Ikääntyvien yhteisöllistä asumista on viime aikoina käsitelty negatiivisessa valossa. Se on saanut moninaisia käytännön toteutuksia ja nähty valitettavasti myös säästökeinona. Yhteisöllinen asuminen ei ole korvaava asumismuoto ympärivuorokautisen hoivalle!

 

Haluamme nostaa keskusteluun myös yhteisöllisen asumisen tarjoamat mahdollisuudet. Oikein konseptoituna ikäihmisten yhteisöllinen asuminen voi toimia asumisen mallina, jossa ennaltaehkäisten vähennetään sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyden kautta syntyvää huonoa kierrettä: masentuneisuutta, eristäytyneisyyttä, ruokailun ja liikkumisen vähentymistä ja sitä kautta tapahtuvaa psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä.

 

Yhteisöllisen asumisen keinoin voidaan pitkällä jänteellä myös vähentää kustannuksia, esimerkiksi yksinäisyyden ja turvattomuuden synnyttämä häiriökysyntä vähenee päivystys- ja terveyspalveluissa.

 

Yhteisössä on voimavaroja ja osallisuutta tukevaa toimintaa, mikä ylläpitää sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä pidempään vähentäen sote-palveluiden käyttöä. Esimerkiksi yhteiset ruokailuhetket ja parempi ravitsemus ylläpitävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoa.

 

Turvallinen asuminen, säännöllinen arki ja yhteisön vuorovaikutus tukevat itsenäistä asumista palveluiden turvin pidempään vrt. kodeissa, joissa ainoa sosiaalinen kontakti voi olla vain kotihoidon lyhyet käynnit. Näin ympärivuorokautisen palvelun piiriin siirtyminen siirtyy myöhemmäksi.

 

Meillä Wilhelmiina Tenholassa yhteisöllisyyttä on lähdetty rakentamaan asukkaiden toiveista ja yhdessä tekemisen kautta sekä kattavilla peruspalveluilla. Yhteisökoordinaattorimme järjestää toimintaa ja retkiä, ja talossa on oma kotihoidon tiimi. Asumispakettiin kuuluvat mm. päivittäinen lämmin ruokailu sekä turvallisuudentunnetta lisäävä turvaranneke.

 

”Arvostan Tenholassa oman kodin viihtyisyyttä, rauhaa sekä turvallisuutta.” Asukkaat ovat luoneet itse aktiivisesti ja yhteisökoordinaattorimme tuella oman näköistä naapurustoa –­ paikkaa, jossa on oma vapaus, oma tupa ja oma lupa. Yhteisöllinen asuminen on hieno vaihtoehto ikäihmiselle, joka kaipaa sosiaalista turvallisuutta, ”että joku vähän katsoo perään”, kuten yksi asukkaamme totesi, sekä oman talon palveluita tukemassa arkea.

 

Uskallamme sanoa, että meillä on syntynyt pieni ja tyytyväinen naapurusto. Toki tämä ei ole kaikille mahdollinen asumisen muoto Helsingin vuokratason ja palveluiden hinnan takia, sillä yhteisölliseen asumiseen ei tällä hetkellä ole saatavissa asukkaalle julkista tukea.

 

Kuitenkin asumis- ja hoivapalveluita uudistaen, voidaan resurssiviisaalla kohdennuksella saada aikaan yhteiskunnallisia säästöjä. Samalla voimme tukea voimavaralähtöisesti ikäihmisten itsenäistä ja omannäköistä elämää pidempään.

 

Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Wilhelmiina Palvelut
Hanna Heiskanen, liiketoimintajohtaja, Wilhelmiina Tenhola

 

Lisätietoja ja yhteydenotot
Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Wilhelmiina Palvelut, puh. 040 826 7649 tai minna.saranpaa@wilhelmiina.fi

 

Tutustu Wilhelmiina Tenholaan sekä Kotona Wilhelmiinassa -juttusarjan tarinoihin Ajankohtaista-sivulla.

 

Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka edistää suomalaisten hyvinvointia sekä harjoittaa kansanterveyttä vahvistavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Säätiökonserniin kuuluu liiketoimintayhtiömme Wilhelmiina Palvelut Oy, joka tarjoaa monipuolista palveluasumista ikääntyneille.