Suomeen tarvitaan koordinaatiota ja aiempaa paljon tiiviimpää yhteistyötä liittyen ikääntyneiden kuntoutukseen ja toimintakyvyn tukeen.

 

Suomessa on valtavasti osaamista ja hyviä käytänteitä ikääntyneiden kuntoutuksessa. Mallit vain eivät leviä riittävästi, totesi sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

 

Kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen ovat laajoja asioita. Ikääntyneillä erityisiä huomioitavia asioita kuntoutumisessa ovat liikkuminen, ravitsemus, uni sekä sosiaalinen ja fyysinen asuinympäristö. Muistisairaiden ikääntyneiden osuuden kasvaessa tarvitaan muistia tukevaa kognitiivista kuntoutusta. Kuntoutusta tarvitaan myös omaisille.

 

Ikääntyneiden kuntoutus on valtava yhteiskunnallinen ja inhimillinen kysymys. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja rapautuu. On selvää, ettei hyvinvointipalveluihin käytetty rahoitus voi lisääntyä samassa suhteessa ikääntyneiden määrän kasvun kanssa.

 

Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomessa kasvaa lähes 26 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2040 ennuste on, että yli 300 kunnassa eläkeläisiä on yli viidesosa asukkaista.

 

Myöhäiskeski-ikä on tullut uudeksi elämänvaiheeksi ja se ajoittuu ikävuosiin 65–74. Samalla yli 85-vuotiaiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti. Kuntoutuksen toimintatapoja on välttämätöntä muuttaa ja ottaa käyttöön uusia konsepteja.

 

Suomeen tarvitaan paljon nykyistä laaja-alaisempaa yhteistyötä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kesken ikääntyneiden kuntoutuksessa. Ministeri Juuson mukaan ikääntyneiden kuntoutusasioiden kehittämistä voitaisiin tarkastella laatusuositusten laadinnan yhteydessä. Tässä työssä olisi tärkeää tuoda esiin hyviä toimintamalleja.

 

Miina Sillanpään Säätiön, Hyvinvointialan, Kuntoutusinstituutin, Kuntoutuksen toimialayhdistyksen, Muistiliiton, Tuki- ja liikuntaelinliiton ja Vanhustyön keskusliiton edustajat tapasivat sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa 29.9.2023. Kyseiset tahot luovuttivat ministerille yhdessä laaditun vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutusasioiden edistämiseksi.

 

Lisätietoja