”Miina Sillanpään Säätiön kehittämistoimintaan osallistuu vuosittain runsaasti ihmisiä, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat hanketoimintaamme. Mielestämme ainoa tapa luoda pysyväksi jäävää toimintaa on käyttäjien osallistuminen kehittämiseen alusta alkaen. Yhteiskehittämisellä ja käyttäjien kokemuksista saatavan palautteen kautta onnistumme yhdessä saamaan aikaan vaikuttavia toimintamalleja.

 

Tässä uutiskirjeessä on läsnä hankkeissamme mukana olleiden ihmisten ääni – tutustu käyttäjien kokemuksiin yhteistyöstämme.

Uutiskirjeemme 4/2018