Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää Keko-kuntoutusta jo vuodesta 2001 lähtien. Alkujaan Kehitysvammaliitto ry:n kanssa suunniteltu Keko-kuntoutus on tarkoitettu työikäisille kehitysvammaisille henkilöille sekä heidän omille ohjaajilleen. Kuntoutus on saanut positiivista palautetta ja kannustanut kehitysvammaisia henkilöitä terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin. Lisäksi kehitysvammaisten omien ohjaajien osaaminen on vahvistunut. Jatkuva laadun parantaminen on olennainen osa Keko-kuntoutuksen toteutusta.

 

Tarkoitus, tavoitteet ja vaikutukset

THK12 Keko

Keko-kuntoutuksessa ohjataan kehitysvammaisia osallistujia oppimaan fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen ja itsestä huolehtimisen vaikutuksista terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn. Tarkoituksena on, että osallistujat hyödyntävät kuntoutuksessa opittua omassa arjessaan.

 

Kuntoutuksen tavoitteena on, että osallistujat mm. lisäävät päivittäistä aktiivisuuttaan, liikkuvat enemmän, muuttavat ruokailutottumuksiaan terveellisemmiksi, soveltavat lautasmallia ruokaillessaan, peseytyvät säännöllisesti sekä huolehtivat siisteydestään ja asianmukaisesta vaatetuksesta. Positiiviset vaikutukset heijastuvat kohentuneen hyvinvoinnin lisäksi myös osallistujien fyysiseen kuntoon, verenpaine-, rasva- ja sokeriarvoihin sekä painoon. Muutosten kautta he selviävät päivittäisessä elämässään omatoimisemmin ja jaksavat osallistua työelämään paremmin. Ohjaajat ja läheiset valmentavat ja tukevat kuntoutujia muutoksessa.

 

Tutkimuksellinen kehittäminen

Keko-kuntoutuksen kehittäminen perustuu systemaattiseen arviointiin, jossa selvitetään kuntoutuksen yksilöllisiä ja ryhmätason vaikutuksia. Tietoa kerätään kuntoutuksen aikana testien, kyselyjen ja palautteiden avulla. Laadun parantamisessa ja sisällön päivittämisessä hyödynnetään kuntoutuksesta saadun tiedon ohella alan uusimpia tutkimuksia. Keko-kuntoutuksesta on lisäksi tulossa pro gradu -tutkielma.

 

Kuntoutuksen sisältö 

Miina Sillanpään Säätiö, keko, kuntoutus, kurssi, kehitysvammaisuus, hanke, toimintakyky, terveyden edistäminen, toimintakyky

Vuosittain kuntoutusta järjestetään viidelle ryhmälle. Kuntoutus toteutetaan vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti keskustellen, kokeillen ja harjoitellen. Osallistujat kokeilevat erilaisia liikuntamuotoja, kuten sauvakävelyä, vesiliikuntaa ja kuntosaliharjoittelua. Kuntoutuksen aikana harjoitellaan myös ravintosuositusten mukaista ruokailua ja ruoan valmistusta. Osallistujat saavat muutosta aktivoivaa materiaalia sekä palautetta omasta terveydestään (mm. BMI, verenpaine, verensokeri) ja toimintakyvystään (mm. kävelytesti). Lisäksi osallistujat laativat omat kuntoutustavoitteensa ja saavat palautetta niiden toteutumisesta. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, ja vapaa-ajanohjaaja.

 

Keko-kuntoutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Neljän vuorokauden intensiivijakso Helsingissä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa keväällä.
  2. Viiden kuukauden omaseurantajakso, jolloin kuntoutujat harjoittelevat kuntoutuksen teemojen mukaisia asioita omalla kotipaikkakunnallaan.
  3. Neljän vuorokauden intensiivijakso osallistujien kotipaikkakunnallaan syksyllä. Tällöin myös läheisillä ja muilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua osittain kuntoutukseen.

 

 

Otteita Keko-kuntoutuksen päiväkirjasta

Kevään kehitysvammaisten aikuisten Keko-kuntoutusryhmien anti on ollut monipuolista ja innostavaa. Lue otteita ohjaajien päiväkirjamerkinnöistä.

Ohjaajien merkitys kuntoutuksen onnistumisessa

Ohjaajat ovat keskeisessä roolissa kuntoutuksen onnistumisessa. Loistavinta on, kun ohjaajien innostus elämäntapamuutoksien tukemisessa siirtyy työyhteisöön.

Kuntoutus parantaa koko perheen hyvinvointia

Isä ja poika löysivät Keko-kuntoutuksen myötä yhdessä liikkumisen riemun ja paremmat elämäntavat! Hae pikaisesti mukaan kevään 2019 Keko-kuntoutukseen.

Keko-kuntoutukseen haku avoinna

Kehitysvammaisten aikuisten Keko-kuntoutusjaksoille haku on käynnissä. Huhti- ja toukokuun jaksoilla on vielä tilaa, hae pikaisesti mukaan!

Yhdessä tekeminen on ollut mukavaa!

”Huomaan, että kunto on parantunut, koska on parempi olo” – kuulumisia Keko-kuntoutuksesta vuoden päättyessä. Vuoden 2019 kuntoukseen haku alkaa vuoden vaihteessa.

Keko-kuntoutuksesta eväitä myös seksuaalisuuteen

Arjen itsehoidon lisäksi käsittelemme Keko-kuntoutuksessa myös seksuaalisuutta. Lue ohjaaja Annamari Oksasen tunnelmia ja kokemuksia antoisasta yhteistyöstä.

Kuntoutus parantaa koko perheen hyvinvointia

Isä ja poika löysivät Keko-kuntoutuksen myötä yhdessä liikkumisen riemun ja paremmat elämäntavat!

Keko-kuntoutus, osallistujan kynästä

”Täällä kuntoutuksessa on oppinut paljon ruokavinkkejä, liikuntavinkkejä ja terveellisiä asioita” kertoo Keko-kuntoutukseen osallistunut Minna.

Säätiö mukana kansainvälisessä konferenssissa

Keko-kuntoutusta ja sen positiivisia vaikutuksia kehitysvammaisten työikäisten terveyteen ja fyysiseen kuntoon esiteltiin kuntoutuksen konferenssissa.

Yhdessä toisiaan tukien ja kehittäen eteenpäin!

Keko-kuntoutuksen yhteisöllinen tekeminen ryhmämuotoisena toteutuksena sekä hyvä ryhmähenki auttoivat kuntoutuksen teemojen sisäistämisessä.