Hyvän ikääntymisen puolesta – säätiömme vaikuttamistoiminnan lähtökohdat

 

Miina Sillanpään Säätiön visiona on tehdä kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Vaikuttamistyössä tuomme esille myös niiden ikääntyneiden ihmisten asioita ja ääntä, jotka muuten jäävät kuulematta. Haluamme tunnistaa kipeitä, kiusallisia ja hävettäviäkin epäkohtia sekä reagoida niihin. Kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassamme vaalimme Miina Sillanpään perintöä. Miina Sillanpää paransi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja tarttui epäkohtiin määrätietoisesti ja sinnikkäästi.

 

Verkostot ovat keskeisiä myös vaikuttamistyössämme. Yhdessä tekemällä, rajoja rikkoen saamme kehittämiseen ja uuden luomiseen enemmän näkökulmia ja voimavaroja. Yhteistyölle rakentuvien TKIO-hankkeiden lisäksi olemme mukana keskeisissä työ- ja taustaryhmissä. Niissä kehitetään ikääntyneiden toimintakyvyn tukea ja osallisuutta sekä parannetaan ikääntyneiden asemaa yhteiskunnassa.

 

Toimimme tällä hetkellä mm.:

  • SOSTE:n hallitus (puheenjohtajisto)
  • Hyvinvointiala HALI:n kuntoutuksen taustaryhmä (puheenjohtajisto)
  • Kukunori ry (puheenjohtajisto)
  • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry (varajäsen hallituksessa)
  • Kuntoutusalan verkosto KUVE
  • Järjestöjen yksinäisyysverkosto
  • SOSTE:n terveyden edistämisen verkosto

 

Näemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä oppimisen (TKIO) keinoina luoda uutta ja parempaa. Panostamme tuloksista ja ratkaisuista oppimiseen.

 

Paikka, jossa tulevaisuuden ikääntyneiden palvelut syntyvät

Haluamme olla paikka, jossa tulevaisuuden ikääntyneiden palvelut syntyvät, samalla kun kunnioitamme perinteitämme. Uskomme, että parhaat ratkaisut saadaan aikaan, kun yhdistämme tutkimusta, kehittämistä ja innovointia oppimiseen ja palvelutuotantoon. Tästä saamme voimaa ja sisältöä myös vaikuttamistyöhön.

Edistämme erityisesti sosiaalisia innovaatioita. Kehitämme ja levitämme niitä avoimesti erilaisten yhteisöjen käyttöön. Käytämme tähän myös säätiön omarahoitusta.

 

Vaikuttamistyömme nojaa ymmärrykseen ja käytännön kokemuksiin

Vaikuttamistyössämme hyödynnämme ihmisten arjen kokemuksia, TKIO-toiminnasta saamiamme oivalluksia ja sitä ymmärrystä, jota kerrytämme ikääntyneitä ja ikääntymistä koskettavista ilmiöistä.

 

Haluamme havahduttaa. Teemme rohkeita avauksia ja tuomme oman merkittävän panoksemme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemia

Vuonna 2024 käynnistämme Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian.

Tulevaisuusakatemiamme yhdistää tutkimusta, kehittämistä ja uuden luomista ikääntyneiden hyvinvoinnissa ja palveluissa.  Uskomme, että parhaat ratkaisut syntyvät TKIO-toiminnan ja palvelutuotannon saumattomasta yhteistyöstä. Tämä luo arvokasta pohjaa myös vaikuttamistyöllemme.

 

Tutkimusrahoituksen saajille tarjoamme ainutlaatuisen foorumin esitellä tutkimustaan ja sen tuloksia Tulevaisuusakatemiamme yhteydessä. Tulevaisuusakatemialla luomme yhteisön, joka toteuttaa Miina Sillanpään arvoja ja tulevaisuusviisautta.