Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Tavoitteena oli lisätä yli 65-vuotiaiden miesten osallisuutta sekä vähentää heidän yksinäisyyden kokemuksia vertaisryhmätoiminnan keinoin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

 

Taustaa

Yksinäisyys on yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa. Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueella on aiemmin havaittu tarve ikääntyneiden miesten toimijuutta korostavalle ja organisoidulle ryhmätoiminnalle. Erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeinen sosiaalisen aseman muutos saattaa altistaa elämänhallinnan ongelmille, syrjäytymiselle sekä erilaiselle riskikäyttäytymiselle.

 

Toiminta 

Hankkeen kolmivuotisen toimintakauden aikana käynnistettiin yli kymmenen ikämiesten vertaisryhmää ja mukana oli aktiivisesti 110 osallistujaa. Miehet pääsivät alusta alkaen itse suunnittelemaan ryhmätoiminnan sisällöt ja jokaisesta ryhmästä muodostui osallistujiensa näköinen. Ryhmäsisällöt koostuivat muun muassa teemakeskusteluista, asiantuntijavierailuista sekä esimerkiksi retkistä paikallisille nähtävyyksille tai laavuille. Hankkeen aikana julkaistiin Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli sekä Miesryhmätoimintaa-opas.

 

Vaikuttavuus

Osallistujat kokivat ryhmätoiminnan mielekkääksi ja tarpeelliseksi. Miehet sitoutuivat viikoittaisissa tapaamisissa käymiseen ja kävijäkato oli hyvin vähäistä. Ryhmätoiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyissä kyselyissä sekä Pienet onnistumistarinat -haastatteluissa nousi esille muun muassa yksinäisyyden vähenemistä sekä osallisuuden kokemuksen, sosiaalisten suhteiden, itsevarmuuden ja mielen hyvinvoinnin kohenemista. Ryhmätoiminnasta tehdyn SROI-analyysin (Social Return of Investment) perusteella jokainen toimintaan investoitu euro tuotti noin kahden euron suuruisen hyödyn 1,5 vuoden pituisella aikajaksolla. Lisäksi kaikki hankkeen aikana käynnistetyt ryhmät jatkoivat toimintaansa itsenäisesti, ryhmäläisten itsensä pyörittämänä, myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet, Imatran, Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Luumäen, Ruokolahden ja Lemin kunnat. Lisäksi yhteistyötä tehtiin laajasti pilottipaikkakuntien järjestösektorin kanssa.

 

Eläkeikäisten miesten ryhmätoiminnasta hyötyä sekä yksilölle että yhteiskunnalle

Miesten eläkkeelle jääminen on elämän saumakohta, jossa sosiaaliset suhteet voivat vähentyä radikaalisti. Tähän haasteeseen kehitettiin ratkaisumalleja Voimaa ikämiesten arkeen -toiminnassa.

Kokemuksia ja pohdintaa hanketyöstä

Nyt kun Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoiminta pyörii omalla painollaan ja työmme on tehty, jatkamme kohti uusia haasteita! Jaamme kokemuksiamme ja vinkkimme muillekin.

Miesryhmätoimintaa -opas on julkaistu

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke on koostanut miestoiminnan oleelliset seikat ja vinkit yhteen Miesryhmätoimintaa -oppaaksi, joka toimii avuksi miestoimintaa suunnittelevalle.

Ikämiesten ryhmätoimintaan sijoitettu pääoma kaksinkertaistuu

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen vertaisryhmätoiminnan taloudellisia vaikutuksia selvittävä Social Return On Investment (SROI) -arviointi on julkaistu.

Ikämiesten näköistä ryhmätoimintaa Kaakkois-Suomessa

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa on perustettu jo yli 10 ikämiestenryhmää. Miehet ovat kokeneet toiminnan tärkeäksi ja osallistavaksi.

Ikämiesten ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan panostaminen kannattaa myös taloudellisesti

Toiminnan taloudellinen arviointi on tärkeää myös kolmannen sektorin toimijoille ja osoittaa hyödyt.

Hyte-yhteistyöllä pysyvää palvelutarjontaa

Järjestöjen rooli ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäjinä luo matalan kynnyksen toimintamalleja hyvinvointialueiden palvelutarjontaan. Tästä esimerkkinä Voimaa ikämiesten arkeen -hanke.

Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamalli

Kehitetyn mallin keskiössä ovat ikääntyvien miesten ryhmätoiminnan tarvelähtöisyys ja ryhmäläisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun.

Voimaa ikämiesten arkeen -hanke mukana TerveSos-finaalissa

Voimaa ikämiesten arkeen -toimintamalli on valittu THL:n TerveSos-palkintoehdokkaaksi. Finaaliin valittiin kuusi ehdokasta.

Ikä­mies­ten ryh­mäs­sä jut­tu len­tää ja teh­dään yh­des­sä ki­vo­ja asi­oi­ta

Lue Kymenlaakson Ankkurin lehtiartikkelista miesten kokemuksia Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintaan osallistumisesta.