Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on uudenlainen verkkopalvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä edistävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutkertaisella tavalla.

 

Muistipuisto® on muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville suunnattu helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka monivaiheista kehitystä ovat ohjanneet käyttäjien tarpeet ja toiveet. Palvelumuotoilun periaatteita noudattaen Muistipuisto-hanke on edennyt käyttäjien näkökulmaa painottavana palvelukokemuksen yhteiskehittelynä. Tämä tarkoittaa, että Muistipuisto on muotoutunut jatkuvassa vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa.

 

Muistipuistossa on kiinnitetty erityistä huomiota sen säännöllistä ja pitkäaikaista käyttöä edistäviin tekijöihin, jotka innostavat muistisairaita henkilöitä ja muististaan kiinnostuneita ikääntyviä huolehtimaan aivoterveydestään ja toimintakyvystään. Sairastuneiden läheisille ja vapaaehtoisille Muistipuisto sisältää monipuolista tietoa, minkä lisäksi heillä on merkittävä rooli palvelun ensisijaisten käyttäjien tukena ja apuna.

 

Palvelun käyttäjiltä saadun palautteen mukaan Muistipuisto on laaja, asiantunteva ja sisällöllisesti perusteltu kokonaisuus, jossa harjoitukset ja asiatekstit yhdistyvät mielekkäällä tavalla. Erityistä kiitosta on annettu aivoterveyttä monipuolisesti käsittelevistä sisällöistä. Kuvallisesti selkeä puistomaisema on helpottanut palvelun käyttöä ja pelimaailmasta lainatut elementit, kuten palautteet ja tulostiedot ovat edistäneet uuden oppimista ja lisänneet harjoittelumotivaatiota.

 

Muistipuiston yhteiskehittely on toteutunut Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton (2016–2019) hankkeena. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Muistipuisto®, koska aivoterveys on pääasia!

www.muistipuisto.fi

 

 

 

Aivotreenejä, olkaa hyvä!

Muistipuisto tarjoa aivoterveyden edistämiseksi mm. aivotreenejä, mutta myös paljon uutta ja innostavaa tekemistä. Ota päivittäiseen käyttöösi – Nähdään Muistipuistossa!

Yhdessä hyvän ikääntymisen ja aivoterveyden asialla

Muistipuistossa tehdään yhteistyötä Kuuloliiton kanssa Kuule ja muista -hankkeessa. Tavoitteena lisätä hoitamattomuudesta johtuvaa heikentyneen kuulon ja muistin sekä kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista.

Pysytään kuulolla!

Hoitamaton heikentynyt kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä. Aivoviikolla Muistipuistoon päivitetään uusia kuuloon perustuvia muistin ja tarkkaavaisuuden harjoituksia.

Kuule ja muista Muistipuistossa – koska kuulo on aivoterveyttä

Muistipuistosta löydät tietoa kuulosta ja kuulemisesta, ikäkuulosta sekä hoitamattoman kuulonaleneman vaikutuksesta muistiin. Tulossa myös aiheeseen liittyviä harjoituksia.

Muistiviikolla tavataan Muistipuistossa!

Muistiviikon teemana on Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa. Muistiystävällinen yhteiskunta rakentuu muistiystävällisistä teoista, esim. yhteisistä aivotreeneistä Muistipuistossa.

Muistipuistosta hyvinvointia Aivoviikolla

Vietämme Aivoviikkoa jälleen viikolla 11, teemana on Ajattele aivojasi – mieti muistiasi. Lue Muistipuiston vinkit mielen hyvinvointiin sekä aivojen aktivointiin musiikin avulla.

Muistiviikon Aivoterveyttä Muistipuistosta -webinaarin uutiskooste

Muistiviikon webinaarin 22.9. uutiskooste on julkaistu. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan.

Muistiviikon webinaari: Aivoterveyttä Muistipuistosta

Tervetuloa maksuttomaan webinaariimme 22.9. klo 10. Esittelyssä on innostava ja maksuton Muistipuisto-verkkopalvelu.

Muistipuisto mukana avokuntoutusverkoston webinaarissa

Muistipuisto oli mukana Avokuntoutusverkoston webinaarissa, jonka teemana oli Tukea ja toimintaa etänä – uusia digiratkaisuja arjen tueksi. Tutustu aineistoon ja tallenteeseen.

Aivoterveyttä Muistipuistosta -webinaarin uutiskooste

Webinaarissa perusteltiin Muistipuiston tarvetta, esiteltiin yhteiskehittämisen prosessia ja kerrottiin käyttäjien kokemuksista. Lopuksi tutustuttiin maksuttoman Muistipuiston käyttömahdollisuuksiin.