Miina Sillanpään Säätiö vahvistaa kuntoutuksen ja työhön kuntoutumisen verkostojaan.

 

Säätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen on valittu Vates-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2024–2026 ja KUTKE ry:n hallituksen varajäseneksi vuodelle 2024.

 

 

Vates-säätiö edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymistä 

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Säätiön tavoitteena on, että vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja osatyökykyisillä henkilöillä on tasavertaiset oikeudet ja käytännön mahdollisuudet työllistyä.

 

Miina Sillanpään Säätiön toiminnan painopisteenä ovat ikääntyneet sekä heidän terveytensä, hyvinvointinsa, kuntoutumisensa ja osallisuutensa edistäminen.  Miina Sillanpään Säätiöllä on myös työikäisten työhön kuntoutumiseen ja työssä jatkamiseen liittyvää kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.  Miina Sillanpään Säätiöllä ja Vates-säätiöllä on siten paljon yhteneviä yhteiskunnallisia tavoitteita.

 

KUTKE ry. kokoaa yhteen monialaiset kuntoutuksen tutkijat ja kehittäjät 

Soile Kuitunen nimitettiin marraskuussa 2023 myös kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen KUTKE ry:n hallituksen varajäseneksi vuodelle 2024.

 

KUTKE ry. tarjoaa Miina Sillanpään Säätiölle tärkeän kuntoutuksen kehittämis- ja yhteistyöverkoston. KUTKE ry. edistää monitieteistä kuntoutusta, ja sen jäseninä on kuntoutuksen ja kuntoutustutkimuksen parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia.

 

KUTKE ry pyrkii vaikuttamaan vammaisten, osatyökykyisten ja ikääntyvien henkilöiden palvelujärjestelmien kehittymiseen ja siten kuntoutumiseen. Yhdistys kehittää myös yhteistyötä kuntoutuksen koulutuksessa, sekä toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kuntoutuksen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyössä. Yhdistys edistää monitieteellistä kuntoutuksen TK-toimintaa.

 

Lisätietoja

Soile Kuitunen
soile.kuitunen@miinasillanpaa.fi

 

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.

miinasillanpaa.fi