Kunnon kaveri -toiminta kutsuu ikäihmisiä liikkumaan. Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, jotka haluavat lisätä liikuntaa ja hyvinvointia arkeensa.

Miina Sillanpään Säätiön alueellinen Kunnon kaveri -hanke on edistänyt kesästä 2021 ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia Länsi-Helsingissä. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen toukokuun loppuun 2025 saakka. Hankkeessa lisätään ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja lievennetään yksinäisyyden tunnetta liikkumisen keinoin.

 

Tavoite ja toiminta

Kunnon kaveri -hanke rohkaisee länsihelsinkiläisiä ikääntyviä liikkumaan yksin, yhdessä ja liikuntakaverin kanssa. Ikääntyessä elinympäristö kaventuu ja saavutettavissa olevien lähipalvelujen merkitys kasvaa. Toiminnan avulla ikääntyneillä säilyy mahdollisuus liikkua omassa asuinympäristössään Pikku-Huopalahdessa, Munkin seudulla ja Etelä-Haagassa, sekä uuden kauden myötä myös Pitäjänmäellä ja Konalassa.

 

 ”On helppoa lähteä, koska on lyhyehkö matka ja tulee hyvä olo, kun on tehnyt jotain”.

Hanke tavoittaa etsivän vanhustyön avulla kotona asuvia ikäihmisiä, joiden arkiaktiivisuus on vähentynyt ja jotka kaipaavat hyvinvointiansa tukevaa liikkumista arkeensa lisää. Kunnon kaveri -toiminnassa ikääntyviä ohjataan ja kannustetaan liikkumaan monipuolisesti huomioiden valtakunnalliset liikuntasuositukset eli sykettä nostavan liikunnan lisäksi harjoitetaan myös lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa. Perinteisen ryhmäliikunnan lisäksi Kunnon kaveri -toiminta tarjoaa lajikokeiluita yhteistyökumppaneiden kanssa sekä liikkumista luonnossa, esimerkiksi metsäjoogaa ja frisbeegolfia.

 

Kunnon kaveri tekee yhteistyötä myös Katso minut kauniiksi -hankkeen kanssa. Kuvaaja: Raimo Uunila

”Toiminta on antanut rytmiä jokapäiväiseen tekemiseen, sekä pitänyt fyysistä ja henkistä vireyttä paremmin yllä. Innostavan, ohjaavan opettajan ja seniorijumppakavereiden kanssa liikkuminen on huomattavasti tehokkaampaa ja mukavampaa”.

 

Keskeinen ajatus toiminnassa on, että jokaiselle löytyisi oma mieluinen tapa liikkua ja siten lisätä hyvinvointiaan arjessa. Liikuntatuokioihin voi osallistua matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumisia ja sitoutumista useampaan osallistumiskertaan.

”Mukava tulla jumppaan, nautinto olla tunnilla ja hyvä mieli poistuessa. Päivän kohokohtia”.

 

Yksilöohjaus ja vapaaehtoistyö

Hankkeessa on tarjottu myös mahdollisuutta yksilölliseen liikkumisen tukeen yhteistyössä Helsingin 4H-yhdistyksen Ikiliikkuja -hankkeen kanssa. Ikäihmisille on tarpeen mukaan tarjottu 4H-yhdistyksestä liikuntatsempparia harjoittelu- ja ulkoiluseuraksi.

Vapaaehtoiset voivat toimia omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa kohteiden mukaisesti ryhmänohjaajina. Tällä toimintakaudella vapaaehtoiset ovat ohjanneet mm. ukkojoogaa ja kulttuurikävelyitä. Näin ikäihmiset pääsevät myös tutustumaan lähialueiden upeisiin kulttuurikohteisiin.

 

Vaikuttavuus

Monelle osallistujalle Kunnon kaveri -toiminta on merkinnyt enemmän kuin vain liikuntaa. Liikkumisen tuomat hyvinvointivaikutukset ovat monitahoisia.

” Toiminta on lisännyt muutakin aktiivisuutta sekä mielenkiintoa elämään.”
” Säännöllinen harrastus tuo turvallisuutta. Pitää pysyä aikataulussa.”

