Seuraavien vuosikymmenien aikana ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä tulee edelleen kasvamaan ja on tarpeen varautua tilanteeseen myös asumisratkaisujen osalta. On hyvä muistaa, että ikääntyneet eivät ole yhtenäinen joukko samanlaisine asumistarpeineen. Ikääntymisen myötä elämäntilanteet muuttuvat ja toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset heijastuvat myös asumiseen. Tarvitaan ikääntyville kohdistettua asumiseen liittyvää neuvontaa ja tiedotusta erilaisista asumisratkaisuista sekä tietoisuuden lisäämistä asumiseen liittyvistä kysymyksistä.  Kaikkien on hyvä viimeisten työssäolovuosien aikana tai viimeistään eläkkeelle siirryttäessä pysähtyä pohtimaan tulevaisuuden asumisratkaisujaan.

 

Ympäristöministeriö on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle järjestöavustuksen ikääntyneiden kansalaisten asumisen ennakoinnin ja varautumisen tukemiseen. Ikäasumisen ennakointi -hankkeen (12/2021–11/2022) tavoitteena on edistää eläkkeelle siirtyvien tai jo siirtyneiden senioreiden neuvontaviestintää asumisen ennakoinnissa. Erityisesti hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota yksin asuvien tai haastavassa elämäntilanteessa olevien ikääntyvien asumisen omaehtoiseen ennakointiin ja varautumiseen. Kehittämistyössä tullaan aktiivisesti panostamaan ikääntyneiden omien kokemusten ja tarpeiden huomioimiseen. Hankkeessa tuotetaan selkeää ja ymmärrettävää kirjallista ja sähköistä neuvontamateriaalia yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien järjestöjen kanssa. Muita avustusta saaneita tahoja ovat Ikäinstituutti, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto, koordinointia hoitaa Työtehoseura.

 

Tutustu Ympäristöministeriön tiedotteeseen aiheesta.