Kunnon kaveri -toiminta kutsuu ikäihmisiä liikkumaan. Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille, jotka haluavat lisätä liikuntaa ja hyvinvointia arkeensa.

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle avustuksen Kunnon kaveri -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Toiminnassa kehitetään ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia Pikku Huopalahdessa ja sen lähialueilla. Hanke kestää maaliskuuhun 2022 saakka.

 

Tavoite

Kesällä 2021 alkava Kunnon kaveri -hanke rohkaisee Pikku Huopalahden ja sen lähialueiden ikääntyviä asukkaita liikkumaan. Hankkeen tarkoituksena on löytää etsivän vanhustyön avulla kotona asuvia ikäihmisiä, joiden arkiaktiivisuus on vähentynyt. Ikääntyviä ohjataan ja kannustetaan Kunnon kaveri -toiminnassa monipuoliseen liikkumiseen, jossa arkeen tulee kevyen liikuskelun ohella myös rasittavaa ja reipasta liikkumista sekä lihasvoiman, tasapainon ja notkeuden harjoittamista.

 

Toiminnassa huomioidaan osallistujien omat toiveet ja tarpeet sekä toimintakyky. Liikkumisen voi aloittaa yksin, yhdessä tai vapaaehtoisen liikuntakaverin kanssa. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä liikuntasuunnitelmaa, jossa on lihasvoiman, tasapainon, liikkuvuuden sekä koordinaation harjoitteita. Suunnitelma voi sisältää myös ulkoliikuntaa tai virtuaaliliikuntaa sekä aivojumppaa Muistipuiston maksutonta verkkopalvelua hyödyntäen (www.muistipuisto.fi). Alueelle lisätään matalan kynnyksen liikuntatarjontaa. Vapaaehtoiset järjestävät alueella teemakävelyitä ja sovellettuja pelejä sekä toimivat liikuntakavereina puistoharjoittelussa. Näin ikääntyneet pääsevät nauttimaan Pikku Huopalahden ja sen lähialueiden rikkaista ulkoliikuntamahdollisuuksista.

 

Vaikuttavuus

Osallistujien toimintakykyä ja saavutettuja tuloksia arvioidaan liikkumis- ja toimintakykyä mittaavilla testeillä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan keräämällä palautetta osallistujilta ja vapaaehtoisilta. Kunnon kaveri -hankkeessa kehitettävä toimintamalli esitellään Innokylän verkkosivuilla sekä valtakunnallisesti, jotta muut kaupunginosat voivat soveltaa Kunnon kaveri -toimintaa alueensa lähiliikunnassa tai lähiliikuntapalveluissa.

 

Verkostoyhteistyö

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen toimijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Etsivää vanhustyötä toteutetaan Vanhusten etsivän työn verkoston (VALLI) kanssa jalkautuen ikäihmisten arjen toimintaympäristöihin. Toimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten sekä alueen ikäihmisten kanssa. Helsingin senioriopettajat toimivat vapaaehtoisina vertaisohjaajina. Vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan myös ylisukupolvisuus osallistamalla [HB1] [PO2] nuoria liikuntakavereiksi pääkaupunkiseudun 4H -yhdistyksestä.

 

Kunnon ukko -ryhmätoimintaa miehille

Kunnon kaveri -hanke tarjoaa myös miehille oman maksuttoman vertaisryhmän, jonka tarkoituksena on kohentaa ikääntyvien miesten fyysistä toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kunnon kaveri -toiminta liikuttaa ikääntyneitä monipuolisesti

Kunnon kaveri -toiminnassa on tärkeää ilo liikkua ja yhdessä olo. Hankkeessa keskitytään ikäihmisten matalan kynnyksen liikuntatarjonnan kehittämiseen ja tutuksi tekemiseen.

Kunnon kaveri -ulkoilutapahtuma 7.10.2021 klo 9.30–12.00

Tervetuloa liikkumaan yhdessä Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä Pikku Huopalahden senioriliikuntapuistoon Taavetinpuistoon.

Kunnon Kaveri -toimintaan osallistutaan innokkaasti

”Ihanaa päästä taas liikkumaan yhdessä!” Alueellinen Kunnon kaveri -toiminta kannustaa ikääntyviä liikkumaan ja lisäämään arkiliikuntaa. Katso syksyn ohjelma ja tule mukaan!

”Kunnon kaverin” kanssa kunto kohenee

Haluatko lisätä liikuntaa arkeesi? Tule mukaan maksuttomaan ja liikkumisen ilon pariin ohjaavaan 65+ Kunnon kaveri -toimintaan Helsingin Pikku Huopalahdessa!

Heidi Bucht esittäytyy

Uutta Pikku Huopalahden ja lähialueiden Kunnon kaveri -hanketta luotsaa hankekoordinaattori Heidi Bucht. Tutustu Heidiin ja tervetuloa mukaan jo kesällä alkavaan toimintaan!

Kunnon kaveri -toimintaa Pikku Huopalahdessa ja lähialueilla

Hankkeessa kehitetään ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa yli 65-vuotiaiden ikäihmisten fyysistä toimintakykyä ja liikkumista.