julkaistu 30.8.2021

Blogin kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, joka toimii myös Muistiliiton liittohallituksen puheenjohtajana.

 

Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista on jo selkeää tutkimusnäyttöä. Maailman terveysjärjestön WHO:n vuonna 2019 julkaisemassa yli 900 tutkimusta kattavassa tutkimusraportissa tulee esille vahva näyttö siitä, että taidetoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee ja hoitaa lukuisia psyykkisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

 

Taiteen koettua elämää uudeksi luova tai parantava merkitys syntyy siitä, että taide pitää ihmisen mielen liikkeessä ja kokemus saa uuden muodon. Taide voi tuoda mieleen sellaista, mikä muuten on paennut kokemuspiiristä. Tarinallinen mielikuvitus myös muuntaa kokemuksiamme menneestä. Omalle elämälle voidaan taiteen keinoin rakentaa uudenlaista käsikirjoitusta.

 

Esimerkiksi aiempi vaikea tai vaikeudesta unohtunut elämänkokemus voi saada aivan uuden merkityksen ja näkökulman. Taiteellinen työskentely voi johtaa myös elämänkokemuksen arvostamiseen oppimisprosessina tai selviytymiskokemuksena. Vaikka tarinan tapahtumia ei voi muuttaa, tulkintaa ja siihen liittyvää tunnetta voi.

 

Kulttuuri sen eri muodoissaan on tärkeää suurimmalle osalle ihmisistä. Muistisairautta sairastavien kohdalla kulttuurista voidaan puhua myös hoitomuotona. Kulttuurielämysten ja taiteen kokemisen kautta voidaan ilmaista monenlaisia tunteita, joille ei kenties muuten löytyisi sanoja tai ilmaisukanavia.

 

Olen itse voinut nähdä, miten voimakkaasti muistisairas kokee ja aistii musiikin ja muut taide-elämykset. Toisaalta olen itse kokenut voimakkaita elämyksiä nauttiessani muistisairautta sairastavien yksinlaulusta, kuorolaulusta, yhdessä tehdyistä runoista ja niiden lausumisesta, taikatempuista, teatteriesityksistä, taidenäyttelyistä ja tanssiesityksistä.

 

Taiteen ja kulttuurin tuominen osaksi muistisairaan hoitoa ja kuntoutusta voi mahdollistaa oman näköisen elämän toteutumisen sairaudesta huolimatta ja se voi tuoda myös uusia ulottuvuuksia elämään. Taide voi antaa ihmisen elämäntarinalle ja siihen liittyville pienille osatarinoille myös uuden muodon ja ilmaisutavat. Taide voi auttaa tarinoiden esille tuomisessa ja kertomisessa tai oman tarinansa liittämisessä johonkin suurempaan kertomukseen, esimerkiksi historialliseen tilanteeseen.

 

Taiteen tarinoiden avulla voimme peilata oman elämän tarinoita ja saada niihin uusia aineksia tai uudenlaista ymmärrystä. Taiteen avulla myös omia tunteita ja oman tarinan kipeitä ja piiloon jääneitä kohtia voi tehdä näkyväksi ja käsitellä uudella tavalla. Taiteellisten menetelmien avulla voidaan antaa nimiä aikaisemmin nimettömille asioille ja päästä totuttujen kerrontakaavojen yli ja ohi. Näin aiemmin tulkittu asia voi saada uudenlaisia hahmouksia.

 

Kaikki taiteenlajit voivat tuottaa tarinoita itselleen kerrottavaksi tai toisille jaettaviksi. Taiteella ja taiteen menetelmillä voidaan helpottaa kohtaamista, eläytymistä ja ymmärtämistä. Taiteen avulla ihmisen elämään voi tulla myös uusia sävyjä ja ulottuvuuksia. Muistisairas voi maalata ensimmäisen kerran tauluja, kirjoittaa runoja, tanssia tai esiintyä näytelmässä. Muistisairaus ole este vaan pikemminkin mahdollisuus kulttuurista nauttimiselle ja sen tuottamisella.