja tulevaisuusviisautta.

 

Rahoituksen saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiömme verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä. Saaja sitoutuu myös laatimaan kansantajuisen ja suomenkielisen loppuraportin, joka sisältää tutkimuksen keskeiset tulokset ja kuvauksen hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi kehittäjille ja päättäjille välitettäväksi. Säätiö tarjoaa tukea raportin toimittamiseen. Loppuraportti julkaistaan mm. säätiömme www-sivuilla.

 

Vuoden 2024 hakuohjeet ja usein kysytyt kysymykset

Säätiön hallitus on päättänyt avata tutkimusrahoitushaun kaksivuotiselle hankkeelle ”Hyvän ikääntymisen, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukemiseen arjen toimintaympäristöissä” -teemalla vuosille 2024–2025.

 

Hakulomake aukeaa 31.1.2024 klo 9.00 tästä linkistä.

Hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 16.00.

 

Olemme julkaisseet tutkimusrahoitushaun tarkat hakuohjeet sekä koosteen usein kysytyistä kysymyksistä hakuun liittyen.

 

Emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. Teknisissä, hakemuksen jättämiseen liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostin tutkimus@miinasillanpaa.fi -osoitteeseen.

 

Tutkimusrahoituksen hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Tutkimusrahoituksen hakijana suostut siihen, että rahoituksen hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen rahoitusten maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi tutkimusrahoituksen hakijoiden rekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

 

Aiemmat valmiiden tutkimusten tiivistelmät on julkaistu Miina Sillanpään Säätiön Tutkimus ja raportit -sivulla.