Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on julkaissut raportin Ikääntymisen tulevaisuuksia 2060, jossa hyödynnettiin yhteistyötä perinteisen asiantuntijatyön ja taiteilijoiden välillä. Syksyllä 2020 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli tuottaa uudenlaisen yhteistyökokeilun avulla rohkeita tulevaisuuskuvia ikääntymisestä Suomessa. Hankkeeseen kutsuttiin mukaan kahdeksan ikääntymisen ilmiöihin perehtynyttä asiantuntijaa ja neljä eri alojen ammattitaiteilijaa. Asiantuntijoiden tuottamien tulevaisuuskuvien ja yhteisen keskustelun pohjalta taiteilijat loivat ikääntymisen tulevaisuudesta omat, itsenäiset tulkintansa. Huhtikuussa julkaistu raportti esittelee hankkeessa kehitetyn taidevälitteisen asiantuntijadialogimenetelmän, hankkeessa muodostuneet asiantuntija- ja taiteelliset sisällöt sekä prosessin kautta muodostuneet yhteiset löydökset. Hanke toteutui yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

 

Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari oli yksi asiantuntijoista, jotka tulevaisuusvaliokunta kutsui mukaan hanketyöhön. ”Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä. Miina Sillanpään Säätiö tekee tulevaisuussuuntautunutta ja ennakoivaa tutkimus- ja kehittämistyötä ikääntymisen ilmiöiden ympärillä. Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa hyvään ikääntymiseen Suomessa ja tuoda näkyväksi sen mahdollistavia tekijöitä.  Samalla on valppaasti seurattava heikkoja signaaleja, jotta voimme välttää päätymisen ei-toivottavaan tulevaisuuteen. Tässä hankkeessa dialogi asiantuntijoiden ja taiteilijoiden välillä oli erittäin mielenkiintoista. Toivottavasti päätöksenteossa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän uudenlaisia yhteistyömenetelmiä.” toteaa Eija Sorvari.

 

Hankkeessa mukana olleet asiantuntijat olivat professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto, VTM Reima Launonen, Filosofian Akatemia, johtava tutkija Jaana Leikas, VTT, kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, tutkimusjohtaja Anna Rotkirch, Väestöliitto, palvelujohtaja Helena Räsänen, Sipoon kunta (eläkkeellä), toimitusjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään Säätiö sekä suunnittelija Annele Urtamo, Ikäinstituutti. Yhteistyöhön osallistuneet taiteilijat olivat performanssitaiteilija Artor Jesus Inkerö, runoilija, kirjailija Harry Salmenniemi, esitystaiteilija Juha Valkeapää sekä kuvataiteilija Niina Vatanen.

 

Tutustu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raporttiin: Ikääntymisen tulevaisuuksia 2060 –  taidevälitteinen asiantuntijadialogi uuden ajattelun lähteenä