Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista kuntoutuksen uudistusta syksyllä 2020 julkaistun kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on uudistaa kuntoutusjärjestelmää niin, että se on yhdenvertainen, oikea-aikainen, kustannustehokas ja ohjattava. Kuntoutuksen avulla kuntoutujaa tuetaan selviytymään omissa toimintaympäristöissään.

 

Kuntoutuksen uudistaminen perustuu vuonna 2017 julkaistuun kuntoutuksen uudistamiskomitean raporttiin, jossa komitea esitti 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari oli kuntoutuksen uudistamiskomitean jäsen SOSTE ry:n edustajana.

 

Osana kuntoutuksen uudistusta sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään vuosille 2021–2022 ajoittuva hanke lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteista. Hankkeen tavoitteena on valmistella työ- ja toimintakyvyn arviointiin perustuvat valtakunnalliset asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset, yhdenvertaiset ja vaikuttavat terveydenhuollon lääkinnällisiin kuntoutuspalveluihin ohjautumisen perusteet. Lopputuloksena valmistuu opas, johon kootaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumista edistävät ohjeet.

 

Hankkeeseen on perustettu ohjausryhmä sekä pienryhmiä, jotka valmistelevat oppaaseen mm. eri ikäryhmien kuntoutusta koskevat sisällöt. Projektin johtajana toimii kuntoutusylilääkäri, professori Mauri Kallinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja projektipäällikkönä Ulla Kolomainen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtajan Eija Sorvarin ikääntyneiden kuntoutusta valmistelevan pienryhmän puheenjohtajaksi. Ryhmän jäsenet koostuvat lääkinnällisen kuntoutuksen huippuasiantuntijoista eri puolilta Suomea.

 

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysministeriö järjestää hankkeesta webinaareja, joiden ajankohtia voi seurata tulevana keväänä ministeriön verkkosivuilta. Oppaasta järjestetään myös kommentointikierros vuoden 2022 aikana.