Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari

Miina Sillanpään Säätiö antoi 25.9.2020 lausunnon sote-uudistuksesta.

 

Säätiö pitää tärkeänä sote-uudistuksessa kolmannen sektorin toiminnan integrointia asiakkaiden palveluprosesseihin. Järjestöjen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat laadultaan ja vaikuttavuudeltaan parhaat mahdolliset palvelut.  Monet järjestölähtöisistä palveluntuottajista ovat pieniä toimijoita, joiden mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin on turvattava.

 

Miina Sillanpään Säätiö korostaa lausunnossaan panostamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ennaltaehkäisevällä työllä raskaiden, kalliiden palvelujen tarve voidaan siirtää myöhemmäksi tai parhaimmillaan estää kokonaan. Järjestöjen monipuolisen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan tunnistaminen ja hyödyntäminen kunnissa ja sote-maakunnissa on tärkeää. Järjestöt ovat myös kehittäjiä, joilla on merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka jatkuvuus on turvattava. Kehittämisyhteistyöllä voidaan edistää uusien kustannustehokkaiden toimintamallien käyttöön ottoa sekä lisätä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

 

Sotelausunto 25.9.2020 (pdf)