Mika Pekkonen aloittaa säätiön asiantuntijana   

Kuntoutuksen pitkän linjan kehittäjä, asiantuntija ja ylilääkäri Mika Pekkonen aloittaa Miina Sillanpään Säätiön osa-aikaisena asiantuntijana 1.1.2024. Mika Pekkonen tulee vahvistamaan Säätiön kuntoutusta koskevaa TKIO-toimintaa ja hankevalmistelua kevään 2024 ajaksi.

”Olen toiminut kuntoutuksen kentällä käytännössä koko työurani ajan, noin 30 vuotta. Siirtyessäni nyt myös osakeyhtiöyrittäjäksi haen yhteistyömahdollisuuksia kuntoutuksen TKI-toimintaan alan yhteisöjen kanssa. Miina Sillanpään Säätiö -konserni on minulle tuttu, ja olen innoissani tästä yhteistyömahdollisuudesta. Kuntoutuksen uudistamista on tärkeää jatkaa ja Miina Sillanpään Säätiöllä on siihen pitkät perinteet ja paljon annettavaa”, Mika Pekkonen toteaa.

 

Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Soile Kuitunen pitää tärkeänä kuntoutumista ja sen uudistamista ikääntyneille.

“Oikeus kuntoutumiseen kuuluu kaikille, myös ikääntyneille ja vanhuksille. Esimerkiksi muistikuntoutuksella voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja luoda hyvinvointia, iästä ja sairauden asteesta riippumatta. Vanhuudesta ei voi parantua, mutta merkitykselliseen ja hyvään elämään on mahdollisuus kaikilla, asuupa ikääntynyt ihminen kotonaan tai palveluasumisessa. On hienoa saada Mika Pekkonen vahvistukseksi säätiöömme ja konserniimme. Yhdessä pääsemme kehittämään uutta ikääntyneiden kuntoutumiseen”, toteaa Soile Kuitunen.

 

Miina Sillanpään Säätiön visiona on tehdä kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Toiminnassamme tuomme esille myös niiden ikääntyneiden ihmisten asioita ja ääntä, jotka muuten jäävät kuulematta. Haluamme tunnistaa kipeitä, kiusallisia ja hävettäviäkin epäkohtia sekä reagoida niihin. Näemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä oppimisen (TKIO) keinoina luoda uutta ja parempaa. Uskomme, että parhaat ratkaisut syntyvät TKIO-toiminnan ja palvelutuotannon saumattomasta yhteistyöstä.

 

Lisätietoja:
Soile Kuitunen, Miina Sillanpään Säätiö, toimitusjohtaja, VTT, soile.kuitunen@miinasillanpaa.fi tai
Mika Pekkonen, Kuntoutuskumppani, toimitusjohtaja, LKT, mika.pekkonen@kuntoutuskumppani.fi, p. 0400 636 542

 

Nimityksiä Miina Sillanpään Säätiössä ja säätiökonsernissa 

 

Miina Sillanpään Säätiössä ja konsernissa on tehty seuraavat nimitykset 1.1.2024 alkaen.

  • Kehittämispäällikkö, KM, Virpi Annaniemi on nimitetty kehitysjohtajaksi. Virpi Annaniemen tehtävänä on vahvistaa säätiökonsernin sisäistä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hän toimii edelleen myös konsernissa henkilöstöpäällikkönä.
  • Kehittämisasiantuntija, YTT, Elisa Virkola on nimitetty
    TKIO-päälliköksi. Elisa Virkola johtaa säätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessia sekä edistää tätä koskevaa oppimista säätiössä, säätiökonsernissa sekä verkostoissa.

 

Lisätietoja:
Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, VTT, soile.kuitunen@miinasillanpaa.fi

Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.
www.miinasillanpaa.fi 

 

(Mika Pekkosen kuva: KK-Verve Oy)