Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on uudenlainen verkkopalvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä edistävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutkertaisella tavalla.

 

Muistipuisto® on muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville suunnattu helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka monivaiheista kehitystä ovat ohjanneet käyttäjien tarpeet ja toiveet. Palvelumuotoilun periaatteita noudattaen Muistipuisto-hanke on edennyt käyttäjien näkökulmaa painottavana palvelukokemuksen yhteiskehittelynä. Tämä tarkoittaa, että Muistipuisto on muotoutunut jatkuvassa vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa.

 

Muistipuistossa on kiinnitetty erityistä huomiota sen säännöllistä ja pitkäaikaista käyttöä edistäviin tekijöihin, jotka innostavat muistisairaita henkilöitä ja muististaan kiinnostuneita ikääntyviä huolehtimaan aivoterveydestään ja toimintakyvystään. Sairastuneiden läheisille ja vapaaehtoisille Muistipuisto sisältää monipuolista tietoa, minkä lisäksi heillä on merkittävä rooli palvelun ensisijaisten käyttäjien tukena ja apuna.

 

Palvelun käyttäjiltä saadun palautteen mukaan Muistipuisto on laaja, asiantunteva ja sisällöllisesti perusteltu kokonaisuus, jossa harjoitukset ja asiatekstit yhdistyvät mielekkäällä tavalla. Erityistä kiitosta on annettu aivoterveyttä monipuolisesti käsittelevistä sisällöistä. Kuvallisesti selkeä puistomaisema on helpottanut palvelun käyttöä ja pelimaailmasta lainatut elementit, kuten palautteet ja tulostiedot ovat edistäneet uuden oppimista ja lisänneet harjoittelumotivaatiota.

 

Muistipuiston yhteiskehittely on toteutunut Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton (2016–2019) hankkeena. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

www.muistipuisto.fi

 

 

 

Aivotreenejä, olkaa hyvä!

Muistipuisto tarjoa aivoterveyden edistämiseksi mm. aivotreenejä, mutta myös paljon uutta ja innostavaa tekemistä. Ota päivittäiseen käyttöösi – Nähdään Muistipuistossa!

Yhdessä hyvän ikääntymisen ja aivoterveyden asialla

Muistipuistossa tehdään yhteistyötä Kuuloliiton kanssa Kuule ja muista -hankkeessa. Tavoitteena lisätä hoitamattomuudesta johtuvaa heikentyneen kuulon ja muistin sekä kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista.

Pysytään kuulolla!

Hoitamaton heikentynyt kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä. Aivoviikolla Muistipuistoon päivitetään uusia kuuloon perustuvia muistin ja tarkkaavaisuuden harjoituksia.

Kuule ja muista Muistipuistossa – koska kuulo on aivoterveyttä

Muistipuistosta löydät tietoa kuulosta ja kuulemisesta, ikäkuulosta sekä hoitamattoman kuulonaleneman vaikutuksesta muistiin. Tulossa myös aiheeseen liittyviä harjoituksia.

Muistipuistosta hyvinvointia Aivoviikolla

Vietämme Aivoviikkoa jälleen viikolla 11, teemana on Ajattele aivojasi – mieti muistiasi. Lue Muistipuiston vinkit mielen hyvinvointiin sekä aivojen aktivointiin musiikin avulla.

Vetoava ja vaikuttava Muistipuisto®

Palvelusta ja sen käytöstä kerätty tieto kuvaa kehitystyön onnistumista. Se tarjoaa käyttäjille omien tavoitteiden mukaisia haasteita ja oppimismahdollisuuksia.

Muistipuisto saa pikkusisaren

Muistipuisto saa pikkusisaren eli ”Keko-puiston”, joka tulee tarjoamaan toimintakykyä ja terveyttä edistäviä ideoita sekä käytännön harjoituksia kehitysvammaisten aikuisten elintapamuutosten tueksi.

Muistipuisto mukana TERVE-SOS palkintofinaalissa

TERVE-SOS -palkintofinalistit 2019 on valittu: Vaikuta yleisöäänestyksen voittajaan ja peukuta Muistipuistoa Innokylän sivuilla!

Kirstin Muistipuisto Wilhelmiina-kodissa

Muistipuisto taipuu moneen. Lue miten Kirsti huoltaa aivoterveyttään Muistipuistossa.

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

Muistipuisto® on uudenlainen, helppokäyttöinen ja maksuton verkkopalvelu, joka johdattaa pienin ja toistuvin teoin kohti aivoterveellisempää elämää.