Julkaisemme yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä raportteja, suosituksia ja oppaita sekä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä asiantuntija-artikkeleita hyvinvoinnin, ikääntymisen, kuntoutuksen ja teknologian saralta. Lisäksi löydät sivulta myös Miina Sillanpään Säätiön apurahaa saaneiden tutkimusten tiivistelmiä.

 

Tutustu myös Blogit ja artikkelit -sivuillamme löytyviin kirjoituksiin ja pohdintoihin, aiheina mm. muistisairauksiin liittyvä ja käytetty termistö.

 

Tutkimukset, raportit, suositukset ja oppaat

 • Merkityksellinen lautanen, Raportti Wilhelmiina asumispalvelukeskuksen yhteiskehittämisestä, tavoitteena hoitohenkilöstön ravitsemustietämyksen kehittäminen ja asukkaiden asiakaskokemuksen parantaminen viihtyisien ruokaympäristöjen ja monipuolisen ravinnon kautta. Julkaistu 4.6.2021
 • ARMAS-festivaalin erillishanke digitaalisista taidepalveluista, jossa säätiö toimi yhteistyökumppanina osallistamalla ikääntyneitä ihmisiä digitaalisten taidepalvelujen pilotointiin ja laatimalla heidän kokemuksistaan raportin. Tutustu raporttiin (pdf). Julkaistu 16.3.2021
 • Gerontologia -lehdessä Vol 34 (2) 2020 julkaistu artikkeli Ikääntyvien naisten kokema yksinäisyys, kirjoittajat Miina Sillanpään Säätiön Virpi Annaniemi, Anne Rahikka ja Saini Suutari. Artikkelissa tarkastellaan ikääntyvien 60–76-vuotiaiden naisten kokemaa yksinäisyyttä sekä heidän yksinäisyydelle antamiaan merkityksiä. Lisäksi artikkelin keskeisenä kysymyksenä on niukan toimeentulon vaikutukset yksinäisyyden kokemuksiin. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä ikääntyvän naisen teemahaastattelusta.
 • Raportti Miina Sillanpään Säätiön Merkityksellistä elämää omassa kodissa -hankkeesta, joka käsitteli tulevaisuuden asumista ja palveluja ikäystävällisessä ympäristössä. Julkaistu 15.3.2019.
 • Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka on ollut mukana TOIMIA:n Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointi-asiantuntijaryhmässä laatimassa suositusta ”Suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä” , joka julkaistiin 5.7.2018.
 • Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari oli mukana Kuntoutuksen uudistamiskomiteassa SOSTE:n edustajana. Kuntoutuskomitean tehtävänä oli arvioida kuntoutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutostarpeet sekä tehdä ehdotus uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi ja sen edellyttämiksi säädösmuutoksiksi siten, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti. Kuntoutuskomitean raportti (pdf), julkaistu 9.11.2017.
 • Vanhusneuvostot vapaaehtoistyön asialla -vinkkivihko (pdf) Vinkkivihkon ovat laatineet yhdessä ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013–2017) ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt, joihin myös Miina Sillanpään Säätiö kuluu. Julkaistu 23.1.2017.

 

Asiantuntijanäkökulmia

 • Pohdintoja teknologisen kehitystyön etiikasta. Säätiömme kehittämispäällikkö Helena Launiainen ajatuksia robotisaatiosta. Julkaistu 16.1.2017
 • Voimmeko vaikuttaa yksinäisyyteen -blogissa Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka pohtii sote-uudistusta. Julkaistu 28.11.2016
 • A new way of caring for the elderly -artikkeli julkaistiin kansainvälisessä International Innovation julkaisussa 2016. Kirjoittajat säätiönjohtaja Eija Sorvari ja kehittämispäällikkö Helena Launiainen käsittelivät vanhustenhoidon tulevaisuudennäkymiä. Julkaistu 21.1.2016
 • Onnellinen vanhuus tulevaisuuden kodissa. Kirjoittajina kehittämispäällikkö Helena Launiainen ja säätiönjohtaja Eija Sorvari. Ajatuksia tulevaisuuden asumismuodoista ja pohdintaa onnellisuuden eri näkökulmista. Julkaistu 3.9.2015

 

Apurahatutkimusten tiivistelmiä

 • Väitöskirjatutkimuksen julkaissut TtM Anu Jansson avaa kirjoittamassa blogissaan väitöskirjansa aihetta: Pakkautuuko yksinäisyys palvelutaloihin. Kirjoituksen lopussa linkki väitöskirjaan. Aiheesta julkaistu kansainvälinen artikkeli Ageing&Society-lehdessä 1/2022.
 • FM Virve Repo, Väitöskirjan tiivistelmä: Confined in Space. Limited Spaces in Everyday Life (Tilaan tuomittu. Rajoitetut tilat arkielämässä). Lue tiivistelmä: Repo (pdf)
 • FM Heikki Saxén, Eettisen raadit palvelutalojen arkietiikan määrittelyssä. Loppuraportti Saxen (pdf)
 • Vera Leo, PsM, Väitöskirjan tiivistelmä: Lauletun musiikin vaikutus AVH:n jälkeiseen kielelliseen oppimiseen sekä pitkäaikaiseen AVH:sta toipumiseen. Lue tiivistelmä (pdf)
 • Johanna Edgren, TtM, aiheena toimintakyky lonkkamurtumien jälkeen – yhteydessä olevat tekijät ja kahden yksilöllisen kuntoutusmenetelmän vaikutukset. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät lonkkamurtumista toipuvilla ikääntyneillä henkilöillä. Lisäksi selvitetään kolmen kuukauden voimaharjoittelun sekä vuoden kestävän kotikuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn. Jyväskylän yliopisto. Lue tiivistelmä: Johanna Edgren (pdf)
 • Jori Reijula, Tkt, tutkimusinsinööri, aiheena älytila työkyvyn ja jaksamisen tukena hoitotyössä. Lue tiivistelmä: Reijula (pdf)
 • Riitta Turjanmaa, TtM, aiheena iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen tukeminen – voimavaralähtöisen toimintamallin kehittäminen. Väitöskirjatutkimus, Itä-Suomen yliopisto. Lue väitöskirja: Turjamaa_Older People’s Individual Resources and Reality in Home Care