Omaishoitajuus koskettaa meitä kaikkia. Rosalynn Carter on sanonut, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Omaishoitajuus on yhteiskunnallisesti merkittävä hoivan muoto. Omaishoitajat tekevät työtään usein epävirallisesti, hiljaisuudessa ja vapaaehtoisesti varmistaakseen läheiselleen hyvän hoidon ja turvallisen vanhuuden. Tuen tarve on suuri, sillä omaishoitoperheissä hoidettava voi olla hyvinkin riippuvainen hoitajan jaksamisesta ja läsnäolosta. 

 

Kuu kiurusta kesään: Elinvoimaa luonnosta – myös virtuaalisesti

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 20172019 on hanke, joka edistää ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. Hankkeen toteutusmuotoja ovat Nautitaan luonnosta -ryhmät ja internet-osoitteeseen rakentuva luontosivusto sekä tarinatyöpajat. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

 

Hankkeen päämääränä on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille toimintaa ja keinoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa positiivisesti luonnon ja tarinallisuuden keinoin. Toiminnan avulla omaishoitajat ja -hoidettavat voivat tehdä yhteisiä retkiä ja seurata vuodenaikojen tunnusmerkkejä luonnossa myös virtuaalisesti. Ryhmätapaamiset tarjoavat osallistujilleen myös vertaistukea ja yhdessä tekemistä. Tarinatyöpajojen kautta hankkeen toimintaa ja menetelmiä tuodaan omaishoidon parissa työskentelevien henkilöiden saataville.

 

Hankkeen toiminnassa luonnosta saatavaa hyvinvointia opetellaan käyttämään oman jaksamisen tukena ja palautumista edistävänä voimavarana. Ryhmätoiminnan vaikutuksesta omaishoitajat virkistyvät ja rentoutuvat luonnon parissa, saavat vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta osallistujilta ja voimaantuvat tunnistaessaan omia kykyjään ja osaamistaan luontoaiheiseen toimintaan liittyen. Tarinatyöpajan osallistujat kehittävät yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa uusia luontopohjaisia työtapoja, joita käytetään omaishoitotyössä. Kehitetyt menetelmät tukevat omaishoidon ohjaajien työtä ja helpottavat luontotoiminnan järjestämistä. Virtuaalisen luonnon käyttäminen ja kehittäminen tukevat ja lisäävät osallistujien tietoteknisiä taitoja sekä rohkeutta käyttää internet-sivustoja. Virtuaalisuus helpottaa luonnon käyttämistä oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuo luonnon saavutettavaksi myös sisätiloissa.

 

Nautitaan luonnosta -ryhmät

Hankkeessa järjestetään kuusi luontoryhmää eri puolilla Suomea. Ryhmissä retkeillään paikallisissa luontokohteissa ja lähiympäristössä. Retket ohjaa Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisopas, ja niitä tehdään ryhmän aikana 2-3. Ryhmä osallistuu Kuu kiurusta kesään -luontosivuston kehittämiseen ja rakentamiseen käyttämällä sivustoa ryhmätoiminnan aikana. Ryhmissä käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • mielipaikka luonnossa ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin
  • luontoon liittyvät mielikuvat ja muistot
  • luonnon tarinalliset ulottuvuudet
  • luonnon rooli arjessa
  • luonnossa liikkuminen ja retkeily
  • luonto netissä
  • oman hyvinvoinnin ylläpidon tärkeyden tunnistaminen ja keinojen tunnistaminen

Ryhmissä voidaan käydä marjastamassa, sienestämässä tai käydä katsomassa paikallisia nähtävyyksiä. Retkioppaina toimivat luontoasiantuntijat, joiden ohjaamilla retkillä tutustutaan luontoon. Tapaamisissa voidaan myös tehdä luonnon materiaaleista esimerkiksi koivuvastoja tai kylpysuolaa. Keskustelun aiheina ovat muun muassa luonnon rooli arjessa sekä mitkä asiat voimauttavat ja tukevat jaksamista.

 

Kuu kiurusta -luontosivusto

Hankkeessa kehitetään yhdessä ryhmien kanssa internet- pohjaista luontosivustoa, joka antaa mahdollisuuden luonnon kokemiseen myös henkilöille, jotka eivät kykene luonnossa liikkumaan. Sivustolla on mahdollisuus kuunnella luonnon ääniä, katsella luontokuvia, käydä virtuaalisilla luontoretkillä ja seurata vuodenaikojen vaihtumisen merkkejä. Sivusto aukeaa osoitteeseen www.kuukiurusta.fi tammikuussa 2019.

 

Tarinatyöpajat

Hankkeen työntekijät ohjaavat tarinatyöpajoja yhteistyössä Omaishoitajat ja läheiset -liiton kanssa. Työpajassa kehitämme yhdessä liiton vapaaehtoisten ohjaajien kanssa luontoharjoitteita ja tarinallisia harjoitteita. Työpajojen lisäksi kehittämistyötä tehtiin myös verkkokurssilla. Hankkeen loppuvaiheessa menetelmää levitetään omaishoidon käyttöön tarinatyöpajojen avulla. Tarinatyöpajoissa luodaan ja suunnitellaan omaishoidon ohjaajien käyttöön sopivia luonto- ja tarinaharjoitteita.

 

Kenelle ryhmät on suunnattu?

Nautitaan luonnosta- ryhmät on suunnattu ikääntyneille omaishoitoperheille. Omaishoidon paikallisyhdistykset ovat mukana hankkeen suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa. Ryhmiin toivotaan mukaan vapaaehtoisia ja osallistujia. Tule sinäkin mukaan kehittämään ja ideoimaan luonnosta elinvoimaa!

 

Odotamme yhteydenottoasi! 

 

Elinvoimaa luonnosta – tarina luontoryhmästä

Ryhmätapaamiset ovat tuoneet Leilalle jaksamisen kannalta tärkeitä, kiireettömiä hengähdys- ja rauhoittumishetkiä luonnon helmassa.

Kevättä tekemässä

Kuu kiurusta kesään -hankkeen toiminta etenee vauhdikkaasti monella saralla yhteistyökumppanien kanssa. Lue hankekuulumiset.

Haemme osallistujia luontoryhmiin

Kuu kiurusta kesään -hanke hakee omaishoitoperheitä mukaan maksuttomaan luontoryhmätoimintaan eri puolilla Suomea.

Kuu kiurusta kesään -työpajatoimintaa

Työpajassa tutustuttiin luonnon hyvinvointivaikutuksiin, tarinalliseen näkökulmaan, lomaohjaajien työhön sekä kirjoitettiin postikorttitervehdyksiä.

Kuu kiurusta kesään -hankkeessa tapahtuu

Nautitaan luonnosta -ryhmien, virtuaalisen luonnon sekä tarinatyöpajojen suunnittelut ovat käynnissä ja olemme valloittaneet jo sosiaalista mediaakin.

Kuu kiurusta kesään -hankkeeseen uusi kehittäjä

Luontoaiheisen ja ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia edistävän hankkeemme toinen kehittäjä Annika Slunga esittäytyy.

Kuu kiurusta kesään -hankkeen kehittäjä esittäytyy

Kehittäjä Paula Noronen on aloittanut työnsä hankkeen parissa ja kertoo itsestään sekä hankkeen aloitusvaiheesta.

Kuu kiurusta kesään -hankesivu julkaistu

Hankkeen tavoitteena on omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvoinnin edistäminen luontoperustaisen toiminnan sekä virtuaalisen luontoympäristön avulla.