Julkaistu 6.6.2022

Blogin kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari.

 

Keväällä 2022 Miina Sillanpään Säätiön henkilöstö vastasi työvirekyselyyn, jossa tiedusteltiin monipuolisesti henkilöstön arvioita mm. johtamisesta, strategiasta, ilmapiiristä, organisaation toimintamalleista ja tavoitteista sekä kyvystä uudistua ja kehittyä. Arviointiasteikko oli välillä 1–5, niin että heikoin arvio oli 1 ja erinomaisuutta kuvasivat arvosanat 4–5. Säätiön henkilöstön vastausten keskiarvo oli loistavasti 4,5. Arvosanan 5 tai lähelle sitä saivat mm. kohdat:

  • Pystyn toimimaan yrityksessä sen arvojen ja kulttuurin mukaisesti (5)
  • Olen tyytyväinen työpaikan asioiden tiedottamiseen (4,8)
  • Työpaikallani on välittävä ilmapiiri (4,9)
  • Lähiesimieheni kanssa on mukava työskennellä (5)
  • Yrityksessä kannustetaan yhteistyöhön ja tietojen jakamiseen (5)

 

Kävimme yhdessä henkilöstön kanssa läpi kyselyn kaikki kohdat. Keskustelussa tuli esille, että on tärkeää tuntea työyhteisö turvalliseksi ja työkaverit toisiaan tukeviksi. Osa oli kokenut jo rekrytointihaastattelussa työpaikan hengen välittyneen positiivisesti. Kyselyn 52:sta kysymyksestä vain viidessä keskiarvo jäi 3 – 4 välille, mutta niihin kohtiin kiinnitimme erityistä huomiota. Tärkeintä on kuitenkin tietää, mihin asioihin meidän on syytä jatkossa yhä panostaa. Varasimme heti kalenteriin ajan yhteiseen työpajaan, jossa keskitymme kehityskohteisiin.

 

Miten olemme päässeet näin hyvään tulokseen? Tärkeintä on ollut ymmärrys, että hyvä työyhteisö ei rakennu itsestään, eikä sitä myöskään pysty kukaan yksin luomaan. Työyhteisön ilmapiirin ja tiimihengen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa valppautta, rakenteiden luomista ja niiden toimivuuden seurantaa, mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun sekä kannustavaa ja tarvittaessa tukea antavaa esihenkilötyötä. Se edellyttää myös toinen toistensa arvostamista ja vastuunottoa siihen, että meistä jokainen luo omalla työskentelyllään ja käyttäytymisellään osansa työyhteisössä. Oman työyhteisömme erityisenä haasteena ovat kehittämistyön keskiössä olevat määräaikaiset hankkeet, joten työyhteisössämme tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja monet työntekijöistä tietävät jo tullessaan olevansa meillä vain hankkeen keston ajan. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että jokainen tietää ja tuntee alusta asti, että hänen asiantuntemuksensa ja mielipiteensä ovat tärkeitä koko säätiön toiminnan kehittämiseksi.

 

Olennaista on myös seurata, että toimimme arvojemme, strategiamme sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvoivalle työyhteisölle ei riitä, että työkavereiden kanssa on mukavaa työskennellä, vaan onnistumisen ja tuloksellisuuden kokemukset tuovat innostusta ja voimaa uusiin tehtäviin ja haasteisiin. Kun tuloksellisuutta seurataan ja hyvistä tuloksista iloitaan yhdessä, niin se kannustaa tekemään parhaansa sekä yksilönä että koko tiimin voimin. ”Onnistumme yhdessä” onkin yksi keskeisistä arvoistamme.

 

Olemme saaneet aiemminkin hyviä tuloksia henkilöstökyselyissä. Tämän kyselyn tuloksia oli kuitenkin syytä hieman jännittää, sillä olemmehan työskennelleet viimeiset kaksi vuotta poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemian vuoksi. Etätyö on vaikuttanut sekä työn tekemiseen että yhteydenpitoon työkavereiden kesken. Työn tuloksellisuuden seurannan lisäksi olemme kehittäneet etäaikana uudenlaisia tapoja työyhteisön hengen ylläpitämiseksi. Työpaikalla pidetyt maanantaiaamun kahvit vaihtuivat virtuaalikahveiksi, joita on ollut tarjolla pari kertaa viikossa. Kerran kuukaudessa niistä on tehty pidemmät teemalliset kahvit, joissa kukin on vuorotellen pitänyt alustuksen omalta työsaraltaan ja tuonut aiheen yhteiseen keskusteluun. Signaliin olemme perustaneet työyhteisön oman ryhmän, jossa on voinut jakaa kuvia ja kertoa terveisiä myös vapaa-ajalta. Avoimet webinaarimme ovat olleet myös henkilöstön seurattavissa. Työvirekysely osoitti, että olemme selvinneet hienosti poikkeusajastakin.

 

Hyvät tulokset on ansaittava jokaisena päivänä uudelleen, joten emme jää paistattelemaan päivää näiden tulosten valossa, vaan jatkamme ilolla ja innostuksella työtämme hyvän ikääntymisen mahdollistamiseksi. Erinomaisen lähtökohdan sille antaa tieto, että työvirekyselyssä kaikki vastasivat, että he suosittelisivat työnantajaansa ystävälleen tai kollegalleen.