Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka on ollut mukana TOIMIA:n Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointi-asiantuntijaryhmässä laatimassa suositusta ”Suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä”, joka julkaistiin 5.7.2018.

 

Sosiaalityössä käytetään monia mittareita ja niiden tuottamaa tietoa – tyypillisesti erilaisia kyselylomakkeita. Suositus ohjaa ensimmäistä kertaa mittareiden käytön eettisiä periaatteita sosiaalialan asiakastyössä. Pelkästään mittaamisen perusteella ei voi tehdä asiakasta koskevia merkittäviä päätöksiä. Mittari on vain yksi osatekijä kokonaisvaltaista harkintaa edellyttävässä päätöksenteossa. Lue tarkemmin, miten mittareita käytetään eettisesti ja yhdenmukaisesti.
(Lähde: THL)

 

Suositus löytyy TOIMIA-tietokannasta. Voit lukea sen alta seuraavissa muodoissa:

Kuvakooste (jpg)

Tiivistetty PPT-esitys (ppt)

Suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä (pdf)

 

Lue lisää aiheesta THL:n julkaisemasta uutisesta: ”Eettinen suositus opastaa vastuulliseen mittarin käyttöön sosiaalialalla” (THL:n nettisivut 5.7.2018)