Omaishoitajuus koskettaa meitä kaikkia. Rosalynn Carter on sanonut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Omaishoitajuus on yhteiskunnallisesti merkittävä hoivan muoto. Omaishoitajat tekevät työtään usein epävirallisesti, hiljaisuudessa ja vapaaehtoisesti varmistaakseen läheiselleen hyvän hoidon ja turvallisen vanhuuden. Tuen tarve on suuri, sillä omaishoitoperheissä hoidettava voi olla hyvinkin riippuvainen hoitajan jaksamisesta ja läsnäolosta. 

 

Kuu kiurusta kesään: Elinvoimaa luonnosta ja Luontosivustolta

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 20172019 on hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja internet-osoitteeseen rakentuva Luontosivusto sekä työpajat. Lisäksi hankkeessa tuotetaan luontokortit, joiden avulla voi edistää omaa hyvinvointiaan itsenäisesti tai ryhmätoiminnassa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Hankkeen päämääränä on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille toimintaa ja keinoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa positiivisesti luonnon ja tarinallisuuden keinoin. Toiminnan avulla omaishoitajat ja -hoidettavat voivat tehdä yhteisiä retkiä ja seurata vuodenaikojen tunnusmerkkejä luonnossa sekä myös Luontosivusto -palvelussa. Ryhmätapaamiset tarjoavat osallistujilleen myös vertaistukea ja yhdessä tekemistä. Työpajojen kautta hankkeen toimintaa ja menetelmiä tuodaan omaishoidon parissa työskentelevien henkilöiden saataville.

 

Hankkeen toiminnassa luonnosta saatavaa hyvinvointia opetellaan käyttämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan myötä omaishoitajat virkistyvät ja rentoutuvat luonnon parissa, saavat vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta osallistujilta ja voimaantuvat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen. Työpajojen osallistujat saavat ohjausta luontoperustaisen toiminnan käytöstä ikääntyvien parissa ja tutustuvat hankkeen tuotoksiin. Luontosivuston käyttäminen tukee ja lisää ikääntyneiden tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja ja digitaalisia palveluja. Luontosivusto -verkkopalvelu helpottaa luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuo luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa.

 

Nautitaan luonnosta -ryhmät

Hankkeessa järjestetään kuusi luontoryhmää eri puolilla Suomea vuosina 2018-2019. Ryhmissä retkeillään paikallisissa luontokohteissa ja lähiympäristöissä. Osalla retkistä on mukana myös Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisopas. Ryhmät osallistuvat Luontosivuston kehittämiseen ja rakentamiseen käyttämällä sivustoa ja tuottamalla sinne aineistoa ryhmätoiminnan aikana. Ryhmissä käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mielipaikka luonnossa ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin
  • luontoon liittyvät mielikuvat ja muistot
  • luonnon tarinalliset ulottuvuudet
  • luonnon rooli arjessa
  • luonnossa liikkuminen ja retkeily
  • luonto netissä
  • oman hyvinvoinnin ylläpidon tärkeyden tunnistaminen
  • luonnon tarjoamat mahdollisuudet oman hyvinvoinnin edistämiseksi

Ryhmissä liikutaan luonnossa, käyden esimerkiksi marjastamassa, sienestämässä ja katsomassa paikallisia nähtävyyksiä. Tapaamisissa voidaan myös tehdä luonnon materiaaleista esimerkiksi pajutöitä. Keskustelun aiheina ovat muun muassa luonnon rooli arjessa sekä mitkä asiat lisäävät voimavaroja ja tukevat jaksamista.

 

Luontosivusto

Hankkeessa julkaistiin helmikuussa 2019 Luontosivusto -verkkopalvelu. Sivusto kehitettiin yhdessä omaishoitoperheiden ja omaishoidossa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Palvelussa pääset nauttimaan luontoelämyksistä mm. kuvin, äänin, tarinoin ja videoin sekä voit testata luontotietouttasi erilaisten visojen parissa.

 

Työpajat

Hankkeen toimintavuosien 2017-2018 aikana ohjattiin työpajoja, joissa kehitettiin ja suunniteltiin ikääntyneiden ja ohjaajien käyttöön sopivia luonto- ja tarinaharjoitteita. Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2019 luontotoimintamallia ja hankkeen tuotoksia levitetään ikääntyneiden parissa työskentelevien ja vapaaehtoisten käyttöön työpajojen avulla.

 

Lisätietoja hankkeesta saat hankeen kehittäjiltä.

 

 

”Tiedän, miten tärkeää on, että luonto on lähellä, vaikkei ulos pääsisikään.”

Luonto voi on lähellä ja saavutettavissa myös Luontosivuston kautta, toteaa luontotoimittaja Kimmo Ohtonen.

Nautitaan luonnosta -kortit ja Luontosivusto.fi ohjaavat luonnon hyvinvointivaikutusten pariin

Ne tarjoavat luontoaiheista sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi.

Nautitaan luonnosta -korttipakka

Kuu kiurusta kesään -hankkeemme on julkaissut luonnon hyvinvointivaikutusten pariin ohjaavat kortit, jotka tarjoavat helppoja luontoharjoituksia.

Yhdessä olemme enemmän

Hankkeen toiminnassa kokonaisuus on ollut enemmän kuin osiensa summa, eikä yksittäisen toimijan panoksella ja osaamisella olisi päästy näin pitkälle.

Luonto on lähellä, Luontosivusto vielä lähempänä.

Luontosivusto sisältää elämyksiä, tekemistä ja tietoa mm. videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa. Se mahdollistaa luontoelämykset sisätiloissakin!

Huomaa keväinen luonto lähelläsi

Tärkeää on muistaa, että luonnon hyvinvointivaikutukset voi kokea myös lähiluonnossa ja pelkästään pihapuiden ihailu tekee hyvää.

Ihastu, elvy ja rentoudu Luontosivusto -palvelussa

Tänään julkaistu Luontosivusto.fi yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja innostavan tekemisen helppokäyttöisessä ja maksuttomassa verkkopalvelussa.

Luontosivusto julkaistaan 11.2.2019

Ihastu, elvy ja rentoudu suomalaisesta luonnosta ja sen ilmiöistä pian julkaistavalla Luontosivustolla.

Hyvää joulua

Joulutervehdyksemme tulee tänä vuonna Kuu kiurusta kesään -luontohankkeemme tunnelmissa.

Vertaistuen voimaa luontoryhmästä

Kuu kiurusta kesään -luontoryhmässä tutustuneet ikätoverit ovat jatkaneet toistensa näkemistä aktiivisesti. Yhteisiä luontoretkiä on tehty säännöllisesti ystävyyden samalla syventyessä.