Syksyllä 2018 avautuva Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on pelillinen verkkopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden aivojen toimintakykyä edistävien keinojen oppimiseen. Käyttäjä löytää puistosta käytännöllisiä vinkkejä, tietoa ja tekemistä.

 

Muistipuiston pelillisyys innostaa vierailemaan palvelussa usein, jolloin käyttäjä saa enemmän hyötyjä itselleen. Palvelu on suunnattu aivojensa toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille ikääntyville sekä henkilöille, joilla on lievä muistisairaus. Palvelusta hyötyvät myös sairastuneen läheiset sekä vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat muistisairaiden ja heidän läheistensä parissa. Muistipuisto® -verkkopalvelua kehitetään Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteishankkeessa.

 

Tarkoitus

Muistipuisto® -hankkeessa kehitettävä verkkopalvelu vastaa muistisairauksien lisääntymisen mukanaan tuomaan ajankohtaiseen haasteeseen kehittämällä väestön hyvinvointia edistävää teknologiaa. Palvelu tarjoaa kansallisen muistiohjelman mukaisesti oikea-aikaista toimintakykyä edistävää aktiivisuutta sekä käytännöllistä tietoa.

 

Muistinsa ja aivojensa toiminnan edistämisestä kiinnostuneille ikääntyville Muistipuistosta löytyy keinoja toimintakyvyn edistämiseen. Puistosta löytyy myös lievää muistisairautta sairastaville ja heidän lähipiirissään toimiville henkilöille keinoja ymmärtää muistisairauden aiheuttamia muutoksia toimintakyvyssä ja edistää sitä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta Veikkaus Oy:n pelituotoista. (ent. RAY)

 

Tavoitteet

Muistipuiston tavoitteena on, että Muistipuiston käyttäjä selviytyy toimintakykyisenä arjessaan pidempään

  • Tiedostamalla toiminnan merkityksen toimintakyvyn edistämisessä.
  • Löytämällä toimintakyvyn edistämisen keinoja.
  • Tekemällä toimintakykyä edistäviä valintoja päivittäisessä elämässä.

Nykytietämyksen mukaan aivojen toimintakykyä voidaan edistää monilla toimilla. Muistipuistossa vaikuttamisen alueiksi ovat valikoituneet:

  • Tiedonkäsittelytoiminnot
  • Mielen hyvinvointi
  • Liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus
  • Ravitsemus ja ruoanvalmistus
  • Uni, lepo ja rentoutuminen
  • Sosiaalinen vuorovaikutus

 

Käyttäjälähtöinen ja innostava puisto

Kehitystyön lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys. Käyttäjien toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sisällöissä sekä palvelun hyvä käytettävyys varmistetaan jatkuvalla vuoropuhelulla tulevien käyttäjien kanssa.  Hankkeessa järjestetään yhdessä paikallisten muistiyhdistysten kanssa ideointi- ja kehityspajoja sekä käytettävyystestauksia koko kehitystyön ajan.

 

Käyttäjäryhmät huomioiden palvelussa kiinnitetään huomiota erityisesti helppokäyttöisyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen. Puiston visuaaliset elementit edistävät palvelun hahmotettavuutta ja miellyttävyyttä. Pelillisyys edistää käyttäjän ja palvelun välistä vuorovaikutusta ja innostaa tulemaan puistoon uudelleen. Lisäksi se ohjaa käyttäjää löytämään uusia asioita palvelusta.

 

Toiminnan kuvaus

Muistipuisto-hanke toteutetaan vaiheittain viitenä työpaketeiksi nimettyinä työvaiheena.

Hanke kuva 848

 

 

Muistipuisto oletuslogo 350x197

 

Muistipuisto® on ajankohtainen

Muistipuisto® on syksyllä valmis ja voimme ylpeänä todeta, että se on trendikäs ja ajanmukainen sivusto.

Muistipuistossa tapahtuu – kurkista someen

Muistipuisto.fi -palvelua on kehitetty tiiviisti viime kuukausien ajan. Paljon on tapahtunut ja viimeistely jatkuu vielä kesän yli.

Muistipuistossa on tiedossa aurinkoista säätä – myös Aivoviikolla!

Kurkista Muistipuistoon ja tutustu jo virtuaaliseen valmentajaamme Aatokseen.

Muistipuisto etsii testaajia

Muistipuisto-verkkopalvelu avataan syksyllä 2018, mutta jo nyt etsimme testaajia kokeiluversiolle.

Teknologia hyvän elämän asialla

Vanhustyö-lehdessä julkaistu artikkelimme kertoo teknologiahankkeemme Muistipuiston kehittämisestä eri näkökulmista.

Muistipuisto mukana muistiviikolla!

Viikolla 38 vietetään muistiviikkoa ja maailman Alzheimer-päivänä pääsee kurkistamaan jo Muistipuisto-sivustolle. Tule tapaamaan meitä Muistiviikolla 18.-24.9. Olemme monessa mukana!

Yhdessä kehittämässä – käyttäjiensä näköinen Muistipuisto

Muistipuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti yhdessä tekien ja saatua palautetta soveltaen ja hyödyntäen.

Aivoviikon muistitehtävä ja kysely

Tässä muistitehtävässä opettelet reitin avulla ja yhdistämällä muistamaan asioita. Vastaa myös Muistipuiston kyselyyn ja kerro toiveistasi ja tarpeistasi.

Aivoviikko – muistiharjoittelua ja vinkkejä

Muistamista voi harjoitella! Muisti toimii mielleyhtymien avulla ja olennaista on, että rikastetaan muistettavaa asiaa. Nyt on mahdollisuus opetella uusi muistitekniikka.

Esittelyssä Muistipuisto-hankkeen Anna Tamminen

Muistipuisto -hankkeen vastuuhenkilöt esittäytyvät. Nyt vuorossa Muistiliiton Anna Tamminen.