Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70 -vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

 

Taustaa

Yksinäisyys on yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa. Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueella on aiemmin havaittu tarve ikääntyneiden miesten toimijuutta korostavalle ja organisoidulle ryhmätoiminnalle. Erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeinen sosiaalisen aseman muutos saattaa altistaa elämänhallinnan ongelmille, syrjäytymiselle sekä erilaiselle riskikäyttäytymiselle.

 

Toiminta 

Hankkeen toimintamuotoina on suljettu ja avoin ryhmätoiminta sekä vapaaehtoisvalmennus. Ryhmien toiminta on tarvelähtöistä ja ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan ryhmätoiminnan sisältöihin. Konkreettisina ryhmätoimintoina voivat täten olla esimerkiksi keskustelutuokiot ryhmälle tärkeistä teemoista, erilaiset ulkona suoritettavat aktiviteetit ja retket, mahdolliset talkootyöt sekä esimerkiksi ruoanlaitto yhdessä. Toimintaa järjestetään Etelä-Karjalan alueella Imatralla ja Luumäellä sekä Kymenlaakson alueella Kotkassa ja Haminassa.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa osallisuutta ja yksinäisyyden kokemuksen muutosta tullaan mittaamaan soveltuvien mittareiden avulla. Hankkeen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, sekä yhteistyön tuloksia mitataan Social Return on Investment (SROI) – analyysin avulla.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Haminan, Kotkan ja Imatran kaupungit, Luumäen kunta sekä Etelä-Karjalan Mielenterveys Ry.

 

Ikämiesten ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan panostaminen kannattaa myös taloudellisesti

Toiminnan taloudellinen arviointi on tärkeää myös kolmannen sektorin toimijoille ja osoittaa hyödyt.

Hyte-yhteistyöllä pysyvää palvelutarjontaa

Järjestöjen rooli ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäjinä luo matalan kynnyksen toimintamalleja hyvinvointialueiden palvelutarjontaan. Tästä esimerkkinä Voimaa ikämiesten arkeen -hanke.

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli

Kehitetyn mallin keskiössä ovat ikääntyvien miesten ryhmätoiminnan tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun.

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke mukana TerveSos-finaalissa

Voimaa ikämiesten arkeen -toimintamalli on valittu THL:n TerveSos-palkintoehdokkaaksi. Finaaliin valittiin kuusi ehdokasta.

Ikä­mies­ten ryh­mäs­sä jut­tu len­tää ja teh­dään yh­des­sä ki­vo­ja asi­oi­ta

Lue Kymenlaakson Ankkurin lehtiartikkelista miesten kokemuksia Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintaan osallistumisesta.

Osallisuuden mittaaminen

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa yhtenä päätavoitteena on ryhmätoimintaan osallistuvien miesten osallisuuden kokemuksen lisääminen.

Ikämiesten ryhmäpäiväkirjan poimintoja

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmien päiväkirjamerkinnät kertovat miesten toiminnan rikastuttavan arkea ja tarjoavan monipuolista tekemistä yhteistyöverkoston tuella.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen kuulumisia

Nyt kesän käännyttyä kohti syksyä on aika käynnistää ryhmätoiminta uudelleen, myös uusia ryhmiä on aloittamassa.

”Puhuminenhan on ihmisen tyyppiominaisuus” – kokemuksia ja ajatuksia ikämiesten ryhmätoiminnasta

Toiminnalle toivottiinkin jokaisessa ryhmässä myös jatkoa ja sitä tullaankin syksyllä järjestämään.

Vertaisryhmästä voimaa ja voimavaroja

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmäläinen asian kiteytti: ”Hyvä kun tällaista ryhmätoimintaa on. Yksinäisyyteen kun käpertyy, niin se on huono juttu”.