Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70 -vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.

 

Tavoitteet

Yksinäisyys on yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa. Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueella on aiemmin havaittu tarve ikääntyneiden miesten toimijuutta korostavalle, organisoidulle toiminnalle. Erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeinen sosiaalisen aseman muutos saattaa altistaa elämänhallinnan ongelmille, syrjäytymiselle sekä erilaiselle riskikäyttäytymiselle.

 

Toiminta 

Hankkeen toimintamuotoina on etsivätyö, jonka tarkoituksena on kohderyhmän mahdollisimman tehokas tavoittaminen, ryhmä- ja yksilömuotoinen työskentely sekä vapaaehtoisvalmennus. Ryhmien toiminta on tarvelähtöistä ja ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan ryhmätoiminnan sisältöihin. Konkreettisina ryhmätoimintoina voi olla täten esimerkiksi erilaiset ulkona suoritettavat aktiviteetit ja retket, mahdolliset talkootyöt sekä esimerkiksi ruoanlaitto yhdessä. Toimintaa järjestetään Etelä-Karjalan alueella Imatralla ja Luumäellä sekä Kymenlaakson alueella Kotkassa ja Haminassa.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa elämänhallintaa, osallisuuden kokemuksia ja sosiaalista toimintakykyä tullaan mittaamaan soveltuvien mittareiden avulla. Hankkeen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, sekä yhteistyön tuloksia mitataan Social Return on Investment (SROI) – analyysin avulla.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeen yhteistyötahoina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Haminan, Kotkan ja Imatran kaupungit, Luumäen kunta sekä Etelä-Karjalan Mielenterveys Ry.

 

Koronan vaikutukset ikääntyneiden miestyöhön -webinaarin uutiskooste

Tutustu miestyön webinaarimme uutiskoosteeseen, tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan.

Koronapandemian vaikutukset ikämiehiin ja miestyöhön -webinaari

Tervetuloa maksuttomaan webinaariimme 5.11. klo 10 kuulemaan Kaakkois-Suomen alueen miestyön kokemuksista aiheesta.

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen terveiset Kaakkois-Suomesta

Tapaamisissa on noussut esille paikallinen tarve mieserityiselle ryhmätoiminnalle ja konkreettisia yhteistyön muotoja saatiinkin hyvin nopeasti aluilleen.

Nina Markkanen esittäytyy

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen hanketyöntekijä Nina Markkanen toteaa: ”On hienoa olla mukana kehittämässä uutta.”

Henri Uotila esittäytyy

Tutustu Kaakkois-Suomen hankkeemme Voimaa ikämiesten arkeen hankekoordinaattoriin Henri Uotilaan, joka työskentelee Lappeenrannan toimipisteessämme.

Uusi Voimaa ikämiesten arkeen -hanke Kaakkois-Suomeen

Hanke edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisää osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Kaakkois-Suomessa.