Keko-valmennus on työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän kahdelle ohjaajalleen suunnattu elintapavalmennus. Se tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä omaan terveyteen liittyvien tärkeiden teemojen äärelle.

 

Valmennuksessa tunnistetaan ja hyödynnetään omia vahvuuksia sekä havaitaan ja haastetaan totuttuja toimintatapoja ja käyttäytymismalleja. Toiminnan ydintä ovat muutoksia tukeva positiivinen ilmapiiri sekä oppiminen yhdessä kokeillen ja tehden.

Keko-valmennus järjestetään vuosittain viidelle ryhmälle.

 

 

Keko-valmennuksen tavoitteet

Keko-valmennuksen tavoitteena on, että osallistujien toimintakyky kohenee ja terveyskäyttäytyminen paranee. Tämä tarkoittaa, että

  • osallistujat tekevät myönteisiä muutoksia arkiliikunnassa ja ravitsemuksessa.
  • osallistujat huolehtivat päivittäisestä palautumisestaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan.

Tavoitteena on myös, että kehitysvammaisten henkilöiden lähipiirin ihmiset, kuten asumisyksikön ja työ- ja toimintakeskusten ohjaajat sekä läheiset osaavat tukea kehitysvammaista henkilöä hänen henkilökohtaisten terveystavoitteidensa saavuttamisessa.

Valmennuksen myönteiset vaikutukset ilmenevät osallistujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistymisenä sekä kansansairauksien riskien vähenemisenä. Positiiviset muutokset edistävät osallistujien toimijuutta, omatoimisuutta ja jaksamista arjessa.

 

Keko-valmennusprosessi

Keko-valmennus kestää reilun vuoden sisältäen kaksi lähijaksoa kaikille osallistujille ja lisäksi etävalmennuksen ohjaajille. Valmennuksessa käytetään virtuaalista Keko-puistoa, joka tarjoaa tietoa ja toimintaa myös valmennuksen jälkeen. Alla on avattu tarkemmin Keko-valmennuksen sisällöt.

 

 

Keko-valmennus kestää reilun vuoden sisältäen kaksi lähijaksoa kaikille osallistujille ja lisäksi etävalmennuksen ohjaajille. Valmennuksessa käytetään virtuaalista Keko-puistoa, joka tarjoaa tietoa ja toimintaa myös valmennuksen jälkeen. Alla on avattu tarkemmin Keko-valmennuksen sisällöt.

 

Ohjaajien etävalmennus

Valmennus alkaa kehitysvammaisten osallistujien omien ohjaajien (2) eli ”Tsemppareiden” etävalmennuksella. Se auttaa ohjaajia omaksumaan Tsempparin roolin ja orientoi heitä Keko-valmennuksen tavoitteelliseen toimintaan. Ohjaajat asettavat itselleen myös henkilökohtaisen tavoitteen Tsemmpparina kehittymiselle.

Valmennusten ajankohdat sovitaan ryhmäkohtaisesti ja toteutetaan Teams-sovelluksella.

 

Tsempparin rooli on tärkeä, sillä Keko-valmennus perustuu yhteisön kykyyn siirtää valmennuksessa opitut asiat osaksi arkea. Parhaimmillaan kehitysvammaisen osallistujan muutosprosessi on arkeen sujuvasti liittyvä sekä hänen rajoituksensa ja erityisesti vahvuutensa huomioiva tuettu kokonaisuus.

 

Ensimmäinen lähijakso

Valmennettavien kotipaikkakunnalla toteutuvalla ensimmäisellä lähijaksolla arvioidaan osallistujien fyysistä toimintakykyä ja elintapoja. Kehitysvammaiset henkilöt ja heidän kaksi ohjaajaansa oppivat käytännönläheisesti terveyttä edistävästä liikunnasta, ravitsemuksesta, palautumisesta ja henkilökohtaisen hygienian hoidosta. He kokeilevat mm. erilaisia liikuntalajeja ja perehtyvät käytännössä terveelliseen ravitsemukseen. Jokainen osallistuja laatii myös omat terveystavoitteensa.

 

Lähijaksolla järjestetään kehitysvammaisen henkilön lähipiirissä toimiville asumisyksikön ja työ- ja toimintakeskusten ohjaajille sekä läheisille keskustelutilaisuudet, joissa he saavat tietoa Keko-valmennuksesta ja pohtivat sitä, miten he voivat tukea kehitysvammaista henkilöä tämän tavoitteissa.

 

Omaseurantajakso ja ohjaajien etävalmennus

Lähijaksojen väliin sijoittuvalla omaseurantajaksolla osallistujat harjoittelevat oppimiaan taitoja ohjaajiensa tuella. Tsemppareiden (ohjaajien) työtä tuetaan etävalmennuksella, jossa he myös arvioivat omien Tsempparitaitojensa kehittymistä.

Valmennuksen ajankohdat sovitaan ryhmäkohtaisesti.

 

Toinen lähijakso

Toinen lähijakso toteutetaan osallistujien kotipaikkakunnan läheisyydessä. Sen aikana syvennetään opittua ja laajennetaan terveystietämystä ja keinovalikoimaa. Jaksolla kokeillaan myös uusia ryhmän toiveiden mukaisia liikuntalajeja. Lisäksi jaksolla toistetaan fyysistä toimintakykyä ja elintapoja arvioivat seurantatestit ja arvioidaan henkilökohtaisten terveystavoitteiden toteutumista. Tehty arvio pohjaa uusien tavoitteiden asettamista.

