Julkaisemme yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä raportteja, suosituksia ja oppaita sekä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä asiantuntija-artikkeleita hyvinvoinnin, ikääntymisen, kuntoutuksen ja teknologian saralta. Lisäksi löydät sivulta myös Miina Sillanpään Säätiön apurahaa saaneiden tutkimusten tiivistelmiä.

 

Tutustu myös Blogit ja artikkelit -sivuillamme löytyviin kirjoituksiin ja pohdintoihin, aiheina mm. muistisairauksiin liittyvä ja käytetty termistö.

 

Tutkimukset, raportit, suositukset ja oppaat

  • Merkityksellinen lautanen, Raportti Wilhelmiina asumispalvelukeskuksen yhteiskehittämisestä, tavoitteena hoitohenkilöstön ravitsemustietämyksen kehittäminen ja asukkaiden asiakaskokemuksen parantaminen viihtyisien ruokaympäristöjen ja monipuolisen ravinnon kautta. Julkaistu 4.6.2021
  • ARMAS-festivaalin erillishanke digitaalisista taidepalveluista, jossa säätiö toimi yhteistyökumppanina osallistamalla ikääntyneitä ihmisiä digitaalisten taidepalvelujen pilotointiin ja laatimalla heidän kokemuksistaan raportin. Tutustu raporttiin (pdf). Julkaistu 16.3.2021
  • Gerontologia -lehdessä Vol 34 (2) 2020 julkaistu artikkeli Ikääntyvien naisten kokema yksinäisyys, kirjoittajat Miina Sillanpään Säätiön Virpi Annaniemi, Anne Rahikka ja Saini Suutari. Artikkelissa tarkastellaan ikääntyvien 60–76-vuotiaiden naisten kokemaa yksinäisyyttä sekä heidän yksinäisyydelle antamiaan merkityksiä. Lisäksi artikkelin keskeisenä kysymyksenä on niukan toimeentulon vaikutukset yksinäisyyden kokemuksiin. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä ikääntyvän naisen teemahaastattelusta.
  • Raportti Miina Sillanpään Säätiön Merkityksellistä elämää omassa kodissa -hankkeesta, joka käsitteli tulevaisuuden asumista ja palveluja ikäystävällisessä ympäristössä. Julkaistu 15.3.2019.
  • Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka on ollut mukana TOIMIA:n Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointi-asiantuntijaryhmässä laatimassa suositusta ”Suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä” , joka julkaistiin 5.7.2018.
  • Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari oli mukana Kuntoutuksen uudistamiskomiteassa SOSTE:n edustajana. Kuntoutuskomitean tehtävänä oli arvioida kuntoutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutostarpeet sekä tehdä ehdotus uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi ja sen edellyttämiksi säädösmuutoksiksi siten, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti. Kuntoutuskomitean raportti, julkaistu 9.11.2017.
  • Vanhusneuvostot vapaaehtoistyön asialla -vinkkivihko (pdf) Vinkkivihkon ovat laatineet yhdessä ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013–2017) ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt, joihin myös Miina Sillanpään Säätiö kuluu. Julkaistu 23.1.2017.

 

 

Apurahatutkimusten tiivistelmiä