Miina Sillanpään Säätiö julkaisee pohdintoja ja asiantuntijakirjoituksia kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Kirjoittajina ovat säätiön henkilökunta, hallituksemme jäsenet ja yhteistyöverkostomme kehittäjäkumppanit. Blogeja julkaistaan noin 6 kertaa vuodessa, seuraathan uutisointiamme. Tutkimukset ja artikkelit -sivuiltamme löydät lisää kirjoittamiamme asiantuntija-artikkeleita hyvinvoinnin alalta.

 

Uusin blogimme, julkaistu 30.8.2021

Taiteesta ja kulttuurista hyvää oloa

Blogin kirjoittajana Miina Sillanpään Säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Kulttuuri sen eri muodoissaan on tärkeää suurimmalle osalle ihmisistä. Muistisairautta sairastavien kohdalla kulttuurista voidaan puhua myös hoitomuotona. Kulttuurielämysten ja taiteen kokemisen kautta voidaan ilmaista monenlaisia tunteita, joille ei kenties muuten löytyisi sanoja tai ilmaisukanavia.

Lue lisää

 

Miina Sillanpään Säätiön aiemmin julkaisemia blogikirjoituksia ja artikkeleita:

2021

  • Yhdessä kehitetty strategia arjen työvälineeksi. Blogi taustoittaa säätiön uuden strategian kehittämisprosessia, jossa yhdistyivät perusteellinen taustatyö ja yhteiskehittäminen. Kirjoittajina säätiön johtoryhmä.
  • Työtä sydämen halusta. Säätiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren katsaus säätiön toimintaan ja toimialan muutoksiin.
  • Hyvä arki ikääntyvälle – Arvot uuden strategian perustana. Säätiön toimitusjohtaja Eija Sorvari avaa blogissa säätiökonsernin uutta strategiaa ja arvoja.
  • Poimi päivä. Miten poikkeusoloissakin huolehdimme sekä työyhteisömme hyvinvoinnista ja voimavaroista, mutta myös ikääntyneiden asukkaidemme hyvinvoinnista. Kirjoittajana on konsernissamme sekä Miina Sillanpään Säätiön että Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksissa vaikuttava Jyri Juusti, Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö.

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

  • Järjestöjen työ tukee toimintakykyä ja kuntoutumista – Säätiönjohtaja Eija Sorvari avaa blogissaan kuntoutuksen uudistamiskomitean raporttia.
  • Miltä sinun elämäsi näyttää, kun olet 80-vuotias? Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka ja Vanhustyön keskusliiton tutkimusjohtaja Teija Mankkinen haastattelivat Heurekassa työskennelleitä iäkkäitä oppaita heidän kokemuksistansa.
  • Tähteiden hyödyntäminen on kansalaistaito. Neuvokkaat naiset -hankkeemme yhteistyökumppani, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, kannustaa käyttämään satokauden tuotteita ja kokoontumaan yhteisiin ruokailuhetkiin.
  • Kesämieli. Blogissa pohditaan kesän mielikuvia ja luonnon elvyttävää vaikutusta. Kirjoittajana Kuu kiurusta kesään -hankkeemme kehittäjä Paula Noronen.
  • Ajatuksia arvokkuudesta ja nuhjusta. Hallituksen jäsenemme, Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juustin pohdintaa arvokkuudesta, kohtaamisesta ja siitä, mitä tarkoittaa olla merkityksellisen elämän mahdollistaja.
  • Sanoilla on väliä. Säätiömme hallituksen jäsen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kirjoittaa muistisairauksista ja niiden yhteydessä käytettävän sanaston ja termistön merkityksestä.

 

2016

 

2015