SenioriKamu – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia

 

Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementti ry:n yhteisen SenioriKamu-hankkeen (2023–2025) tavoitteena on lieventää ikääntyneiden turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemuksia ja edistää osallisuutta. Toiminnassa etsitään ja valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi yksin kotona asuville ikäihmisille. Kamupareille mahdollistetaan yhteisiä elämyksiä, jotka tuovat arkeen mielekästä tekemistä ja sisältöä. 

 

Taustaa

Seniori kävelyllä puistossaYhä useampi ikääntynyt henkilö kokee yksinäisyyttä ja sosioemotionaalisen tuen puutetta*. Ikääntyneet kokevat, ettei heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa vastata, eikä heille tarjota riittävästi keskustelumahdollisuuksia tai kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Pahimmillaan sosioemotionaalisen tuen puute johtaa ikääntyneen henkilön osallisuuden vähenemiseen, heikentää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja lisää syrjäytymisriskiä. 

 

Sosioemotionaalisiin vajeisiin vastataan SenioriKamu-toiminnalla, jossa vapaaehtoiset ja seniorit tapaavat säännöllisesti ja liikkuvat yhdessä ikääntyneen asuinalueella. Tämä edistää senioreiden arjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Toiminta antaa merkityksellisyyden kokemuksia, tekemistä ja seuraa myös vapaaehtoiselle. 

 

Toiminta

SenioriKamu-hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan SenioriKamuina ja yhdistetään heidät kamupareiksi yksin kotona asuvan ikääntyneen kanssa. Kamuparit tapaavat 1–2 kertaa kuukaudessa ja tekevät mielekkäitä asioita yhdessä. Miina Sillanpään Säätiö toteuttaa toimintaa Helsingissä (Kontula ja Malmi sekä lähialueet) ja Harjulan Setlementti Lahdessa. 

 

SenioriKamu-toiminta pohjautuu ikääntyneen henkilön ja vapaaehtoisen tarpeisiin ja toiveisiin ja muotoutuu heidän näköisekseen. Toiminnassa ja kohtaamisissa vahvistetaan ikääntyneen henkilön ja vapaaehtoisen henkilökohtaisia voimavaroja ja tuodaan esille heidän taitojaan ja vahvuuksiaan. Hanketyöntekijä tukee kamuparia säännöllisellä yhteydenpidolla ja mahdollistamalla kamuparille yhteisiä elämyksiä. 

 

Lähde vapaaehtoiseksi SenioriKamuksi tai tule mukaan toimintaan 

SenioriKamu-vapaaehtoisena saat merkityksellisyyden kokemuksia ja mielekästä tekemistä arkeen. Pääset viettämään aikaa ikäihmisten kanssa, tapaamaan muita vapaaehtoisia ja saat lisätietoa sinua kiinnostavista teemoista. Samalla kehität vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojasi ja opit lisää itsestäsi. 

 

 

Aiempi kokemus vapaaehtoistoiminnasta ei ole tarpeen. Hanketyöntekijät haastattelevat ja valmentavat kaikki vapaaehtoiset tehtävään. 

 

Lähtemällä mukaan SenioriKamu-toimintaan saat seuraksesi vapaaehtoisen, jonka kanssa lähteä liikkeelle ja viettää mukavaa aikaa yhdessä. Pääset kertomaan toiveistasi ja tarpeistasi hanketyöntekijän kanssa pidettävässä alkutapaamisessa. 

 

Kiinnostuitko lähtemään mukaan toimintaan?Lue lisää toiminnasta Tule vapaaehtoiseksi -sivultamme. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja opiskelu

SenioriKamu-vapaaehtoisuus sopii myös opintojen osaksi. Vapaaehtoisena pääset tutustumaan ikäihmisiin ja kartutat arvokkaita työelämätaitoja. SenioriKamu-hankkeessa voi lisäksi suorittaa harjoittelujakson, ja siinä kerättävä aineisto ja kehittämistyön tulokset tarjoavat aiheita opinnäytetöihin. 

Jos olet kiinnostunut liittämään SenioriKamu-toiminnan opintoihisi, ota yhteyttä alueesi hanketyöntekijään. Yhteystiedot löydät sivupalkista. 

 

Yhteiskehittäminen

SenioriKamu on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke, jota Miina Sillanpään Säätiö koordinoi. Yhteistyökumppaneita Helsingin alueella ovat Malmin ja Mikaelin seurakunnat ja Helsingin kaupungin Seniori-info. Lahdessa yhteistyökumppaneina toimivat Lahden vanhusten asuntosäätiö ja Kiinteistö Oy Harjulakodit sekä Lahden seurakuntayhtymä. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana yhteistyökumppaneiden lisäksi Kansalaisareena. SenioriKamu-hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.  

 

(*Van Aerschot & Kröger. 2022. Hoivaköyhyys kasvattaa vanhuusiän eriarvoisuutta.) 

 

SenioriKamu –Toveruutta ja toivetapahtumia

 

 

     

 

Tarjottimella pullakahvit

SenioriKamu-toiminta innostaa ja yhdistää

SenioriKamu-hanke on tullut yhden vuoden ikään. Mutta mitä toiminnassa oikeastaan tapahtuu ja kenen kanssa? 

Senioritansseissa laitettiin jalalla koreasti ja muisteltiin

Monelle ikääntyneelle musiikki ja tanssiminen ovat olleet perinteisiä ajanviettotapoja, ja SenioriKamun toivetapahtuman teemaksi valikoitui Senioritanssit.

SenioriKamu-vapaaehtoisvalmennukset alkavat Helsingissä

Vapaaehtoisuuden hyötyihin sukeltamista, uusiin ihmisiin tutustumista ja oman hyvinvoinnin lähteiden pohtimista. Joko olet ilmoittautunut mukaan?

Osallistumisen mahdollisuuksia SenioriKamun kanssa

Miina Sillanpään Säätiön koordinoima SenioriKamu-hanke tarjoaa merkityksellistä toimintaa yksinasuville ikäihmisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille Helsingissä sekä Lahdessa.

Hankekoordinaattori Jenni Karvonen esittäytyy

Jenni työskentelee SenioriKamu-hankkeessa ja on erityisen kiinnostunut osallisuuden vahvistamisesta ja yksinäisyyden vähentämisestä aktiivisen toiminnan keinoin.

SenioriKamu-hanke – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi ikäihmisille ja muodostuneille Kamupareille järjestetään toivetapahtumia tuomaan arkeen mielekästä sisältöä ja tekemistä.

SenioriKamu -yhteishankkeen esittely

Uuden yhteishankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten valmentaminen ja organisoiminen ikääntyneiden SenioriKamuiksi sekä etsivään työhön Lahden ja Helsingin alueilla.