Luonnosta hyvinvointia

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 -hankkeessa kehitettiin keinoja, joilla ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia edistetään elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja olivat Nautitaan luonnosta -ryhmät, Luontosivusto-verkkopalvelu ja työpajat. Lisäksi hankkeessa tuotettiin Nautitaan luonnosta -korttipakka, joka ohjaa luonnon hyvinvointivaikutusten pariin helpoilla harjoituksilla ja luontokuvilla. Sosiaali- ja terveysministeriö tuki hanketta.

 

Hankkeen päämääränä oli kehittää yhdessä omaishoitoperheiden kanssa luontoon liittyvää toimintaa, jonka avulla he voivat vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiinsa. Eri puolilla Suomea järjestettiin omaishoitajille ryhmiä, joissa retkeiltiin luonnossa, keskusteltiin luonnon merkityksestä, pohdittiin ja ideoitiin harjoituksia sekä keskusteltiin luonnon vaikutuksista hyvinvointiin. Ryhmätoiminta tarjosi osallistujilleen myös vertaistukea.

 

Luonnosta saatavaa hyvinvointia opeteltiin hyödyntämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan myötä omaishoitajat virkistyivät ja rentoutuivat luonnon parissa. He saivat vertaistukea toisiltaan ja voimaantuivat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen.

 

Hankkeessa kehitetty ryhmätoimintamalli koostuu ryhmätapaamisista, joissa käytetään hankkeen tuotoksia ja retkeillään luonnossa. Malli on joustava ja sitä voi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöihin. Sen sisältö perustuu hankeaikaiseen kehittämistyöhön kooten yhteen luontotoiminnan järjestämistä ohjaavat periaatteet. Toimintamalli esitellään Innokylässä ja Luontosivusto-verkkopalvelussa.

 

Hankkeen alkuvaiheissa järjestetyissä työpajoissa testattiin ideoiden ja verkkopalvelun sisältöjä sekä käytettävyyttä. Omaishoidon vapaaehtoisten kanssa etsittiin erilaisia tapoja, joilla he voivat ottaa luontotoiminnan osaksi omaishoitoperheiden kanssa tehtävää työtänsä. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa työpajojen osallistujia ohjattiin luontoperustaisen toiminnan käyttöön ikääntyvien parissa. Samalla he tutustuivat hankkeen tuotoksiin.

 

Hankkeessa julkaistiin helmikuussa 2019 Luontosivusto -verkkopalvelu. Sivusto kehitettiin yhdessä omaishoitoperheiden ja omaishoidossa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Helppokäyttöisessä palvelussa pääsee nauttimaan eri vuodenaikojen luontoelämyksistä mm. kuvin, videoin ja tarinoin ja sekä testaamaan luontotietouttaan tietovisojen parissa. Materiaalia on tuotettu eri puolilta Suomea yhdessä omaishoitajien, yhteistyöverkostojen sekä ammattitoimittajien kirjoittamana ja kuvaamana.

 

Luontosivusto-verkkopalvelua käytettiin ryhmätoiminnassa luontoperustaisen toiminnan osana. Omaishoitoperheet osallistuivat sivuston kehittämiseen ideoimalla ja tuottamalla sisältöjä sekä testaamalla sivuston käytettävyyttä. Verkkopalvelun käyttäminen tuki ja lisäsi ikääntyneiden tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja ja digitaalisia palveluja. Luontosivusto -verkkopalvelu helpotti luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja toi luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa. Verkkopalvelun parissa voi virkistyä myös jatkossa, sillä sivusto on maksutta käytettävissä osoitteessa

www.luontosivusto.fi

 

 

Nautitaan luonnosta! -toimintamallilla hyvinvointia omaishoitoperheille

Kuu kiurusta kesään -hanke edistää ikääntyvien omaishoitoperheiden hyvinvointia luontotoiminnan avulla.

Luontosivuston päivitetty versio on julkaistu

Luontosivusto.fi välittää hyvinvointia luontoaiheisten kuvien, tarinoiden ja videoiden avulla sekä tarjoaa tekemistä mm. tietovisojen parissa.

Luonto ikääntyvien omaishoitajien hyvinvoinnin lähteenä

Nautitaan luonnosta -ryhmiin osallistuneet ikääntyneet omaishoitoperheet kokivat hyvinvointinsa kohentuneen elvyttävän luontoperustaisen toiminnan avulla.

”Tiedän, miten tärkeää on, että luonto on lähellä, vaikkei ulos pääsisikään.”

Luonto voi on lähellä ja saavutettavissa myös Luontosivuston kautta, toteaa luontotoimittaja Kimmo Ohtonen.

Nautitaan luonnosta -kortit ja Luontosivusto.fi ohjaavat luonnon hyvinvointivaikutusten pariin

Ne tarjoavat luontoaiheista sisältöä sekä harjoituksia yksin tai yhdessä tehtäväksi.

Nautitaan luonnosta -korttipakka

Kuu kiurusta kesään -hankkeemme on julkaissut luonnon hyvinvointivaikutusten pariin ohjaavat kortit, jotka tarjoavat helppoja luontoharjoituksia.

Yhdessä olemme enemmän

Hankkeen toiminnassa kokonaisuus on ollut enemmän kuin osiensa summa, eikä yksittäisen toimijan panoksella ja osaamisella olisi päästy näin pitkälle.

Luonto on lähellä, Luontosivusto vielä lähempänä.

Luontosivusto sisältää elämyksiä, tekemistä ja tietoa mm. videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa. Se mahdollistaa luontoelämykset sisätiloissakin!

Huomaa keväinen luonto lähelläsi

Tärkeää on muistaa, että luonnon hyvinvointivaikutukset voi kokea myös lähiluonnossa ja pelkästään pihapuiden ihailu tekee hyvää.

Ihastu, elvy ja rentoudu Luontosivusto -palvelussa

Tänään julkaistu Luontosivusto.fi yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja innostavan tekemisen helppokäyttöisessä ja maksuttomassa verkkopalvelussa.