Julkaistu 14.5.2024

Blogin kirjoittajina ovat Miina Sillanpään Säätiön hallituksen väistyvät puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sekä varapuheenjohtaja Pekka Räsänen.

 

Miina Sillanpää keski-ikäisenäOlemme olleet yhdeksän vuotta Miina Sillanpään Säätiön hallituksessa ja nyt olemme sääntöjen mukaisesti luopumassa tästä luottamustehtävästä. Monista säätiön keskeisistä tavoitteista haluamme nostaa esille demokratian tulevaisuuden.

 

 

Säätiön tehtävänä on jatkaa Miina Sillanpään työtä suomalaisen demo­kratian edistäjänä. Tämä tehtävä on tänään yhtä tärkeä kuin se oli Miina Sillanpään eläessä, sillä demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä pitää vaalia ja sitä uhkaavista tekijöistä pitää keskustella.

 

Elämme aikaa, joissa demokratiaa vastaustavia tahoja ja ajatussuuntauksia on paljon liikkeellä. Vallan keskittyminen ja siihen liittyvä totalitarismi etenee salakavalasti. Kyse ei ole vain valtiollisen demokratian ongelmista, vaan laajemmasta ilmiöstä, joka tulee retoriikassa näkyviin oikeassa olemisena, ainoan oikean ratkaisun jääräpäisenä ajamisena, valeuutisten levittämisenä ja vastustajien halveksimisena.

 

Onneksi suomalainen demokraattinen oikeusvaltio on edelleen vahva ja elinvoimainen. Kuitenkin eriarvoistuminen ja erilaisten sosiaalisten ja tiedollisten jakolinjojen syveneminen ovat suuria riskitekijöitä demokratialle myös Suomessa. Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi eli kriisin kestävyys ja usko tulevaisuuteen on perustunut siihen luottamukseen, että yhteiskunta pitää huolen kaikista eikä ketään jätetä oman onnensa nojaan. Miinan viesti: ”jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen”, ei ole tässäkään ajassa vanhentunut.

 

Demokraattisen oikeusvaltion ytimeen liittyy myös erilaisuuden kunnioittaminen eri muodoissaan. Yhtenäisyyskin syntyy parhaiten erilaisuuden, erilaisten eettisten ja muiden arvojen kunnioittamisen kautta. Eri mieltä saa ja pitää olla, kriittisyys ja kyseenalaistaminen kuuluvat demokratiaan. Vapaan keskustelun kautta ihmiset voivat oppia toinen toisiltaan. Sananvapautta rajoittaa vain se, että ilmaistut mielipiteet ja näkemykset eivät saa tarkoituksellisesti johtaa harhaan eivätkä vahingoittaa toisia. Sananvapaus voi toteutua vain silloin, kun ihmiset harkitsevat sanojaan ja pidättäytyvät tarkoituksellisesti loukkaamasta toisia.

 

 

Usean ihmisen kädet sylikkäin

Suvaitsevaisuus mahdollistaa tasa-arvoisen yhteistoiminnan ja keskustelun eri tavoin ajattelevien kanssa. Miina Sillanpää haki aina sovintoa yli puoluerajojen ja yhteiskuntaluokkien. Jos Miina eläisi, hän varmasti surisi nykyistä yhteiskunnallisen keskustelun tasoa ja ihmettelisi, miten yhteiskunnallinen luottamus on näin suuresti horjumassa ja mihin on kadonnut suvaitsevaisuus ja sivistynyt keskustelu?

 

 

Nyt yhteiskunnassa tarvitaan Miinan tapaa toimia ja Miina Sillanpään Säätiön tehtävänä on edistää demokratiaa ja sen edellytyksenä olevaa suvaitsevaisuutta ja sananvapautta. Yhteiskunnan ja demokratian tulevaisuus riippuu meistä kaikista ja siitä, miten pidämme kiinni demokraattisista arvoista ja sitoudumme rakentamaan oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Miina Sillanpään arvoja vaalimalla ja edistämällä voimme varmistaa, että demokratia säilyy vahvana ja oikeudenmukaisena yhteiskunnassamme tulevaisuudessakin.

 

Merja Mäkisalo-Ropponen ja Pekka Räsänen

 

Miina Sillanpään Säätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Riitta Särkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja Pajulahti. Lisäksi hallitus nimesi Säätiön hallituksen jäseneksi Teemu Hirvosen.