Miina Sillanpään Säätiö on antanut lausunnon hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

 

Säätiö totesi lausunnossaan, että ikääntyneen henkilön tulee saada palvelut oikea-aikaisesti ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lainsäädännöllä tulisi vahvistaa ihmisoikeuksia ja turvata palvelujen saamisen tasavertaisuus ja arvokas vanheneminen. Palvelujen järjestämisessä on varmistettava, että ikääntyneitä ihmisiä ei pidetä kotiin annettavien palvelujen piirissä liian huonokuntoisina, niin että asiakkaalle ei järjestetä ympärivuorokautisia palveluja, vaikka hänellä olisi niihin tarvetta esimerkiksi muistisairauden edetessä. Miina Sillanpään Säätiö on huolissaan myös siitä, miten kotihoitoon ja hoivapalveluihin pystytään varmistamaan riittävät henkilöresurssit, sillä lakiuudistus lisää entisestään henkilöstön tarvetta alalle, jossa on jo tällä hetkellä pulaa työntekijöistä.

 

Lue lausunto (pdf liite).

 

Lisätietoja lausunnosta antaa säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari, p. 040 5205 485, eija.sorvari@miinasillanpaa.fi