Visionamme Miina Sillanpään Säätiöllä on tehdä vaikuttavaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. ”Hyvän ikääntymisen etsijät” on eläkeläisille suunnattua ryhmätoimintaa, joka pyrkii kartoittamaan ikääntyneiden käsityksiä hyvästä elämästä ja sitä tukevista tekijöistä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Hyvän ikääntymisen etsijät -ryhmätoimintaan osallistuvat ikääntyneet henkilöt pohtivat nykyhetkeä, sekä asioita, jotka antavat heidän elämälleen merkitystä ja mielekkyyttä. He tunnistavat omaa hyvinvointiaan edistäviä ja heikentäviä asioita sekä muutostarpeita. Tulevaisuutta he pohtivat ”unelmoimalla” eli luomalla itselleen mielikuvia myönteisestä tulevaisuudesta.

Yhdessä kehittämällä ja toiminnan tuotoksena säätiömme saa arvokasta kokemuksellista tietoa ikääntyneille merkityksellisistä tekijöistä. Tämä ohjaa meitä kehittämään tulevaisuudessa toimintaa ja palveluja, jotka tuottavat lisäarvoa niin yksilölle, kuin yhteiskunnalle ikääntyvän hyvän elämän toteutumisen kautta.

 

Hyvän ikääntyminen etsijät -ryhmätoiminta
”Hyvän ikääntymisen etsijät” toteutetaan eläkkeellä olevien helsinkiläisten ryhmätoimintana. Kuhunkin ryhmään otetaan 8–10 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, yhteensä neljä kertaa (2 tuntia kerrallaan), joko live- tai verkkotapaamisissa (Teams-sovellus).

Ryhmätoiminnassa hyödynnetään erilaisia innostavia ja ajattelua virkistäviä tehtäviä, jotka auttavat osallistujia jäsentämään nykytilannettaan, muutostarpeitaan sekä toiveitaan tulevaisuudelle. Tehtäviä tehdään ryhmätapaamisten välissä omassa arkiympäristössä ja niistä keskustellaan ryhmässä. Kevään tapaamiset ovat torstaisin 3.3., 24.3, 28.4. ja 19.5. Toivomme osallistumista jokaiselle kerralle.

 

Miksi kannattaa lähteä mukaan toimintaan?
Ryhmiin osallistuvat saavat itselleen monenlaista hyötyä, kuten…

  • tiedostavat omaa hyvinvointiaan tukevia ja heikentäviä tekijöitä ja voivat asettaa pieniä tavoitteita hyvinvointinsa edistämiseksi.
  • tiedostavat mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämäänsä tuovia asioita.
  • luovat itselleen myönteistä tulevaisuuskuvaa.

 

Innostuitko?

Ota yhteyttä:
Ullaan (Ulla Arifullen-Hämäläinen) puh. 050 5665 327, ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi
Heidiin (Heidi Bucht) puh. 044 0151 756, heidi.bucht@miinasillanpaa.fi

 

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.
www.miinasillanpaa.fi