Julkaisemme Miina Sillanpään Säätiön apurahaa saaneiden tutkimusten tiivistelmiä sekä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä asiantuntija-artikkeleita hyvinvoinnin, ikääntymisen, kuntoutuksen ja teknologian saralta.

 

Tutustu myös Blogit ja artikkelit -sivuillamme löytyviin kirjoituksiin ja pohdintoihin, aiheina mm. muistisairauksiin liittyvä ja käytetty termistö.

 

Asiantuntijanäkökulmia

  • Pohdintoja teknologisen kehitystyön etiikasta. Säätiömme kehittämispäällikkö Helena Launiainen ajatuksia robotisaatiosta. Julkaistu 16.1.2017
  • Voimmeko vaikuttaa yksinäisyyteen -blogissa Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka pohtii sote-uudistusta. Julkaistu 28.11.2016
  • A new way of caring for the elderly -artikkeli julkaistiin kansainvälisessä International Innovation julkaisussa 2016. Kirjoittajat säätiönjohtaja Eija Sorvari ja kehittämispäällikkö Helena Launiainen käsittelivät vanhustenhoidon tulevaisuudennäkymiä. Julkaistu 21.1.2016
  • Onnellinen vanhuus tulevaisuuden kodissa. Kirjoittajina kehittämispäällikkö Helena Launiainen ja säätiönjohtaja Eija Sorvari. Ajatuksia tulevaisuuden asumismuodoista ja pohdintaa onnellisuuden eri näkökulmista. Julkaistu 3.9.2015

 

Apurahatutkimusten tiivistelmiä

  • FM Heikki Saxén, Eettisen raadit palvelutalojen arkietiikan määrittelyssä. Loppuraportti Saxen (pdf)
  • Johanna Edgren, TtM, aiheena toimintakyky lonkkamurtumien jälkeen – yhteydessä olevat tekijät ja kahden yksilöllisen kuntoutusmenetelmän vaikutukset. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää fyysiseen toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät lonkkamurtumista toipuvilla ikääntyneillä henkilöillä. Lisäksi selvitetään kolmen kuukauden voimaharjoittelun sekä vuoden kestävän kotikuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn. Jyväskylän yliopisto. Lue tiivistelmä: Johanna Edgren (pdf)
  • Jori Reijula, Tkt, tutkimusinsinööri, aiheena älytila työkyvyn ja jaksamisen tukena hoitotyössä. Lue tiivistelmä: Reijula (pdf)
  • Riitta Turjanmaa, TtM, aiheena iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen tukeminen – voimavaralähtöisen toimintamallin kehittäminen. Väitöskirjatutkimus, Itä-Suomen yliopisto. Lue väitöskirja: Turjamaa_Older People’s Individual Resources and Reality in Home Care