Miina Sillanpään Säätiö oli mukana ministeri Krista Kiurun koolle kutsumassa kuntoutuksen pyöreän pöydän tilaisuudessa 26.2.2020 Sosiaali- ja terveysministeriössä. Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari toi esille puheenvuorossaan ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja vahvistamisen tärkeyden.

 

”Ikääntyneiden kuntoutukseen ohjautuvuutta riittävän varhain tulee parantaa ja varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ohjautuneen iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisen osana tarkistetaan aina myös kuntoutuspalvelujen tarve. Ikääntyneiden kohdalla on olennaista huolehtia laaja-alaisesta kuntoutuksesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen kuntoutus) sekä mahdollisuuksista ennalta ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä hyte-toiminnan ja ehkäisevän kuntoutustoiminnan avulla.”

 

Lue koko puheenvuoro: Kuntoutus ylläpitää ja edistää toimintakykyä (pdf)