Tuoreen E2:n julkaiseman tutkimuksen mukaan vanhusten hoidon tila on suomalaisia kolmanneksi eniten huolestuttava asia.  Kyselytutkimukseen vastanneista 60 prosenttia on tätä mieltä, ja katsoo, että päättäjien tulisi kiinnittää vanhusten hoidon tilaan erityistä huomiota.

 

Miina Sillanpään Säätiö on mukana Vanhustyön keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten vetoomuksessa vanhusten hoidon puolesta. Vetoomus julkistettiin 2.11.2023. Vetoomuksessa todetaan, että monilla hyvinvointialueilla on suunnitelmia säästää ikääntyneiden palveluista ja tuesta. Esimerkiksi ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on suunnitelmissa leikkauksia. Vanhuksia siirrettäisiin kevyempiin palveluihin.

 

Miina Sillanpään Säätiössä on kiinnitetty huomiota siihen, että alueilla pohditaan myös erilaisten päiväkeskustoimintojen karsimista tai lopettamista jopa kokonaan. Yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger on jo pitkään puhunut vanhuspalveluiden tilanteesta. Hän esiintyi A-studiossa 1.11.2023 ja piti leikkaussuunnitelmia hyvin huolestuttavina. Vanhusten määrän kasvaessa myös palvelutarpeet kasvavat.

 

On selvää, että myös ympärivuorokautista hoivaa tarvitaan Suomessa. Ihmisten palvelutarpeisiin tulee vastata. Samalla Miina Sillanpään Säätiö katsoo, että hoitoa, hoivaa, palveluita ja tuen muotoja tulee uudistaa Suomessa.

 

Digitalisaation mahdollisuuksia on vielä paljon hyödyntämättä. Hoivatyön laatua ja arvostusta tulee kehittää. Suomessa on ikääntyville palveluita tuottavia yrityksiä ja järjestöjä, jotka ovat asiassa edelläkävijöitä. Yhteisöllisessä palveluasumisessa on paljon hyvää, kunhan sen sisällöt selkiytetään.

 

Monessa Euroopan maassa pitkälle vietyä naapurustoajattelua tarvitaan Suomeenkin lisää. Erilaisia palveluita ja toimintoja voidaan yhdistellä naapurustoissa ja luoda näin parempaa hyvinvointia ja osallisuutta myös ikääntyneille.

 

Ikääntyneiden kuntoutus ei Suomessa toimi. Tarvitaan ikääntyneiden kuntoutusjärjestelmän kokonaisremontti. Kuntoutuksella vaikutetaan paitsi ikääntyneiden hyvinvointiin myös yhteiskunnalle kertyviin kustannuksiin.

 

Miina Sillanpään Säätiö painottaa järjestöjen osaamisen hyödyntämistä ikääntyneiden palveluiden ja osallisuuden parantamisessa. Järjestöillä on valtavasti hyviä toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita jaettaviksi.

 

Suomeen tarvitaan myös aivan uudenlaista kumppanuutta järjestöjen, hyvinvointialueiden, kuntien ja yritysten yhteistyöhön. Mikään yksittäinen taho tai toimija ei ole riittävä ratkaisemaan vanhuspalveluiden tilannetta.