SenioriKamu – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia

 

Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementti ry:n yhteisen SenioriKamu-hankkeen (2023–2025) tavoitteena on lieventää ikääntyneiden turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemuksia ja edistää osallisuutta. Toiminnassa etsitään ja valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi ikäihmisille. Kamupareille järjestetään toivetapahtumia tuomaan arkeen mielekästä sisältöä ja tekemistä.

 

Taustaa

Yhä useampi ikääntynyt kokee yksinäisyyttä ja sosioemotionaalisen tuen puutetta*. Ikääntyneet kokevat, ettei heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa vastata, eikä heille tarjota riittävästi keskustelumahdollisuuksia tai kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Pahimmillaan sosioemotionaalisen tuen puute johtaa ikääntyneen henkilön osallisuuden vähenemiseen, heikentää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja lisää syrjäytymisriskiä.

 

Sosioemotionaalisiin vajeisiin vastataan SenioriKamu-toiminnalla, jossa vapaaehtoiset ja seniorit pitävät yhteyttä toisiinsa puhelimitse ja kasvokkain ja liikkuvat yhdessä ikääntyneen omalla asuinalueella. Tämä edistää senioreiden arjen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

 

Toiminta

SenioriKamu-hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan SenioriKamuina ja yhdistetään heidät kamupareiksi tukea tarvitsevan ikääntyneen kanssa. Toiminta tapahtuu sekä lähi- että ja etätapaamisten kautta ja yhteisissä SenioriKamu-toivetapahtumissa. Miina Sillanpään Säätiö toteuttaa toimintaa Helsingissä (Kontula ja Malmi) ja Harjulan Setlementti Lahdessa.

 

SenioriKamu-toiminta perustuu ikääntyneen henkilön ja vapaaehtoisen tarpeisiin ja toiveisiin ja muotoutuu heidän näköisekseen. Toiminnassa ja kohtaamisissa vahvistetaan ikäihmisen ja vapaaehtoisen voimavaroja sekä tuodaan esille heidän taitojaan ja vahvuuksiaan.

 

Tule vapaaehtoiseksi tai mukaan toimintaan

SenioriKamu-vapaaehtoisena osallistut ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen vähentämällä heidän kokemaansa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan mielekkääseen tekemiseen.

Aiempi kokemus vapaaehtoistoiminnasta ei ole tarpeen. SenioriKamu-hanke tarjoaa kattavan valmennuksen vapaaehtoistehtävään.

 

Kiinnostuitko lähtemään mukaan toimintaan? Katso tarkemmat tiedot Tule vapaaehtoiseksi -sivultamme. 

 

Vapaaehtoistoiminta ja opiskelu

SenioriKamu-hankkeen vapaaehtoistoiminta sopii myös opintojen osaksi. Hankkeessa voi suorittaa harjoittelujakson, ja siinä kerättävä aineisto ja kehittämistyön tulokset tarjoavat aiheita opinnäytetöihin. Jos olet kiinnostunut liittämään SenioriKamu-toiminnan opintoihisi, otathan yhteyttä hankekoordinaattoreihin

 

Yhteiskehittäminen

Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke, jota Miina Sillanpään Säätiö koordinoi. Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Helsingin alueella Malmin ja Mikaelin seurakunnat sekä Helsingin kaupungin Seniori-info. Lahden alueella vastaavasti Lahden vanhusten asuntosäätiö ja Kiinteistö Oy Harjulakodit sekä Lahden seurakuntayhtymä. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana yhteistyökumppaneiden lisäksi Kansalaisareena. SenioriKamu-hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.

 

(*Tutkimuslähteet: Ikääntyneiden hoivaköyhyys eli riittämätön avunsaanti on yleistä, Van Aerschot & Kröger 2022)

 

SenioriKamu –Toveruutta ja toivetapahtumia

 

 

     

 

SenioriKamu-vapaaehtoisvalmennukset alkavat Helsingissä

Vapaaehtoisuuden hyötyihin sukeltamista, uusiin ihmisiin tutustumista ja oman hyvinvoinnin lähteiden pohtimista. Joko olet ilmoittautunut mukaan?

Osallistumisen mahdollisuuksia SenioriKamun kanssa

Miina Sillanpään Säätiön koordinoima SenioriKamu-hanke tarjoaa merkityksellistä toimintaa yksinasuville ikäihmisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille Helsingissä sekä Lahdessa.

Hankekoordinaattori Jenni Karvonen esittäytyy

Jenni työskentelee SenioriKamu-hankkeessa ja on erityisen kiinnostunut osallisuuden vahvistamisesta ja yksinäisyyden vähentämisestä aktiivisen toiminnan keinoin.

SenioriKamu-hanke – sosiaalista tukea ja toivetapahtumia

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia henkilöitä SenioriKamuiksi ikäihmisille ja muodostuneille Kamupareille järjestetään toivetapahtumia tuomaan arkeen mielekästä sisältöä ja tekemistä.

SenioriKamu -yhteishankkeen esittely

Uuden yhteishankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten valmentaminen ja organisoiminen ikääntyneiden SenioriKamuiksi sekä etsivään työhön Lahden ja Helsingin alueilla.