Miina Sillanpään Säätiö on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. Miina Sillanpään Säätiö kannattaa vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toiminnon perustamista edistämään ikääntyneiden asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassamme.

 

Vanhusasiavaltuutetun tehtävässä toimiminen edellyttää monipuolista yhteistyötä vanhusten asioissa toimivien järjestöjen, säätiöiden, palveluntuottajien ja muiden yhteisöjen kanssa. Keskeistä on varmistaa, että ikääntyneiden ihmisten omat mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vahvistuvat.

 

Tutustu lausuntoon (pdf)