Säätiömme vaikuttaa ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin, toimintakykyyn sekä hyvää arkea edistävään asumiseen ja elinympäristöön Suomessa ja kansainvälisesti:

  • omalla tutkimus- ja kehittämistoiminnallaan
  • myöntämällä apurahoja tieteellisiin tutkimuksiin
  • osallistumalla sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä kuntoutustoimijoiden yhteiseen vaikuttamistyöhön
  • toimimalla asiantuntijana valtakunnallisissa ja paikallisissa työryhmissä ja toimikunnissa.

 

Yhteistyöverkostot

Uskomme yhteistyön ja kumppanuuksien voimaan. Teemme toiminnassamme yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten, päättäjien, yritysten, oppilaitosten ja kansalaisten kanssa. Olemme jäseninä mm. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä ja Vanhustyön Keskusliitto ry:ssä.

 

Olemme aktiivisesti mukana mm. Valtaa vanhuus -liikkeen toiminnassa ikääntymisen arvostamisen lisäämiseksi. Osallistumme myös Kuntoutusverkosto KUVE:n toimintaan, joka edistää kuntoutujan asemaa vahvistamalla kuntoutuksen merkitystä yhteiskunnassa ja vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutukseen. Seuraamme teknologian ja robotiikan kehittymistä ja teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Osallistumme myös kansallisen hyvinvoinnin AiRo-ohjelman rakentamiseen, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt tekoälyn ja robotiikan kehittämisen ja hyödyntämisen lisäämiseksi.

 

Olemme mukana vaikuttamassa erilaisissa toimialan komiteoissa ja työryhmässä, joiden julkaisemiin raportteihin, suosituksiin ja oppaisiin voit tutustua tästä.

 

Kansainvälinen toiminta

Olemme jäsenenä Rehabilitation International Finnish Committee RIFi ry:ssä, joka yhdistää kuntoutusalan toimijat kansallisesti ja kansainvälisesti. RIFi ry:n kautta olemme mukana kattojärjestö Rehabilitation International RI:n toiminnassa. Säätiöllä on edustus RI:n sosiaalisessa komissiossa.

 

Tutkimus- ja kehittämistyömme tuloksia levitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti toimialan seminaareissa ja kongresseissa sekä kirjallisesti artikkeleina ja raportteina.