Läheisenä työelämässä -hankkeen ammattimainen tuki voi olla vertaisryhmätoimintaa tai työssäkäynnin ja hoivan yhteensovittamisen keinojen sekä sinua ja läheistäsi helpottavien palveluiden kartoittamista.

 

Läheisenä työelämässä -hankkeen työntekijät kuvassaLäheisestä huolehtiminen tulee usein elämään muiden vastuiden ja velvoitteiden lisäksi. Läheiseen liittyvien asioiden hoitamisen ja huolenpidon katsotaan monesti kuuluvan ihmisyyteen, ja sitä tehdään rakkaudesta ja välittämisestä, mutta myös velvollisuudentunteesta ja tahtomattakin.

Läheisestään huolta pitävän arki on usein hyvin hektistä, kun hoidettavana ovat oma ansiotyö, läheisen asiat, perhevelvollisuudet ja muut arjen askareet. Tyypillistä on kohdata paljon asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, kuten palveluiden toimivuus tai byrokratia. Kaikki tämä voi aiheuttaa riittämättömyyttä, surua, ärsytystä tai voimattomuutta. Pitkittynyt stressi ja kuormitus niin työelämässä kuin vapaa-ajalla saattaa aiheuttaa uupumista.

 

Läheisenä työelämässä -hankkeessa tarjotaan tietoa ja tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheis- ja omaishoitajille. Auttamis- tai hoivasuhde voi liittyä omaan erityistä tukea tarvitsevaan lapseen, omiin tai puolison ikääntyneisiin vanhempiin, puolisoon tai muuhun läheiseen henkilöön.

 

Hankkeen verkkosivuilta (www.mariaakatemia.fi/laheisena) voi lukea läheishoivan erityispiirteistä sekä erilaisista käytettävissä olevista työn joustoista ja sosiaaliturvasta. Hanke tarjoaa yksilökeskusteluja ja vertaistukiryhmiä valtakunnallisesti ja maksuttomasti.

 

Olisiko sinulla hetki aikaa pysähtyä pohtimaan kuinka Sinä voit?

Kuvassa palautetta Läheisenä työelämää toiminnasta

Läheisenä työelämässä -hankkeen luottamukselliset ja ammattilaisen kanssa käydyt yksilötapaamiset voivat olla oman tilanteen ja jaksamisen tarkastelun paikkoja, sekä omien tunteiden, tarpeiden ja jaksamista vahvistavien rajojen pohtimista. Se voi olla myös yhteistä keskustelua työssäkäynnin ja hoivan yhteensovittamisen keinoista tai sinua ja läheistäsi helpottavien palveluiden kartoittamista.

 

Yksilötapaamisia on mahdollista järjestää sinulle sopivaan aikaan joko etäyhteyksin tai lähitapaamisin Helsingissä tai Tampereella.

 

Ajan yksilötapaamiseen voi varata suoraan hankkeen verkkosivuilla olevasta ajanvarauskalenterista (https://tinyurl.com/toimintaan) tai lähettämällä sähköpostia laheisena@maria-akatemia.fi

Palvelemme koko kesän ajan, olet lämpimästi tervetullut palveluihimme!

 

Syksyn vertaistukiryhmät

Läheisenä työelämässä -hankkeen vertaistukiryhmiä toteutetaan läpi syyskauden sekä verkossa että lähiryhminä Helsingissä ja Tampereella. Aikataulut on pyritty suunnittelemaan läheisestään huolehtivien kiireiseen arkeen sopiviksi. Vertaisryhmätoiminta koostuu viidestä tapaamisesta ja yhdestä jatkotapaamisesta. Ryhmät ovat aina ammatillisesti ohjattuja, pohjautuvat vertaisuuteen ja omien voimavarojen lisääntymiseen. Tapaamisten teemoina on mm. omat tunteet ja tarpeet, rajojen asettaminen jaksamisen tukena ja voimavarat.

 

Läheisenä työelämässä vertaistukiryhmän palautteita

Tarkemmat tiedot julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Jos kiinnostuit vertaisryhmistämme, ole rohkeasti yhteydessä!

 

Läheisenä työelämässä (2022–2024) on Maria Akatemian koordinoima ja Miina Sillanpään Säätiön kanssa toteutettava yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoa hankkeesta www.mariaakatemia.fi/laheisena