 

Pitkäaikasivaikutusten arviointi

Toisen lähijakson jälkeen Keko-valmennukseen osallistuneet kehitysvammaiset henkilöt ja heidän ohjaajansa toteuttavat tavoitteidensa mukaista toimintaa arjessaan.

Lisäksi ohjaajat osallistuvat etäyhteyksin toteutettavaan loppuhaastatteluun, jossa he arvioivat Keko-valmennuksen hyötyjä itselleen ja työyhteisölleen. Kehitysvammaisten osallistujien terveyskäyttäytymisen muutosta arvioidaan elintapakyselyllä. Kerätty tieto mahdollistaa valmennusprosessin pitkäaikaisvaikutusten arvioinnin ja kehittämisen edelleen.

 

Keko-puisto

Kekopuisto on kehitysvammaisille henkilöille ja heitä tukeville henkilöille suunnattu verkkopalvelu. Se tarjoaa Keko-valmennuksen teemojen mukaista tietoa, harjoituksia ja pelejä. Sen avulla voi kerrata ja täydentää Keko-valmennuksessa opittuja asioita. Keko-valmennukseen osallistuvat ohjaajat voivat käyttää Kekopuistoa myös valmennuksen jälkeen asumisyksiköiden asukkaiden sekä työ- ja toimintakeskusten asiakkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämisessä.

 

Keko-valmennukseen hakeutuminen

Vuosittain järjestetään viisi Keko-valmennusta. Vuoden 2021 ryhmät ovat parhaillaan käynnissä. Oletko kiinnostunut osallistumaan valmennukseen ryhmäsi kanssa ensi vuonna? Jätä meille yhteystietosi, niin otamme yhteyttä tammikuun 2022 aikana rahoituksen ja ajankohtien varmistuttua.
ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi

Huomioimme toiminnassamme valtakunnalliset ja paikalliset koronarajoitukset. Toteutamme valmennuksen joustavasti hyödyntäen viime vuoden hyviä kokemuksia poikkeusolojen toteutuksista.

 

Valmennukseen haetaan ryhmänä. Samasta paikasta valmennukseen hakee kahdeksan työikäistä kehitysvammaista henkilöä ja heidän kaksi motivoitunutta ohjaajaansa. Omat ohjaajat huolehtivat valmennuksessa kehitysvammaisten osallistujien mahdollisesta avun ja tuen tarpeesta kuten lääkityksestä yms. sekä osallistuvat Keko-valmennukseen. Ohjaajille korvataan palkkakuluja molemmilta lähivalmennusjaksoilta. Palkka on korottamaton tuntipalkka, joka ei sisällä ylitöitä, iltalisiä tms. ylimääräisiä korvauksia. Kehitysvammaisille osallistujille valmennus on maksutonta.

 

 

Aktiivisena osallistujana Keko-valmennuksessa -webinaari

Ilmoittaudu mukaan webinaariimme 9.12. klo 9.30-10.30 kuulemaan aiheesta: Aktiivisena osallistujana kehitysvammaisten henkilöiden elämäntapamuutokseen tähtäävässä Keko-valmennuksessa.

Terveys ja toimintakyky kohenevat Keko-valmennuksessa

Vuoden 2020 Keko-valmennuksen tulokset osoittavat, että kehitysvammaisten osallistujien elintavat kohenivat, fyysinen toimintakyky parani ja terveysriskit pienenivät.

Ilon kautta voittoon Keko-valmennuksessa

Keko-valmennus on työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajillensa suunnattu elintapavalmennus. Hae nyt mukaan oman ryhmäsi kanssa!

Hae nyt mukaan Keko-valmennukseen!

Työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajilleen suunnattu Keko-valmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä terveyteen liittyvien teemojen äärelle. Haku auki 15.2. asti.

Keko-valmennuksen kehitysharppaus

Monipuolinen Keko-kokonaisuus sisältää kehitysvammaisten henkilöiden lähivalmennuksen, heidän ohjaajiensa etävalmennuksen ja kaikkien käytettävissä olevan Keko-puiston.

Korona-aika haastaa ja auttaa löytämään uutta

Rajoitteiden äärellä on jouduttu miettimään, miten saavutamme muuttuneessa tilanteessa Keko-valmennuksen toiminnalle asetetut tavoitteet.

Ville haluaa lenkkeillä – Keko-kuntoutuksen teoreettinen perusta

Terveyskäyttäytymisen muutosteoriat ohjaavat Keko-kuntoutusta.

Muistipuisto saa pikkusisaren

Muistipuisto saa pikkusisaren eli ”Keko-puiston”, joka tulee tarjoamaan toimintakykyä ja terveyttä edistäviä ideoita sekä käytännön harjoituksia kehitysvammaisten aikuisten elintapamuutosten tueksi.

Kuntoutus parantaa koko perheen hyvinvointia

Isä ja poika löysivät Keko-kuntoutuksen myötä yhdessä liikkumisen riemun ja paremmat elämäntavat!

Tukea terveellisten valintojen tekemiseseen

Keko-kuntoutuksessa kohderyhmänä ovat myös heidän omat ohjaajansa, ympäröivä työyhteisö sekä läheiset.