Kunnon kaveri -toiminta kutsuu ikäihmisiä liikkumaan. Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, jotka haluavat lisätä liikuntaa ja hyvinvointia arkeensa.

 

Miina Sillanpään Säätiön alueellinen Kunnon kaveri -hanke on edistänyt kesästä 2021 ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia Helsingin Pikku Huopalahdessa ja sen lähialueilla. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen toukokuun loppuun 2023 saakka. Hankkeessa lisätään ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja lievennetään yksinäisyyden tunnetta.

 

Tavoite

Kunnon kaveri -hanke rohkaisee Pikku Huopalahden ja sen lähialueiden ikääntyviä asukkaita liikkumaan yksin, yhdessä ja liikuntakaverin kanssa. Hanke pyrkii löytämään etsivän vanhustyön avulla kotona asuvia ikäihmisiä, joiden arkiaktiivisuus on vähentynyt. Ikääntyviä ohjataan ja kannustetaan Kunnon kaveri -toiminnassa monipuoliseen liikkumiseen, jossa arkiliikunta täydentyisi myös sykettä nostavalla liikkumisella sekä lihasvoiman, tasapainon ja notkeuden harjoittamista.

 

Toiminnassa huomioidaan osallistujien toimintakyky sekä toiveet ja tarpeet. Liikuntatarjontaa on ollut monipuolisesti mm. puistojumppaa, tuolijoogaa, seniorikaratea, sirkustyöpajaa ja frisbeegolfia. Keskeinen ajatus toiminnassa on, että jokaiselle löytyisi oma mieluinen tapa liikkua ja siten lisätä hyvinvointiaan. Liikuntatuokioihin on voinut osallistua matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumisia ja sitoutumista useampaan osallistumiskertaan. Helsingin senioriopettajien vapaaehtoiset ovat tuoneet omaa osaamistaan esille vertaisohjaamisen kautta ja mm. järjestäneet alueella teemakävelyitä. Näin ikäihmiset ovat päässeet nauttimaan ohjatusti Pikku Huopalahden ja sen lähialueiden rikkaista ulkoilumaastoista. Kunnon kaveri -avoimen ryhmätoiminnan rinnalle perustettiin erillinen Kunnon ukko -ryhmä, joka huomioi toiminnassaan mieserityisyyden.

 

Hankkeessa on tarjottu myös mahdollisuutta yksilölliseen liikuntasuunnitelmaan yhteistyössä Helsingin 4H-yhdistyksen Ikiliikkuja -hankkeen kanssa. Ikäihmisille on tarpeen mukaan tarjottu 4H-yhdistyksestä liikuntatsempparia harjoittelu- ja ulkoiluseuraksi.

 

Vaikuttavuus

Osallistujilta kerätyn palautteen mukaan:

  • 100 % vastaajista koki toimintakykynsä parantuneen sekä mielialansa parantuneen.
  • 100 % vastaajista oli kokenut vertaisuutta sekä löytänyt uusia voimavaroja elämään.
  • 93 %:lla vastaajista yksinäisyyden tunne oli vähentynyt.
  • 86 % vastaajista oli saanut uuden ystävän tai ystäviä

Kunnon kaveri -hankkeen ensimmäisen toimintakauden vaikuttavuuden tulokset ja palaute on koostettu infograafiksi (2-sivuinen pdf).

 

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan keräämällä palautetta osallistujilta ja vapaaehtoisilta. Kunnon kaveri -hankkeen aikana kerätyistä kokemuksista ja hyödylliseksi koetuista toimintamalleista tiedotetaan hankkeen päättyessä, jotta muut kaupunginosat voivat soveltaa Kunnon kaveri -toimintaa alueensa lähiliikunnassa tai lähiliikuntapalveluissa.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Etsivää vanhustyötä toteutetaan Vanhusten etsivän työn verkoston (VALLI) kanssa jalkautuen ikäihmisten arjen toimintaympäristöihin. Toimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja alueen ikäihmisten kanssa sekä myös kunta-järjestöyhteistyötasolla. Helsingin senioriopettajat toimivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina. Vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan myös ylisukupolvisuus osallistamalla nuoria liikuntakavereiksi pääkaupunkiseudun 4H -yhdistyksestä.

 

Kunnon kaveri -toiminnan välitilinpäätöksen aika

Toiminta on tarpeellista ja vaikuttaa monen ikäihmisen arkeen positiivisesti. Palautteen mukaan vastaajista 100% mieliala oli parantunut ja he tunsivat itsensä vireämmäksi.

Luonto hyvinvoinnin lähteenä

Monelle suomalaiselle luonto ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeä osa arkea. Kehittämistoiminnassamme on jo usean vuoden ajan huomioitu luonnon tarjoamat terveys- ja hyvinvointihyödyt.

Vanhustenviikon tapahtuma: Metsäjooga 5.10.

Vanhustenviikon teemana tänä vuonna on ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus”. Kunnon kaveri ja Katso minut kauniiksi -hankkeet järjestävät yhteistyössä ikäihmisille metsäjoogaa.

Vaikuttavuutta yhteistyöstä

Kunnon kaveri -hankkeessa on pyritty alusta saakka vahvaan yhteistyöhön kunnan sekä useamman sote-järjestön sekä vapaa-ajan ja kulttuuritoimijan kanssa.

Kunnon kaveri -toiminnalle jatkoa

Helsingin Pikku Huopalahden ja lähialueiden senioreiden liikunnallinen toiminta Kunnon kaveri -hankkeessa on saamassa jatkoa. Seuraathan viestintäämme!

Liike on lääke myös senioreiden yksinäisyyteen

”Ihanaa päästä liikkumaan ja tavata muita ihmisiä. Minä elän jälleen”, totesi Kunnon kaveri -toiminnan ryhmäliikunnan osallistuja.

Yhteistyöllä ja vapaaehtoisvoimin monipuolisuutta ja tuloksia

Kunnon kaveri -toimintaa on kehitetty yhteistyöverkostoja laajentamalla ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimin. Palautteen perusteella hankkeen tavoitteet on saavutettu menestyksekkäästi.

Kunnon ukko -ryhmätoimintaa miehille

Kunnon kaveri -hanke tarjoaa myös miehille oman maksuttoman vertaisryhmän, jonka tarkoituksena on kohentaa ikääntyvien miesten fyysistä toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kunnon kaveri -toiminta liikuttaa ikääntyneitä monipuolisesti

Kunnon kaveri -toiminnassa on tärkeää ilo liikkua ja yhdessä olo. Hankkeessa keskitytään ikäihmisten matalan kynnyksen liikuntatarjonnan kehittämiseen ja tutuksi tekemiseen.

Kunnon kaveri -ulkoilutapahtuma 7.10.2021 klo 9.30–12.00

Tervetuloa liikkumaan yhdessä Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä Pikku Huopalahden senioriliikuntapuistoon Taavetinpuistoon.