Luonnosta hyvinvointia

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan -hankkeessa kehitetiin Nautitaan luonnosta! -toimintaa, joka tarjoaa keinoja ikääntyvien omaishoitoperheiden koetun hyvinvoinnin parantamiseen luontoperustaisen toiminnan avulla. Toiminta sisältää luontoretkeilyyn painottuvan ryhmätoiminnan, digitaalisen Luontosivuston ja luontoharjoituksia sisältävän Nautitaan luonnosta -korttipakan.

 

Luonnossa liikkuminen on osa suomalaista elämäntapaa. Erityisesti ikääntyville on luonto tarjonnut vuosien varrella elämää rikastavia elämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat edistäneet heidän hyvinvointiansa. Nautitaan luonnosta! -toiminnassa luonto on elvyttävä elementti, joka vahvistaa ikääntyvien omaishoitoperheiden hyvinvointia luontokokemusten avulla. Luonnon seuraaminen tuo vaihtelua päivittäisiin rutiineihin ja auttaa vuodenaikojen jäsentämisessä. Se herättelee myös yhteisiä muistoja.

 

Nautitaan luonnosta! -ryhmät

Nautitaan luonnosta! -ryhmätoiminta perustuu tieteelliseen tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä kuuden eri puolilla Suomea järjestetyn Nautitaan luonnosta! -ryhmän kokemuksiin. Ohjatuissa ryhmätapaamisissa tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin Luontosivusto-palvelun ja Nautitaan luonnosta -korttipakan avulla. Paikalliseen lähiluontoon ja esteettömiin luontokohteisiin tutustutaan retkeillen. Ryhmissä tarkastellaan myös omaa luontosuhdetta ja etsitään itselle sopivia hyvinvointia edistäviä luontotoiminnan muotoja. Kiireetön luonnossa oleilu antaa tilaa luontoympäristön aistimiselle sekä virkistymiselle ja elpymiselle.

 

Ryhmiin osallistuneet omaishoitajat kertovat, että he saivat ryhmistä lisää voimavaroja ja innostuivat pitämään aiempaa paremmin huolta omasta hyvinvoinnistaan. Ryhmä auttoi virkistymään ja irtautumaan arjesta. Se tarjosi myös vertaistukea ja loi uusia ystävyyksiä.

 

Ohjattu ryhmätoiminta tarjosi turvallisen tavan liikkua luonnossa, sillä moni epäröi retkeillä yksin kaatumisen tai eksymisen pelossa. Omaishoitajien mukaan valmiit käytännön järjestelyt, kuten kuljetukset, eväät ja oppaat tekivät osallistumisesta sujuvaa ja vaivatonta. Ne helpottivat myös luonnosta nauttimista vähentämällä luontoon liittyviä kielteisiä kokemuksia.

”Tässä näkee tututkin maisemat ihan eri tavalla kun ei tarvii jännittää löytääkö parkkipaikkaa ja eksyykö sinne matkan varrelle.”

 

Ryhmiin osallistuneet omaishoitajat olivat liikkuneet luonnossa paljon elämänsä aikana. Ryhmässä he kuitenkin löysivät lisää jaksamistaan edistäviä keinoja, ja suurin osa jatkoikin luontotoimintaa omaan arkeensa sopivalla tavalla.

”Ennen menin ulos lenkille, nykyään menen ulos nauttimaan luonnosta. Annan aikaa luonnolle ja itselle.”

 

www.luontosivusto.fi

Kuva: Kimmo Ohtonen

Maksuton Luontosivusto-palvelu sisältää suomalaiseen luontoon ja vuodenaikoihin liittyviä elämyksiä, tekemistä ja tietoa muun muassa videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa. Sitä voi käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä, erityisesti se sopii Nautitaan luonnosta! -ryhmiin. Luontosivusto mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomat luontokokemukset silloin, kun luontoon ei fyysisesti pääse. Sivuston kuva- ja äänimaailma tarjoaa luontoaistimuksia digitaalisesti. Luontosivuston lukuisat tarinat herättelevät luontomuistoja ja -kokemuksia.

 

Nautitaan luonnosta -korttipakka

Suosittu ja maksuton Nautitaan luonnosta -korttipakka sisältää käytännöllistä tietoa luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista. Korttipakan rahoittavia, virkistäviä ja voimaannuttavia harjoituksia voi tehdä yksin, parin kanssa tai Nautitaan luonnossa! -ryhmissä. Jokainen käyttäjä voi soveltaa korttipakan harjoituksia itselleen sopivalla tavalla ideoiden myös uusia käyttötapoja. Korttipakan painetun version painos on loppunut, mutta harjoitukset löytyvät sähköisenä Luontosivustolta.

 

 

Löydä itsesi luonnosta

Luontolähtöiset menetelmät tulee ottaa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti myös osaksi iäkkäiden palveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä.

Luontosivusto.fi ohjaa luonnon hyvinvointivaikutusten pariin

Maksuton Luontosivusto.fi -verkkopalvelu tarjoaa monipuolisesti sisältöä yksin tai yhdessä tehtäväksi. Nautitaan luonnosta! -korttipakan harjoitukset löytyvät sivustolta sähköisesti käytettäväksi.

Nautitaan luonnosta! -toimintamallilla hyvinvointia omaishoitoperheille

Kuu kiurusta kesään -hanke edistää ikääntyvien omaishoitoperheiden hyvinvointia luontotoiminnan avulla.

Luonto ikääntyvien omaishoitajien hyvinvoinnin lähteenä

Nautitaan luonnosta -ryhmiin osallistuneet ikääntyneet omaishoitoperheet kokivat hyvinvointinsa kohentuneen elvyttävän luontoperustaisen toiminnan avulla.

”Tiedän, miten tärkeää on, että luonto on lähellä, vaikkei ulos pääsisikään.”

Luonto voi on lähellä ja saavutettavissa myös Luontosivuston kautta, toteaa luontotoimittaja Kimmo Ohtonen.

Nautitaan luonnosta -korttipakka

Kuu kiurusta kesään -hankkeemme on julkaissut luonnon hyvinvointivaikutusten pariin ohjaavat kortit, jotka tarjoavat helppoja luontoharjoituksia.