Miina Sillanpään Säätiö hakee

Hankekoordinaattoria Kunnon kaveri -hankkeeseen

 

Hankkeessa kehitetään ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa yli 65-vuotiaiden ikäihmisten fyysistä toimintakykyä ja liikkumista. Tavoitteena on myös, että ikääntyvät asukkaat aktivoituvat liikkumaan yksin ja yhdessä. Hanke perustuu verkostotyöhön ja yhteiskehittämiseen. Toimintamuotoja ovat mm. etsivä vanhustyö, yksilöllinen liikuntaohjaus, ryhmäliikunta sekä liikuntakaveri- ja vapaaehtoistoiminta.

 

Hankekoordinaattori vastaa toimintaan osallistuvien ikäihmisten alkukartoituksesta, liikuntasuunnitelmista ja -ohjauksista sekä palautteiden keruusta. Hän perehdyttää vapaaehtoiset ja vastaa etsivästä vanhustyöstä alueellisten yhteiskumppaneiden kanssa. Hänen vastuullaan on myös vapaaehtoisille suunnatun materiaalin koostaminen sekä hankkeen viestintä ja tiedottaminen.

 

Edellytämme:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • perehtyneisyyttä ikäihmisten liikuntaan
 • sujuvaa digitaalisten työvälineiden käyttöä
 • verkostotyön osaamista
 • kehittävää, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta.

Eduksi katsomme:

 • kokemuksen hanke- ja kehittämistyöstä
 • työkokemuksen ikääntyneiden kanssa
 • kokemuksen yksilö- ja ryhmäohjauksesta
 • yhteistyökyvyn, joustavuuden ja kokonaisuuksien hallinnan.

Tarjoamme:

 • monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen
 • mahdollisuuden osallistua työn kehittämiseen näköalapaikalta
 • joustavat työn tekemisen mahdollisuudet.

 

Hanke toteutuu Helsingin Pikku Huopalahdessa sijaitsevan toimipisteen lähialueilla. Määräaikainen työsuhde kestää 12 kk ja alkaa sopimuksen mukaan.

 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 2.6.2021: https://q.surveypal.com/Kunnon-kaverit-hakemus.
Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi, jotka olet nimennyt sukunimesi mukaan.

 

Tiedustelut: Kehittämispäällikkö Helena Launiainen, puh. 040 952 3239

Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.
miinasillanpaa.fi