Avustetun toiminnan keskeisenä haasteena on avustuksilla kehitettyjen toimintamallien laajempi levittäminen ja skaalaaminen. Sote-järjestöjen rahoitusta koskevan asetuksen tulee huomioida myös nämä kehittämistyön vaiheet.  

 

Järjestöt ovat taitavia ja tuloksellisia erityisesti sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita, joilla ratkotaan yhteiskunnallisia ongelmia.

 

Tällä hetkellä sote-järjestöille ja säätiöille suunnatuissa avustuksissa ongelmana on etenkin kehitettyjen toimintamallien ja ratkaisujen laajempi levittäminen ja skaalaaminen. Projektiavustuksissa lähtökohdan tulee olla uuden luomisessa, ei olemassa olevien innovaatioiden levittämisessä. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta syntyy kuitenkin vasta, kun innovaatio leviää laajemmin käyttöön eikä jää yhden järjestön sisäiseksi ratkaisuksi.

 

Miina Sillanpään Säätiö jätti lausuntonsa asetusesitykseen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Säätiö painotti myös tilakustannusten jakamisen mahdollisuutta. On tärkeää, että yleishyödylliset organisaatiot voivat keskenään jakaa vuokra- ja toimitilakustannuksia, kun samoissa yhdelle järjestölle investointiavustuksella tuetuissa tiloissa toimii useampi järjestö tai säätiö.

 

Tutustu Säätiön jättämään lausuntoon tästä (pdf).