 

Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan:

  • 100 % vastaajista koki toimintakykynsä parantuneen sekä mielialansa parantuneen.
  • 100 % vastaajista oli kokenut vertaisuutta sekä löytänyt uusia voimavaroja elämään.
  • 93 %:lla vastaajista yksinäisyyden tunne oli vähentynyt.
  • 86 % vastaajista oli saanut uuden ystävän tai ystäviä

 

Kunnon kaveri -hankkeen toimintakausien vaikuttavuuden tulokset ja palautteet on koostettu infograafeiksi.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan keräämällä palautetta osallistujilta ja vapaaehtoisilta. Osallistujat kutsutaan kahdesti vuodessa kehittäjäryhmän tapaamiseen, jossa he pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Etsivää vanhustyötä toteutetaan Vanhusten etsivän työn verkoston (VALLI) ja Helsingin kaupungin Seniori-infon kanssa jalkautuen ikäihmisten arjen toimintaympäristöihin. Toimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja alueen ikäihmisten kanssa sekä myös kunta-järjestöyhteistyötasolla. Toiminnassa huomioidaan myös ylisukupolvisuus osallistamalla nuoria liikuntakavereiksi pääkaupunkiseudun 4H -yhdistyksestä.

 

Kunnon kaveri ryhmä tuolijumppaamassa

Kunnon kaveri -toiminnan tulokset ja positiiviset havainnot kaudelta 2023–2024

Kunnon kaveri -hankkeen kolmas hankekausi on saatu päätökseen. On aika tarkastella, mitä kaikkea kuluneella kaudella on tehty ja saavutettu.

Ihmisiä jumppaamassa puistossa

Kunnon kaveri -hankkeelle jatkoa

Helsingin kaupunki myönsi jatkorahoituksen kaudelle 2024-2025. Toiminta innostaa 65+ ikäisiä länsihelsinkiläisiä liikkeelle ryhmiin harjoittelemaan mm. tasapainoa, lihaskuntoa ja liikkuvuutta.

Liikunnanohjaajat Alisa ja Ria seisovat Rantalentopallo-kentällä

Kunnon Kaveri -hankkeen harjoittelijat yllättyivät – mielikuvat ikääntyneistä muuttuivat

Kunnon Kaveri -hanke sai kaksi reipasta työharjoittelijaa liikuttamaan ikäihmisiä. Ria ja Alisa jakavat kokemuksiaan kahdeksan viime viikon ajalta. He opiskelevat liikunnanohjaajiksi.

Kunnon kaveri -toiminta liikuttaa myös seurakunnissa

Toiminnan tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia ikäihmisille. ”Hienoa, että voimme seurakunnassa tarjota erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja lisätä sitä kautta yhteisöllisyyttä”.

Tutustu Kunnon kaveri -hankekoordinaattori Anne Luhtalaan

”Kunnon Kaveri -ryhmissä tulen kannustamaan osallistujia liikkumaan huumori huulessa ja sallivalla otteella. Jokainen liikkuu omalla tavallaan ja jaksamisensa mukaan.”

Kunnon kaveri liikuttaa ja kannattelee

Kohtaamalla toisemme avoimin ja ystävällisin mielin liikunnan ja mielekkään tekemisen parissa, olemme voineet kaventaa yksinäisyyden tunnetta. Me emme vain nostele puntteja, vaan nostamme toisiamme jaksamaan. Viikoittaiset kokoontumiset ovat säännöllisyydessään tuoneet turvan ja yhteenkuulumisen tunnetta.

Kunnon kaveri –toiminnan uusi kausi starttaa

Kolmannella hankekaudella Kunnon kaverin toiminnassa säilyy edellisiltä vuosilta tuttuja elementtejä, mutta mukaan tulee myös uusia yhteistyötahoja ja toiminnan muotoja.

Muutosten tuulet siivittävät Kunnon kaveri -hankkeen kolmannelle kaudelle

Kunnon kaveri -hankkeen yhteenveto vakuuttaa ja summaa järjestötyön merkityksen ikääntyneiden toimintakyvylle sekä hyvinvoinnille.

Kunnon kaveri -toiminnan välitilinpäätöksen aika

Toiminta on tarpeellista ja vaikuttaa monen ikäihmisen arkeen positiivisesti. Palautteen mukaan vastaajista 100% mieliala oli parantunut ja he tunsivat itsensä vireämmäksi.

Vaikuttavuutta yhteistyöstä

Kunnon kaveri -hankkeessa on pyritty alusta saakka vahvaan yhteistyöhön kunnan sekä useamman sote-järjestön sekä vapaa-ajan ja kulttuuritoimijan kanssa.