Julkaistu 31.8.2023

Blogin kirjoittajana on Miina Sillanpään Säätiön eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Eija Sorvari, joka on työskennellyt säätiön johdossa 17 vuoden ajan.

 

Olen työskennellyt lähes koko työelämäni sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Niistä viimeisimmän ja urani pisimmän ajanjakson olen ollut Miina Sillanpään Säätiössä. Kuten moni muukin järjestökentällä toimiva henkilö, tuon usein esille sitä, että teemme merkityksellistä työtä. Nyt kun meneillään ovat varsinaisen työurani viimeiset työviikot, olen pohtinut paljon sitä, mikä tekee työstä merkityksellistä ja mitä kokemus siitä antaa työntekijälle itselleen, organisaatiolle ja yhteiskunnalle.

 

Filosofi, tutkija Frank Martelan mukaan työn merkityksellisyys syntyy siitä, että hyvää tarkoittava päämäärä sekä mahdollisuus ilmaista ja toteuttaa itseään tekevät työstä arvokasta ja sitä kautta merkityksellistä. Yleishyödyllisen säätiön arvopohja rakentuu yhteiskunnallisen hyvän aikaansaamiselle sen mukaisesti, miten säätiön perustaja on sen ilmaissut ja se on sääntöihin kirjattu. Miina Sillanpään Säätiön tarkoitus on järjestää, kehittää ja tukea vanhusten asumista ja muita vanhusten palveluja sekä kuntoutusta ja kansanterveyttä edistävää toimintaa.

 

Säätiön oma tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää kaikille avoimesti hyödynnettävissä oleviin sosiaalisiin innovaatioihin. Kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten levittämiseen ja juurruttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Säätiössä on syntynyt viime vuosina useita valtakunnallisesti käyttöön otettuja toimintamalleja ja aineistoja, kuten mm. Muistaakseni Laulan -toimintamalli ja laulukirja, joita köytetään palvelukeskuksissa ja hoivakodeissa eri puolilla Suomea. Luontokortit, joista on otettu useita painoksia, löytyvät nykyisin verkkosivuiltamme sähköisessä muodossa. Tunnetuin ja käytetyin innovaatiomme on yhdessä Muistiliiton kanssa kehitetty, säätiön ylläpitämä maksuton Muistipuisto-verkkopalvelu aivoterveydestään huolehtiville tai lievässä muistisairauden vaiheessa oleville henkilöille.

 

Tutkimus- ja kehittämistyö on innostavaa ja uutta luovaa. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa itseään, mitä pidetään yhtenä merkityksellisen työn kulmakivenä. Johtamiselta se edellyttää toimintatapojen tunnistamista, arvioimista ja kehittämistä niin, että jokainen työntekijä ja koko organisaatio voivat hyvin, kukoistavat ja saavuttavat yhteiseen hyvään tähtäävät päämäärät laadukkaalla työllään. Olemme Miina Sillanpään Säätiössä panostaneet paljon yhteishengen luomiseen, toisiamme arvostavaan kohteluun ja yhteisiin kehittämistyöpajoihin, joissa on ideoitu mm. uusia kehittämishankkeita ja omien toimintamalliemme uudistamista.

 

Toimintaamme ohjaavat yhdessä pohditut arvomme sekä arjen työhön viety strategia. Merkityksellisyyden kokemusta lisää meillä, kuten yleensäkin järjestölähtöisessä työssä, jatkuva vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Meillä se tarkoittaa mm. sitä, että ikääntyneet ihmiset osallistuvat kehittämistoiminnan eri vaiheisiin tarpeiden tunnistamisesta kehittämishankkeiden ideointiin, toteutukseen ja arviointiin.

 

Miina Sillanpään Säätiön oma yritys Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja ikääntyneille. Ikääntyneiden kanssa työskentelevät hoitajat ja muut ammattilaiset tekevät joka päivä merkityksellistä, asukkaan hyvää arkea turvaavaa työtä. Toivon kovasti, että ikääntyneiden kanssa työskentelevän henkilöstön, omaishoitajien ja vapaaehtoisten työ saisi entistä suuremman yhteiskunnallisen arvostuksen.

 

Miina Sillanpään Säätiön toiminnassa ikääntyvä Suomi mahdollisuuksineen ja haasteineen on ollut jo vuosia keskiössä. Siirryn itse nyt uuteen elämänvaiheeseen ja opettelen kuulostelemaan henkilökohtaisesti, miltä sanat ikääntyvä, ikääntynyt, seniori tai eläkeläinen kuulostavat. Meitä eläkeläisiä on moneksi ja siksi meillä on monenlaisia tarpeita, toiveita ja yhä toteutumattomia unelmia. Toivonkin, että yhteiskunnassamme huolehditaan siitä, että ihminen ei muutu työelämästä pois jäätyään vähitellen näkymättömäksi. On syytä kuulla, kuunnella ja osallistaa kaikenikäisiä kansalaisia. Merkityksellisellä työllä voidaan tehdä paljon hyvää sen edistämiseksi, että jokainen ihminen kokee elävänsä merkityksellistä elämää.

 

Yksi Miina Sillanpään Säätiön arvoista on ”Onnistumme yhdessä”. Olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä asiantuntevien hallitusten ja osaavien, innostavien työtovereiden sekä erinomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tästä vuodesta alkaen nousee joka syksy 1.10. lippu salkoon Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle. Toivotan menestystä Miina Sillanpään Säätiölle ja kaikille sotejärjestöille!

 

”Jokaiselle ihmiselle tekee hyvää, kun hän saa nähdä ja kuulla, että sydämen halulla tehty työ saa vastakaikua ja ymmärtämystä. osakseen”

– Miina Sillanpää

 

Eija Sorvari
toimitusjohtaja