julkaistu 25.11.2021

Blogin kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi, tutkimuspäällikkö Anne Rahikka sekä hankekehityspäällikkö Riikka Uusikulku Tuusulan kunnasta.

 

Ennusteiden mukaan tulevina vuosina väestörakenteen muutos on nopeaa ja väestö ikääntyy vauhdilla. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2050 on lähes 30 %. Tarvitaan siis lisää uusia, innovatiivisia asumisratkaisuja, joiden avulla ikääntyvälle väestölle mahdollistetaan turvallinen ja esteetön kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

 

Ympäristöministeriö on myöntänyt Tuusulan kunnalle ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta hankerahoituksen yhteisöllisen asumisen kehittämiseen. Hankkeen yhteistyökumppanina on Miina Sillanpään Säätiö. Hanketta käynnistettäessä meille oli selvää, että ensisijainen ryhmä, jota meidän tulee kuulla, ovat tuusulalaiset ikäihmiset. He ovat oman asumisensa asiantuntijoita ja osaavat kertoa senioreiden tarpeista ja toiveista parhaiten. Hankkeessa onkin järjestetty syksyn aikana kolme työpajaa kolmessa eri taajamassa: Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa. Tuusulalaisten senioreiden ohella työpajoissa on ollut mukana kunnan työntekijöitä sekä rakennusliikkeiden edustajia. Uusien ratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia tahoja ja on ollut hienoa huomata, että asuminen kiinnostaa tuusulalaisia.

 

Olemme tehneet alustavaa yhteenvetoa työpajojen tuotoksista ja tässä muutama nosto senioreiden tarpeista ja toiveista. Omaan kotiin liittyvät toiveet voi kiteyttää työpajassa esitettyyn toteamukseen ”Oma rauha omassa kodissa lähellä luontoa”. Toteamus kuvastaa toivetta viettää aikaa omassa kodissa, mutta se ei myöskään poissulje yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä toisten kanssa.

 

Työpajoissa keskusteltiin kodin viihtyisyydestä, johon kiinteästi kytkeytyi myös turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten esimerkiksi naapuriapu. Saimme paljon hyviä rakennusteknisiä ideoita kodin varustelusta ja toiminnallisuudesta. Suomessa kun ollaan, niin työpajojen osallistujia puhutti myös oman saunan tarpeellisuus. Moni oli valmis luopumaan omasta henkilökohtaisesta saunasta, sillä yhteisessä käytössä oleva sauna riittää. Työpajoissa ideoitiin yhteisten tiloja käyttötarkoituksista ja mahdollisia yhteiskäyttölaitteita, jotka voisivat olla kaikkien talon asukkaiden lainattavissa, esimerkkeinä ompelukone, iskuporakone, vohvelirauta ja mankeli.

 

Moni tuusulalainen voisi tulevaisuudessa kuvitella asuvansa monisukupolvisessa taloratkaisussa, jossa U-n malliin rakennettujen talon keskelle jäisi vihreä piha korkeine penkkeineen. Piha tarjoaisi kohtaamispaikkoja ja ehdottomasti grillikatoksen sekä kenties kasvilavoja sekä hedelmäpuita. Useiden haaveissa oli nauttia aamukahvia katsellen uljasta mäntymaisemaa omasta ikkunasta. Tärkeänä asiana esille nousi esteettömyys ja sen huomioiminen sekä ulkona että sisällä liikuttaessa.

 

Ideaalitilanteessa uusi koti sijaitsisi lähellä tärkeitä palveluja kuten elintarvikekauppaa, terveyspalveluja sekä apteekkia. Luksusta toisi mahdollisuus kampaamopalveluihin, jalkahoitoon, siivouspalveluihin tai ehkäpä mahdollisuus laajempiin kotipalveluihin. Luontevaa yhteisöllisyyttä toisi alakerran aula, joka soveltuisi niin kahvitteluun, maailman meno -ryhmän kokoontumiseen, kuin lehdenlukuun. Ryhmissä haaveiltiin myös kirjasto- ja jäätelöauton pärinästä pihalla.

 

Työpajojen anti oli runsas ja monipuolinen. Esitetyistä ideoista koostamme yhteenvedon tämän syksyn aikana. Tuusulan kunnan osallisuustiimi käynnisti syksyllä yhteisöllisen toiminnan kokeilun Kalliopohjan asukkaille. Ennen koronaepidemiaa Kalliopohjassa oli vilkasta yhteisöllistä toimintaa, jota nyt puhalletaan henkiin ja käynnistetään uudelleen. Kiitos jo nyt kaikille näkemyksensä työpajoissa esille tuoneille. Mahdollisuus vaikuttaa ei pääty tähän, vaan ensi vuonna kartoitamme hankkeessa ikääntyneiden näkemyksiä vielä kyselyn avulla, jotta saamme mahdollisimman laajan näkemyksen tulevaisuuden asumisen tarpeista ja toiveista.